Pre-Matric Minority Beneficiary Renewal Applicants List 2014 - 2015

Educational District Name : Tirur

Sl No

Application Number

Student Name

Guardian Name

School Code

School Name

Gender

Class

Annual Income

Religion

1 1909191889 FATHIMATH SINOOFA. K SUHARA. P 19091 K. M. M. H. S. Pallar Vairamcode GIRL 9 0 Muslim
2 1909498333 SAYYID HASSAN THANGAL.VT BEE KUNHI BEEVI 19094 K. Y. K. H. S. Athavanad BOY 7 0 Muslim
3 1909487363 SAYYID MOHAMED ASHRAF VT MOHAMMED KOYA THANGAL 19094 K. Y. K. H. S. Athavanad BOY 5 0 Muslim
4 1909465100 SAYYID HUSSAN THANGAL.VT BEE KUNHI BEEVI 19094 K. Y. K. H. S. Athavanad BOY 7 0 Muslim
5 1960877973 RAFNA.S.P UMAIBA 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 2 0 Muslim
6 1960887156 RAHEESHA SOUDHABI 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 4 0 Muslim
7 1960853339 MUHAMMED RASID. A .P SOUDABI 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram BOY 2 0 Muslim
8 1960869441 MUHAMMED MUHSIN.M.P BUSHARA 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram BOY 2 0 Muslim
9 1960890882 NAHADIYA.K.P FATHIMA.K.P 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 4 0 Muslim
10 1944759932 FATHIMA SANIYA.M SIDHEEQ.M 19447 G. M. U. P. S. Parakkadavu GIRL 7 3 Muslim
11 1987095877 SHIFANA SHERIN . RAHMATH 19870 TSAMUPS Mattathur GIRL 5 3 Muslim
12 1904866026 MUHAMMED SHABEER GAFOOR BABU 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 8 12 Muslim
13 1904880761 MUHAMMED MUNAVIR.KS MYMOONA 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 8 12 Muslim
14 1952268281 SAJINA T ABDUL GAFOOR 19522 A. M. L. P. S. Pallappram GIRL 3 12 Muslim
15 1901190311 SHAHANAS MOHAMMED 19011 KHMHS Valakkulam GIRL 8 15 Muslim
16 1907050493 SHAHLA BANU P MOIDEEN KUTTY PALAMADATHIL 19070 ABDU RAHIMAN NAGAR HS, CHENDAPPURAYA GIRL 7 24 Muslim
17 1905266542 AHAMMED FAVAS K.T ABDUL KAREEM KT 19052 D. H. H. S. S. Edappal BOY 4 36 Muslim
18 1902161550 IRSHAD MON K P HOULATH 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 8 100 Muslim
19 1902686749 MOHAMMED SHABEER . T. K SIDDIQUE . T .K 19026 D. G. H. S. S. Tanur BOY 7 100 Muslim
20 1904268245 ANSHIFAFIRBI.KK SABEERA.KK 19042 G. H. S. S. Perassannur GIRL 5 100 Muslim
21 1905384862 MUHAMMED ADHIL .T.M MUHAMMADALI.T.A 19053 Vannery H. S. Perumpadappa BOY 8 100 Muslim
22 1907596435 MUBASHIRA.K KARIPPALI MOIDEEN 19075 PKMMHSS Edarikkode GIRL 8 100 Muslim
23 1908460937 JASIRA PT SIDHEEK 19084 Girls` H. S. Valanchery GIRL 8 100 Muslim
24 1911695771 FIDHA. K.K. MOHEMMED KABEER 19116 G. V. E. M. H. S. S. Kuttippala GIRL 6 100 Muslim
25 1911870679 LIYANA SHERIN M LAILA 19118 M. E. T. H. S. Vairamcode. Kazhuthakara GIRL 6 100 Muslim
26 1940972673 HABI SINAN SAIDALAVI 19409 P. M. S. A. A. L. P. S. Kachadi BOY 3 100 Muslim
27 1945158049 MUHAMMED SHAHAL.V SHAKKEELA 19451 G. U. P. S. Trikkulam BOY 3 100 Muslim
28 1966789400 MOHAMMED RAMEES.C NOUFAL.C 19667 G. U. P. S. Karingappara BOY 6 100 Muslim
29 1977656368 ADHIL V SHAHUL HAMEED V 19776 M. D. P. S. U. P. S. Ezhur BOY 7 100 Muslim
30 1978173154 SAMAL .K SAMEER .K 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 2 100 Muslim
31 1978194040 NASEEBA THATTUPURAKKAL ALIMON 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 7 100 Muslim
32 1978183306 SALEEM .K SAIFUDHEEN .K 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 2 100 Muslim
33 1978193010 BABYSHAHALA . P FATHIMA 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 5 100 Muslim
34 1978197209 SAFWAN .M. P SAKKARIYA . . 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 4 100 Muslim
35 1965771016 MUHAMMED AFNAS PT ASHRAF 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram BOY 3 120 Muslim
36 1965757458 MUHAMMED RAFNAS PP ASIYA 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram BOY 3 120 Muslim
37 1903175384 SIFANA SHERIN P.V SEENATH 19031 Navamukunda H. S. S. Thirunavaya GIRL 5 125 Muslim
38 1902178374 FAMIDHA AP USMAN 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 8 142 Muslim
39 1902374000 MOHAMMED SHAKIR. C. K FAMEESHA 19023 M S M H S S Kallingalparamba BOY 6 150 Muslim
40 1904896154 SAHAD K KUMJUMON 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 5 150 Muslim
41 1905775609 SUHAILA K SUHARA 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 9 150 Muslim
42 1910398151 SHIBINA. K ISMAIL 19103 A. H. M. H. S. Vettom GIRL 6 150 Muslim
43 1925691619 SUNEERA.V ALEEMA 19256 M. A. M. U. P. S. Thavanur GIRL 7 150 Muslim
44 1937097612 MUHAMMED AJMAL.K.P HAMZA.K.P 19370 A. M. U. P. S. Punnathala BOY 7 150 Muslim
45 1940961997 ANSHID.KK RASHEED.KK 19409 P. M. S. A. A. L. P. S. Kachadi BOY 3 150 Muslim
46 1944874657 FATHIMATH SHEMEELA.K BAVA.K 19448 A. U. P. S. Kodakkad GIRL 2 150 Muslim
47 1944855681 FATHIMA FIDA.A ALI.A 19448 A. U. P. S. Kodakkad GIRL 4 150 Muslim
48 1944862178 MUHAMMED SHIBILI.K BAVA.K 19448 A. U. P. S. Kodakkad BOY 4 150 Muslim
49 1944888724 SHAMNA SHEREENA.K BAVA.K 19448 A. U. P. S. Kodakkad GIRL 2 150 Muslim
50 1978157573 FATHIMA NAHAN .N .P SUNIL BABU 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 4 150 Muslim
51 1978989041 AYISHA SHAMLI V P LASSIR V P 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 5 150 Muslim
52 1902161440 RINEESHA K LATHEEF K 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 10 200 Muslim
53 1902559956 FAJARSHAD E.P IBRAHIM 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 8 200 Muslim
54 1902552333 SUHANA.V HUSAIN.V 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 200 Muslim
55 1902578532 SIRAJUNNISA.KP NISAR.KP 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 200 Muslim
56 1902589221 ARVA. MP ABDULKADER. MP 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 200 Muslim
57 1902558536 UMMUL HASNA ASHRAF.AP 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 200 Muslim
58 1902697781 THASLIYA BANU P HANEEFA 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 9 200 Muslim
59 1902688419 FATHIMA SHARJA . K SHAMEER . K 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 5 200 Muslim
60 1903874026 MUFEEDHA MANNENKARA SIDHIK 19038 M. H. S. S. Athavanad GIRL 10 200 Muslim
61 1903972743 MOHAMMED SHAHAL K MUHAMMED SHAFI 19039 Khidmathul Islam H. S. S. Edakkulam BOY 4 200 Muslim
62 1904866490 MUHAMMED JAMSHEED J5 MOIDEEN 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 5 200 Muslim
63 1904896672 MUSAFIR.K N MOOSA 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 8 200 Muslim
64 1904881882 JAFAR.T.K SIDHIQUE.T.K 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 8 200 Muslim
65 1905880886 RAHMATHUNISSA,K MOHAMMED KUTTY 19058 GHSS Othukkungal GIRL 10 200 Muslim
66 1910094894 MUHAMMED SULTHAN.K. SHAREEFA 19100 Modern H. S. Pottur BOY 5 200 Muslim
67 1910151991 HAMNA. A.P. JAFAR. A.P. 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur GIRL 2 200 Muslim
68 1968594780 THAJUDHEEN K SHAFEEQ 19685 S. M. U. P. S. Tanur BOY 5 200 Muslim
69 1971792873 MUHAMMED RANSHAD .P.P SILVIYA. P.P 19717 J. S. S. E. M. L. P. S. Paravanna BOY 4 200 Muslim
70 1975158478 MOHAMED FARIS.V ABDUL MAJEED 19751 Sastha A. L. P. S. Puthupalli BOY 3 200 Muslim
71 1976358009 MUHAMMED SWALIH K M SHAMSUDHEEN K M 19763 T. I. M. L. P. S. Vettam BOY 3 200 Muslim
72 1978072295 MEHABOOBA THESNI ABIDHA 19780 B. E. M. U. P. S. Codacal GIRL 6 200 Muslim
73 1978190349 FATHIMA KK HASEENA 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 3 200 Muslim
74 1978951696 SHAHEERA M P YUSAF M P 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 5 200 Muslim
75 1978963302 MUHNISA P K LAILA 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 4 200 Muslim
76 1983790128 MOHAMMED SIYAD.C GAFOOR 19837 AMLPS Parappur East BOY 3 200 Muslim
77 1987075267 MUHSINA NASRI K NASAR K 19870 TSAMUPS Mattathur GIRL 5 200 Muslim
78 1991067016 SHIFANA JINCY PP BUSHRA PP 19910 SAFA ENGLISH SCHOOL POOKKATTIRI GIRL 6 200 Muslim
79 1961188145 NAJIYA FAHMI V K MOHAMMED ASLAM V K 19611 G. L. P. S. Klari West GIRL 2 210 Muslim
80 1904898127 MUSSAMIL.M HAMZA MUKRIYAKAYH 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 8 225 Muslim
81 1907365341 SUHAILA PK KADEEJA PK 19073 GHSS Peruvallur GIRL 8 240 Muslim
82 1907370013 HISANA THASNI PK RAIHANATH C 19073 GHSS Peruvallur GIRL 9 240 Muslim
83 1937952310 MOHAMMED SBIR MAJEED 19379 A. U. P. S. Kadampuzha BOY 6 240 Muslim
84 1977485292 MOHAMMED FARSAN. C.V UMAIBAN 19774 G. M. U. P. S. Edakkanad BOY 4 240 Muslim
85 1977462890 FATHIMA FARZANA. C.V LATHEEF. C.V 19774 G. M. U. P. S. Edakkanad GIRL 4 240 Muslim
86 1988659873 SHAMEEMA NASARIN PK RAIHANATH C 19886 TIOUPS Peruvallur GIRL 5 240 Muslim
87 1900767600 BASILHAQ.P.P ASHRAF.P.P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 8 250 Muslim
88 1900767340 HAYARUNISA.K.P ABDUL HAMEED 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 9 250 Muslim
89 1901177507 HASEENA PULIKKATHODI YOUSUF 19011 KHMHS Valakkulam GIRL 8 250 Muslim
90 1902356673 MOHAMEDSAFVAN SAIDALAVI 19023 M S M H S S Kallingalparamba BOY 9 250 Muslim
91 1902579412 SOUFIRA.SP SUBAIDA 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 250 Muslim
92 1902591825 MUHAMMED HASHIM ABDURAHIMAN 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 10 250 Muslim
93 1902557037 ASLAM. P.P. KUNCHIMON 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 9 250 Muslim
94 1903182293 BINSI NASRIN.KP ANWAR SHAHEED 19031 Navamukunda H. S. S. Thirunavaya GIRL 9 250 Muslim
95 1906850359 ABDUL HASSEB K MOHAMMED KOYA 19068 C. B. H. S. S. Vallikkunnu BOY 8 250 Muslim
96 1907570871 RAHEESA.A RUKKIYA 19075 PKMMHSS Edarikkode GIRL 9 250 Muslim
97 1908261862 SHAHABASALI SHAHANAS.A 19082 C. R. H. S. S. Velimukku BOY 7 250 Muslim
98 1908674579 MANEESHA.K.M JASEERA 19086 M. E. S. H. S. S. Ponnani GIRL 9 250 Muslim
99 1908651027 FARSANA.C.R JASEERA 19086 M. E. S. H. S. S. Ponnani GIRL 9 250 Muslim
100 1910063732 MUHAMMED RAHEES.C.P. RASHEED.C.P. 19100 Modern H. S. Pottur BOY 5 250 Muslim
101 1911696840 MIZNA UMMER.U UMMER FAROOKH.U 19116 G. V. E. M. H. S. S. Kuttippala GIRL 5 250 Muslim
102 1912874804 RAMEESA BANU SAINABA 19128 I E C Secondary School Engilsh Medium, Kodinhi GIRL 9 250 Muslim
103 1912855601 SHAMIL. C. P SAGAR 19128 I E C Secondary School Engilsh Medium, Kodinhi BOY 3 250 Muslim
104 1937077581 SHIBILA SHERIN.N MUSTHAFA. 19370 A. M. U. P. S. Punnathala GIRL 5 275 Muslim
105 1978959415 MOHAMMED AJSAL C P ANEESHA C P 19789 A. M. U. P. S. Vettam BOY 6 280 Muslim
106 1901187472 FASNA. A T BEERAN. A T 19011 KHMHS Valakkulam GIRL 8 300 Muslim
107 1902176891 MOHAMMAED ASLAM K.V ALI. K V 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 10 300 Muslim
108 1902381463 HASIKA.PALLIKKALAKATH HAMZA.PALLIKKALAKATH 19023 M S M H S S Kallingalparamba GIRL 8 300 Muslim
109 1904254857 ASHIKASHAHADIYA.KK ASHRAF.KK 19042 G. H. S. S. Perassannur GIRL 5 300 Muslim
110 1904364775 THAMEEMA SHAJITHA 19043 P. C. N. G. H. S. S. Mookkuthala GIRL 9 300 Muslim
111 1904892656 MUHAMMED ASLAM . P . V FATHIMA 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 8 300 Muslim
112 1905379855 MUHAMMED HASHIM.P.M MUHAMMED ALI 19053 Vannery H. S. Perumpadappa BOY 6 300 Muslim
113 1907551520 UMMU HABEEBA A BEERANKUTTY MUSLIYAR 19075 PKMMHSS Edarikkode GIRL 8 300 Muslim
114 1908292707 MOHAMMEDSALEEM ABDULLATHEEF 19082 C. R. H. S. S. Velimukku BOY 9 300 Muslim
115 1910056335 AHAMMED SHABEEB N HAJARA 19100 Modern H. S. Pottur BOY 2 300 Muslim
116 1910178855 SABIKA SHAHANAS.M SULAIMAN 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur GIRL 4 300 Muslim
117 1911698663 AKEEL NASIM.M.M ANWAR 19116 G. V. E. M. H. S. S. Kuttippala BOY 5 300 Muslim
118 1911877569 MOHAMMED FAZAL.S RABIYA 19118 M. E. T. H. S. Vairamcode. Kazhuthakara BOY 8 300 Muslim
119 1911965809 ABDUL BARI.A SAIDALAVI 19119 G. H. S. S. Ponmundam BOY 7 300 Muslim
120 1911964738 MUBEENA MOIDEEN 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 2 300 Muslim
121 1912078435 LABEEB AFSALU 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA BOY 5 300 Muslim
122 1912098399 ARIFA.C.K MOHAMMADH 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA GIRL 10 300 Muslim
123 1937091268 MUHAMMED NASEEB.A MUHAMMED 19370 A. M. U. P. S. Punnathala BOY 5 300 Muslim
124 1940474994 SHAHINA SHIRIN KUNJIMON.IP 19404 M. V. A. L. P. S. Ariyallur GIRL 4 300 Muslim
125 1941463303 MUHAMMED SIYAD M AYISHABI 19414 G. L. P. S. Thirurangadi BOY 4 300 Muslim
126 1944878048 MUHAMMED SHIBIN.P SAIDALAVI.P 19448 A. U. P. S. Kodakkad BOY 4 300 Muslim
127 1966476237 AMEERA ANJOOM .V. MEHROOF 19664 G. L. P. S. Tanur GIRL 4 300 Muslim
128 1966787020 MUHSINA.M FATHIMA SUHRA.P.P 19667 G. U. P. S. Karingappara GIRL 6 300 Muslim
129 1967184203 SAFNA MOL MAIMOONA 19671 G. M. U. P. S. Meenadathur BOY 4 300 Muslim
130 1967792461 JASEENA K RASHEED 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 7 300 Muslim
131 1967781067 MOHAMMED NAFIH AK NOORJA AK 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA BOY 4 300 Muslim
132 1968176616 MUNAVEERA V.P KOYA V.P 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 6 300 Muslim
133 1968163834 SHAHAMA SHERI P.K ALI 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 6 300 Muslim
134 1968475423 MUHAMMED RAFNAS A ISMAYIL 19684 S. N. U. P. S. Nannambra BOY 7 300 Muslim
135 1971690449 MAYEESA KP MOHAMMEDALI 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South GIRL 4 300 Muslim
136 1978166581 FASEELA BANU PP SALEENA 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 3 300 Muslim
137 1986296783 SHAHANA SHERIN T P SUHRA 19862 GMUPS Cherur GIRL 7 300 Muslim
138 1987079580 MOHAMMED FASIL KODASSERY ITHEEMA 19870 TSAMUPS Mattathur BOY 5 300 Muslim
139 1991083404 MURSHID K MARAKKAR K 19910 SAFA ENGLISH SCHOOL POOKKATTIRI BOY 10 320 Muslim
140 1966677296 RISWANA C SHOUKKATHALI C 19666 A. M. U. P. S. Areekad GIRL 6 333 Muslim
141 1904875946 SHAFEEL LATHEEF 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 6 350 Muslim
142 1921397731 RISWANA CM FASEELA CM 19213 A. M. L. P. S. Kaladi GIRL 4 350 Muslim
143 1968590033 NAJIYA NASRIN M NIYAS M 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 7 350 Muslim
144 1968580846 NASIRA THASNI M G 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 5 350 Muslim
145 1903576402 MAJOMON JOSEPH MOLLY 19035 V. H. S. S. Valanchery BOY 8 360 Christian
146 1938066235 RAHMATH .N ABDUL NASAR 19380 K. M. A. U. P. S. Karthala GIRL 7 360 Muslim
147 1943890527 SALMANUL FARIS .N KOYA.N 19438 D. V. A. U. P. S. Ariyallur BOY 6 360 Muslim
148 1944293562 MUHAMMED FAHIS A FIROOS A 19442 A. M. M. A. M. U. P. S. Chelupadam BOY 6 360 Muslim
149 1966957773 MUHSIN K ABOOBEKKER K 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi BOY 7 360 Muslim
150 1978153905 MUHAMMED SHIBL .KP SHIHAB .K 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 3 360 Muslim
151 1978171949 HUSSAN K P MUHAMMED K P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 7 360 Muslim
152 1982389214 MUHAMMED SHAMIL MUHAMMED MUSTHAFA 19823 AMLPS Kundil Paramba BOY 3 360 Muslim
153 1982378847 RASHIDA NASER 19823 AMLPS Kundil Paramba GIRL 2 360 Muslim
154 1911676082 SHIFANA SHERIN.V.K ABDUL NAZER.V.K 19116 G. V. E. M. H. S. S. Kuttippala GIRL 6 385 Muslim
155 1900757152 SAHANAMOL.K SHAREEFA 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 9 400 Muslim
156 1902080135 FEMINA. V.T MAIMOONA 19020 Govt.V. H. S. S for Girls. Tirur GIRL 8 400 Muslim
157 1902156414 MUHAMMED SHAHANAS P MUHAMMED ILLIYAS 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 10 400 Muslim
158 1902191758 ASIF C P ALIKUTY C P 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 10 400 Muslim
159 1902157892 ASHIQUE.M.P. ISMAYIL.M.P. 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 8 400 Muslim
160 1902564895 RAMSHEENA.KP MAJEED.KP 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 400 Muslim
161 1902681772 UMMUL MASAKI K KUNHI BAVA K 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 9 400 Muslim
162 1902693316 SALMATH K KUNHI BAVA K 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 9 400 Muslim
163 1903377911 MUHAMMED SUHAIL K.V ASHARAF K.V 19033 K. M. N. S. S. U. E. M. H. S. Athalur BOY 5 400 Muslim
164 1903662129 RAFEELA.AP SAIDALAVI.AP 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 9 400 Muslim
165 1904698693 FASNA. K.V YOUSAF. K.V 19046 P. G. H. S. Ponnani GIRL 10 400 Muslim
166 1904872974 MOHAMMED RAMSHAD P MOHAMMED P 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 9 400 Muslim
167 1905172688 NARGEES K ABDUL RASHEED K 19051 D. H. O. H. S. S. Pookkarathara GIRL 8 400 Muslim
168 1908272159 NAJA FATHIMA A SHAHUL HAMEED A 19082 C. R. H. S. S. Velimukku GIRL 2 400 Muslim
169 1910890403 MOHAMMED RISWAN.T RAFEEQE 19108 T. I. C. H. S. Tirur BOY 4 400 Muslim
170 1915966998 MUHAMMED SHAMNAD. VP SHAMEENA 19159 HILL TOP PUBLIC SCHOOL, MARAVANCHERY BOY 2 400 Muslim
171 1921368805 SHAMEEMA HIBA CV SAFIYA KP 19213 A. M. L. P. S. Kaladi GIRL 4 400 Muslim
172 1931896737 RAKHI KHATHOON AKTHAR 19318 A. L. P. S. Kadampuzha GIRL 3 400 Muslim
173 1944878823 HASHIM JAN.A.M.K HANEEFA 19448 A. U. P. S. Kodakkad BOY 4 400 Muslim
174 1963966619 RINSHANA JASMIN.P. KUNHEETHU 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil GIRL 3 400 Muslim
175 1966765288 MUNEEB.P.P ABDUL HAKKEEM 19667 G. U. P. S. Karingappara BOY 7 400 Muslim
176 1966780257 MUHAMMED SHIBILI.TK SHAMSUDHEEN.TK 19667 G. U. P. S. Karingappara BOY 6 400 Muslim
177 1976388628 RANEES K K ABDUL RAFEEQUE K K 19763 T. I. M. L. P. S. Vettam BOY 3 400 Muslim
178 1976378122 MUHAMMED SHEBIN K K KHALID K K 19763 T. I. M. L. P. S. Vettam BOY 4 400 Muslim
179 1978966494 MUHAMMED SALAM K K MYMOONA 19789 A. M. U. P. S. Vettam BOY 7 400 Muslim
180 1983752292 AFNA PARVEEN IBRAHIM.P 19837 AMLPS Parappur East GIRL 3 400 Muslim
181 1901184016 SAFOORA. PT MOHAMMED. PT 19011 KHMHS Valakkulam GIRL 8 450 Muslim
182 1904155386 MOHAMMED SHIBIL .T.P SALEENA .T.P 19041 M. M. M. H. S. Moodal BOY 6 450 Muslim
183 1904494663 ADHILA SHERIN P P KADEEJA K M 19044 A. V. H. S. Ponnani GIRL 8 450 Muslim
184 1904488524 THAJUL HAK R V ABDUL ARIF 19044 A. V. H. S. Ponnani BOY 8 450 Muslim
185 1910186612 RASHA HANEEFA. K.M. RABIYA. P. 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur GIRL 5 450 Muslim
186 1911659917 MOHAMMED SINAN YOSUF 19116 G. V. E. M. H. S. S. Kuttippala BOY 4 450 Muslim
187 1902167754 SUFAILA.U.P NASAR.U.P 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 9 480 Muslim
188 1904496751 MUHAMMED RISWAN.T UMMER.T 19044 A. V. H. S. Ponnani BOY 8 480 Muslim
189 1934496084 MUHAMMED FASEEH E MOHAMMEDALI E 19344 A. M. L. P. S. Thozhannur West BOY 3 480 Muslim
190 1936175497 HANEENA.P.K HAIRUNISA 19361 A. M. U. P. S. Irimbiliyam GIRL 5 480 Muslim
191 1936571426 FAHMIDA SHARIL E MOHAMMED ALI E 19365 G. U. P. S. Randathani GIRL 7 480 Muslim
192 1960779002 MUMMAD ANAS C.M SARDAR .C.M 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram BOY 3 480 Muslim
193 1963366306 MUHAMMED SHAHAD C.P MASOOD C.P 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North BOY 2 480 Muslim
194 1967798548 SHAHANA SHERI UP MUSTHAFA UP 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 2 480 Muslim
195 1976671890 HAFEEF .O NOUSHAD .O 19766 A. M. L. P. S. Thirunavaya BOY 4 480 Muslim
196 1900757687 SUFAIJA K P SUBAIR K P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 9 500 Muslim
197 1900855256 FASEELA THESNI MOIDEEN 19008 G. H. S. S. Tirurangadi GIRL 8 500 Muslim
198 1900998129 BASHEERA THASNI .VT ABDUL BAHEER 19009 O. H. S. S. Tirurangadi GIRL 8 500 Muslim
199 1902198835 ARSHAD.KK SIDHEEQUE.KK 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 8 500 Muslim
200 1902151752 JASEELA JASMIN K P JAMEELA 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 9 500 Muslim
201 1902150042 HAFNA.K.P. ABDUL AZEEZ 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 8 500 Muslim
202 1902192706 MHAMMED RAJISH.KP KADHAR KUTY.KP 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 9 500 Muslim
203 1902156238 FATHIMA KP RAMALA KP 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 10 500 Muslim
204 1902551910 SHAHALA.P SAJU.P 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 8 500 Muslim
205 1902568053 PANEESHA.M KUNJAVA 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 500 Muslim
206 1902596987 HASHIM.AK KAMMUKUTTY.AK 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 9 500 Muslim
207 1902593865 MASIDA.UP ABDUL MAJEED 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 500 Muslim
208 1902554874 SHAMLA.KP ALIKUTTY.KP 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 500 Muslim
209 1902682257 UMAIRA JASMIN.K HUSSAIN.K 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 5 500 Muslim
210 1902678137 FASILA C KUNHIMMUTTY 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 9 500 Muslim
211 1902678842 SHAMEEHA.T JAMEELA.T 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 6 500 Muslim
212 1902680821 SHAMEENA . T JAMEELA . T 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 6 500 Muslim
213 1902658150 MUHAMMED SHIBILI . K RAFEEQ . K 19026 D. G. H. S. S. Tanur BOY 7 500 Muslim
214 1902653335 MUFEEK K HUSSAIN 19026 D. G. H. S. S. Tanur BOY 8 500 Muslim
215 1902677471 SHIFANA THASNI NVP MUHAMMED KUTTY 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 8 500 Muslim
216 1902696629 RISANA . T . T NASAR 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 6 500 Muslim
217 1903681399 FATHIMA.M FAISAL.M 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 9 500 Muslim
218 1903699610 FARSHANA JASMIN.V.P JALEEL 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 8 500 Muslim
219 1903762666 FATHIMA SAFNA. P. K ABDUL KADER. P. K 19037 B. H. S. S. Mavandiyur GIRL 8 500 Muslim
220 1904878053 MUHAMMED AFNAS E ALIKOYA 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 6 500 Muslim
221 1904866302 AFSAL.H HAMSATH.H 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 9 500 Muslim
222 1905288917 LUBAIBA JANNATH M.V ABDUL LATHEEF 19052 D. H. H. S. S. Edappal GIRL 4 500 Muslim
223 1906584432 SAFUVANATH C RAYIN KUTTY 19065 N. N. M. H. S. S. Chelembra GIRL 9 500 Muslim
224 1908054273 JASMINE. V MAJEED. V 19080 J. M. H. S. S. Parannekkad GIRL 7 500 Muslim
225 1908269900 MUHAMMEDSHANITH.U SAFIYA 19082 C. R. H. S. S. Velimukku BOY 5 500 Muslim
226 1908683563 SHUHAIB.P.T ALI (LATE) 19086 M. E. S. H. S. S. Ponnani BOY 9 500 Muslim
227 1909253076 MOHAMMED UMMER. K SUBAIDA 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira BOY 6 500 Muslim
228 1910081921 SHAHMA JASMIN.K.S SALEEM KA 19100 Modern H. S. Pottur GIRL 5 500 Muslim
229 1910181003 FASEEL . K. MUSTHAFA 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur BOY 6 500 Muslim
230 1910175658 MOHAMMED SHINAN. M.K. SHANI HASHIM . M.K 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur BOY 3 500 Muslim
231 1910850652 SHAHANA SHERI,P ASHRAF 19108 T. I. C. H. S. Tirur GIRL 10 500 Muslim
232 1911659064 SABREEN.T SULAIKHA 19116 G. V. E. M. H. S. S. Kuttippala GIRL 7 500 Muslim
233 1912070434 MOHAMMED HARSHAD.C ARIFA 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA BOY 6 500 Muslim
234 1912050372 SHIYANA.C BUSHARA 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA GIRL 4 500 Muslim
235 1912067213 AYISHA.C MUSTHAFA 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA GIRL 5 500 Muslim
236 1912084797 SHIFANA.C BUSHARA 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA GIRL 10 500 Muslim
237 1912092329 MOHAMMED JIBIN.K ABDUL JALEEL.M.K 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA BOY 3 500 Muslim
238 1912890297 ASLA SHERIN ISMAIL 19128 I E C Secondary School Engilsh Medium, Kodinhi GIRL 3 500 Muslim
239 1912953497 RAJISHA MOL H NAJMU 19129 THA-E-LEEMUL ISLAM ORPHANAGE HIGH SCHOOL PARAPPANANGADI GIRL 6 500 Muslim
240 1914673093 FATHIMA RINSILA.K.S ABDUL RAZAK.K 19146 Ideal English School GIRL 3 500 Muslim
241 1915182063 AFEEFA AYISHA 19151 IRSHAD ENGLISH SCHOOL,PANTHAVOOR GIRL 5 500 Muslim
242 1915994692 NAINA NASNIN. KP NASEERA 19159 HILL TOP PUBLIC SCHOOL, MARAVANCHERY GIRL 4 500 Muslim
243 1931871007 FATHIMA FIDHA P ABDUL SHUKKOOR 19318 A. L. P. S. Kadampuzha GIRL 2 500 Muslim
244 1931869655 JASEELA K MUHAMMED SHAREEF K 19318 A. L. P. S. Kadampuzha GIRL 2 500 Muslim
245 1933855081 SHAHANA SHERI.P ABDULLA.P 19338 E. M. A. L. P. S. Paravannur GIRL 2 500 Muslim
246 1937991669 JAMSHIYA. KALLAYI ASHRAF.K 19379 A. U. P. S. Kadampuzha GIRL 6 500 Muslim
247 1940452904 ASHIKA AMNA ASKAR.KP 19404 M. V. A. L. P. S. Ariyallur GIRL 4 500 Muslim
248 1942151471 SAFVAN KT FAISAL KT 19421 A. M. L. P. S. Pantharangadi BOY 3 500 Muslim
249 1942155490 JASEENA.N MOIDEEN. N 19421 A. M. L. P. S. Pantharangadi GIRL 3 500 Muslim
250 1944497802 RAHSANA BANU P ABDUL NAZER 19444 A. U. P. S. Chiramangalam GIRL 3 500 Muslim
251 1944893916 MUHAMMED ASLAH.V.K JASEERA 19448 A. U. P. S. Kodakkad BOY 3 500 Muslim
252 1945763061 HASHIMU RAHMAN KK SHAREEFA 19457 V. J. Palli A. M. U. P. S. Velimukku BOY 6 500 Muslim
253 1961584646 MUHAMMED RISWAN.P IMRAN.P 19615 A. M. L. P. S. Chilavil BOY 4 500 Muslim
254 1961551354 RASMIYA.P IMRAN.P 19615 A. M. L. P. S. Chilavil GIRL 3 500 Muslim
255 1964870354 SUHAILA.P.K SUMAYYATH.P.K 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam GIRL 2 500 Muslim
256 1964867321 FATHIMA.K ZEENATH.K 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam GIRL 2 500 Muslim
257 1966788387 SHIBILA SHERI.K SABIRA.K 19667 G. U. P. S. Karingappara GIRL 5 500 Muslim
258 1967673592 MUHAMMEDMUBASHIR .PU SAIDALI KUTTY 19676 A. U. P. S. Pariyapuram Central BOY 7 500 Muslim
259 1967789902 IRSHAD P MOHAMMED KUTTY 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA BOY 4 500 Muslim
260 1967973739 MUHMMED RAJEES.K.P KABEER.K.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 6 500 Muslim
261 1968198260 IBRAHYIM BADUSHAH.O MOHAMMED HANEEFA.O 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya BOY 5 500 Muslim
262 1968599730 NOUFIYAMOL P KHAIRUNNISA P 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 6 500 Muslim
263 1970883086 SHAHANA .T.P.M SALEENA. C.P 19708 J. M. L. P. S. Parannakkad GIRL 4 500 Muslim
264 1973755852 NISHAD O NASAR 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 4 500 Muslim
265 1976370964 SAIFUNNISA K K MYMOONA 19763 T. I. M. L. P. S. Vettam GIRL 3 500 Muslim
266 1978180443 JAMSHEER P RAMLA P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 6 500 Muslim
267 1978182426 MUHAMMED NABEEL K ABDUL RASAQ 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 5 500 Muslim
268 1978157464 MUHAMMED SHABEEL K ABDHUL RASAK 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 5 500 Muslim
269 1978983646 ABDUL BASHID M K BASHEER M K 19789 A. M. U. P. S. Vettam BOY 6 500 Muslim
270 1978968331 SHAHALA PARVI T T HAMSA 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 3 500 Muslim
271 1978978003 MUBARIS M SAFOORA M 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 6 500 Muslim
272 1978968426 MUHAMMED SHAMSHEER M K MOOSAKUTTY 19789 A. M. U. P. S. Vettam BOY 3 500 Muslim
273 1978972524 SIDRA K SAIFUNNISA K 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 4 500 Muslim
274 1980680511 JUMANA THASNI M MUHAMMED M 19806 AMLPS Chathrathody GIRL 2 500 Muslim
275 1980663197 MOHAMMED SHUHAIB P SHAHUL HAMEED 19806 AMLPS Chathrathody BOY 4 500 Muslim
276 1980670282 MOHAMMED ASHIQUE M SUHARA M 19806 AMLPS Chathrathody BOY 4 500 Muslim
277 1986486977 FATHIMA ROSHANA P ABOOBACKER 19864 GMUPS Kannamangalam GIRL 4 500 Muslim
278 1991070303 FATHIMA NAHLA K ABDUL RAZAK K 19910 SAFA ENGLISH SCHOOL POOKKATTIRI GIRL 6 500 Muslim
279 1991067411 MUHAMMED NIHAL K ABDUL RAZAK K 19910 SAFA ENGLISH SCHOOL POOKKATTIRI BOY 2 500 Muslim
280 1937982517 AFNASHERIN.K ABDULNAZAR.K 19379 A. U. P. S. Kadampuzha GIRL 6 540 Muslim
281 1966551125 MUSLIHA KUNHALAVI 19665 A. M. L. P. S. Perumanna GIRL 4 540 Muslim
282 1967752991 ADILA SABNAM CP AYOOB CP 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 2 548 Muslim
283 1900251192 JASNI. N MOIDEEN KUTTY. N 19002 GMHSS C U Campus GIRL 10 550 Muslim
284 1908063803 SHIFA. A.K UMMAR. A.K 19080 J. M. H. S. S. Parannekkad GIRL 6 550 Muslim
285 1930799684 MOHAMMED SHAMIL K P JALEEL K P 19307 C. M. A. M. L. P. S. Chinakkal BOY 3 550 Muslim
286 1907158801 HAWWAROSLA SUHRABI 19071 IUHSS Parappur GIRL 10 552 Muslim
287 1981564836 MUHAMMED NISHAD P MUHAMMEDKUTTY P 19815 AMLPS Iringallur East BOY 4 552 Muslim
288 1981556865 MUHAMMED SIYAD.P SAIDALAVI.P 19815 AMLPS Iringallur East BOY 3 552 Muslim
289 1907984327 ABDU RAHOOF P MUHAMMED UTTY P 19079 G. H. S. S. Niramaruthur BOY 8 583 Muslim
290 1967794373 MUSRIFA MP KASIM 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 6 584 Muslim
291 1900763997 MURSINA M P MUHAMMED KOYA M P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 7 600 Muslim
292 1900768640 SINAN T KOYA T 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 7 600 Muslim
293 1900766940 JAMSHID V P MANAF V P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 5 600 Muslim
294 1900792070 HUSNA THASNI YOOSAF.M.V 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 8 600 Muslim
295 1900782007 YASER ARAFATH M P HAMZAK0YA M P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 7 600 Muslim
296 1900784538 MUHAMMEDHAQUE P P ASHARAF P P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 5 600 Muslim
297 1900775031 MUHAMMED AFEEFUDIN. K. P MOIDEENKOYA. K. P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 7 600 Muslim
298 1900857253 RIHANA P RIYASUDHEEN P 19008 G. H. S. S. Tirurangadi GIRL 5 600 Muslim
299 1900871902 ASIRA. P SHARAFUDHEEN. P 19008 G. H. S. S. Tirurangadi GIRL 6 600 Muslim
300 1900889735 RIFANA P RIYASUDHEEN PARAMBIL 19008 G. H. S. S. Tirurangadi GIRL 5 600 Muslim
301 1900868324 HARSEENA. P SHARAFUDHEEN. P 19008 G. H. S. S. Tirurangadi GIRL 7 600 Muslim
302 1901057740 RAJINA. E KUNCHIMARAKKAR 19010 G. V. H. S. S. Chettiyan kinar GIRL 9 600 Muslim
303 1901477480 SHAHINA K SAIDALAVI K 19014 GGVHSS Vengara GIRL 8 600 Muslim
304 1902170243 SAHHEEDA K P BASHEER K P 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 10 600 Muslim
305 1902160627 SABEENA P P RASEENA P P 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 10 600 Muslim
306 1902194719 MUBASHIRA T P NAFEESA 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 10 600 Muslim
307 1902195610 SUHAIL PP SHAMSUDHEEN PP 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 9 600 Muslim
308 1902174723 ISMAIL.P RAHIANATH 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 9 600 Muslim
309 1902180025 MOHAMMED HAFIL.C.P. ABDULLAKUTTY 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 8 600 Muslim
310 1902160378 FARSANA.P. NOUSHAD 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 8 600 Muslim
311 1902170877 FASILA.K.P SADIK.K.P 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 9 600 Muslim
312 1902385161 JUMANA.C KUNHIMOIDEEN KUTTY.C 19023 M S M H S S Kallingalparamba GIRL 5 600 Muslim
313 1902470531 FATHIMA.C.K.P RAHMATH 19024 G. H. S. S. Kattilangadi GIRL 6 600 Muslim
314 1902598405 ATHIKKA. P.K KADEEJA 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 9 600 Muslim
315 1902570927 MOHAMMED SALMANUL FARIS.CK ABDUL RAZAK.CK 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 10 600 Muslim
316 1902564836 HUSAINAR.K KUNHIU MOHAMMED KUTTY 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 8 600 Muslim
317 1902580775 SAHAD.TP SUHARA 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 8 600 Muslim
318 1902562417 SAMEENA SHERIN ABDUL RASAK 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 8 600 Muslim
319 1902565392 RASHIDA MOL.KP YAHIYA 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 600 Muslim
320 1902591191 SHABNA. YP ALIASKER. YP 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 600 Muslim
321 1902557624 RINEESHA. B.P ABDULRAHIMANKUTTY. B.P 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 8 600 Muslim
322 1902550987 AFEEFA.M AFSATH 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 8 600 Muslim
323 1902566889 ASNATH. A.K. BASHEER 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 9 600 Muslim
324 1902551321 RAMEESHA JAHAN.CK THAJUDHEEN.CK 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 600 Muslim
325 1902597586 FATHIMA MURSHIDA.C.P HANEEFA.C.P 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 8 600 Muslim
326 1902588103 HADIS.KK HAMEED 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 10 600 Muslim
327 1902598981 RAFSEENA. E.P. BEVATHU 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 600 Muslim
328 1902570464 ABDUL JURISE.MT MOIDEEN KOYA.MT 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 9 600 Muslim
329 1902598317 HANEENA. EP KHALID. EP 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 600 Muslim
330 1902592809 SUFAIRA MOL.AP SIDDEEQ 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 9 600 Muslim
331 1902577341 MUHAMMED BASITH.M BADARUDEEN 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 8 600 Muslim
332 1902581403 MUBASHIRATHU RAHMA.KM YOOSAF.KM 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 9 600 Muslim
333 1902582705 AZARUDHEEN.PK HANEEFA.PK 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 10 600 Muslim
334 1902599374 SUHAIL.KP HAMZAKOYA 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 10 600 Muslim
335 1902580034 MUBASHIRA AK FATHIMA 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 9 600 Muslim
336 1902560003 THEFSEENA. O MUHAMMEDALI. O 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 9 600 Muslim
337 1902585424 HASEEB.CP ISMAIL 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 9 600 Muslim
338 1902573973 RAJIS HAFREED.M.K ASSANKOYA.K.M 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 8 600 Muslim
339 1902666923 SALMAN M HANEEFA 19026 D. G. H. S. S. Tanur BOY 8 600 Muslim
340 1902655145 SHAMLA BANU A MUHAMMED ALI 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 8 600 Muslim
341 1902984972 SHIFAN THESNI.O ABDULGAFOOR 19029 C. P. P. H. M. H. S. Ozhur GIRL 9 600 Muslim
342 1903050169 SAINABA .K MUHAMMED .K 19030 S. S. M. H. S. S. Theyyalingal GIRL 9 600 Muslim
343 1903195949 THESNIYA.T MUSTHAFA 19031 Navamukunda H. S. S. Thirunavaya GIRL 8 600 Muslim
344 1903661687 DILSANA SULTHANA.K.P DIRAR.K.P 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 5 600 Muslim
345 1903682035 NEFSITHA. KP SIDDEEQUE 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 9 600 Muslim
346 1903687937 SHAHID AFRID. P MUSTHAFA 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi BOY 5 600 Muslim
347 1903688896 SHERIN .K ABDULLAKUTTY 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 8 600 Muslim
348 1903677176 MUHAMMED SALIM KP SIDDIQUE KP 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi BOY 8 600 Muslim
349 1903677664 HAFSA EK MAJEED EK 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 6 600 Muslim
350 1903695489 DILNA HASLY P P KABEER 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 8 600 Muslim
351 1903673136 MUHAMMED FASIL A P MANAF A P 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi BOY 9 600 Muslim
352 1903686431 NISHALUDHEEN.K.P SIDHEEQUE.K.P 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi BOY 5 600 Muslim
353 1904866721 MOHAMMED ASHHAR.C HAMSATH 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 9 600 Muslim
354 1904965066 HAMIDHA.N.T RAJEENA.K 19049 M. I. H. S. S. For Girls. PuthuPonnani GIRL 7 600 Muslim
355 1905161270 MOHAMMED FAYIS .K.V MOHAMMED K V 19051 D. H. O. H. S. S. Pookkarathara BOY 9 600 Muslim
356 1905750284 MURSHIDA K K POKKU 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 10 600 Muslim
357 1905784035 FATHIMA SHAFEEKHA.V.K. KUNHALAVI 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 9 600 Muslim
358 1905890007 SAJNA K P RAZAK K P 19058 GHSS Othukkungal GIRL 10 600 Muslim
359 1905887515 SAJLA. E SAFIYA 19058 GHSS Othukkungal GIRL 9 600 Muslim
360 1905853780 MUHAMMED SAJEER.K ABDURAZAK 19058 GHSS Othukkungal BOY 10 600 Muslim
361 1906097731 SHAMEENA TT MOIDEENKUTTY TT 19060 Z. M. H. S. Poolamangalam GIRL 9 600 Muslim
362 1906368052 SHAMLA.I.M MOHAMMEDALI 19063 G.H. S. S. Kokkur GIRL 10 600 Muslim
363 1906872140 SALIBA SHARIN.K.T JALEEL.K.T 19068 C. B. H. S. S. Vallikkunnu GIRL 8 600 Muslim
364 1906981686 RAMEESHA PARVIN. P RAHMATH 19069 K. H. M. H. S. Alathiyur GIRL 8 600 Muslim
365 1907559263 MOHAMED SANAN. N SIDHEEQ 19075 PKMMHSS Edarikkode BOY 8 600 Muslim
366 1907574011 FEMINA SHERIN M.P FATHIMA .A.M 19075 PKMMHSS Edarikkode GIRL 8 600 Muslim
367 1907899246 SUBAIR.A BASHEER.A 19078 B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur BOY 8 600 Muslim
368 1907971908 SALMANUL FARIS C P FATHIMA 19079 G. H. S. S. Niramaruthur BOY 7 600 Muslim
369 1907993937 JAMSHAL T ABDUL SALAM T 19079 G. H. S. S. Niramaruthur BOY 6 600 Muslim
370 1907990948 FEMINA SHERIN C P FATHIMA 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 5 600 Muslim
371 1907961004 JASIR . T SALAM .T 19079 G. H. S. S. Niramaruthur BOY 10 600 Muslim
372 1907976446 SAMEENA. T. P ALIKOYA 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 10 600 Muslim
373 1907980347 MUHAMMED ASIF CP[ HASEENA 19079 G. H. S. S. Niramaruthur BOY 7 600 Muslim
374 1907990958 SHAFNA SHERIN.P.V SAIDU 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 8 600 Muslim
375 1907968268 FAJIRA UMMER 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 3 600 Muslim
376 1907960910 FEBINA SHERIN E SULAIMAN 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 7 600 Muslim
377 1907991448 MUHSINA.P.P ASSAINAR 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 5 600 Muslim
378 1908096822 BABY SHIFANATH SIMRAN. P ABDUL SALAM. P 19080 J. M. H. S. S. Parannekkad GIRL 7 600 Muslim
379 1908384085 THASLEEMA NASRIN.T ABDU RAHIMAN 19083 MUHS Orakam GIRL 9 600 Muslim
380 1908568847 FASEELA. P.T SAIDALAVI. P.T 19085 M. T. I. H. S. Thalakkadathur GIRL 2 600 Muslim
381 1908599793 AYISHA RIFA. N MOHAMMED FAISAL. N 19085 M. T. I. H. S. Thalakkadathur GIRL 2 600 Muslim
382 1908850617 FATHIMA JUMANATH.T KUNHIMUHAMMED .T 19088 M. S. I. H. S. S. Kundoor GIRL 8 600 Muslim
383 1909496892 ASMABI .VM ZAINUDEEN 19094 K. Y. K. H. S. Athavanad GIRL 8 600 Muslim
384 1909463110 MUHAMMED UNAISE A MUSTHAFA 19094 K. Y. K. H. S. Athavanad BOY 10 600 Muslim
385 1909455540 ABDUL MUHASIL .M MOIDEEN HAJI 19094 K. Y. K. H. S. Athavanad BOY 6 600 Muslim
386 1909672927 NUSAIBA.C MUTHUKOYA THANGAL 19096 I. R. H. S. Pookattiri GIRL 5 600 Muslim
387 1910157099 RISHAMOL. C ABDUL RASAK 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur GIRL 6 600 Muslim
388 1910178700 BISNA.K.P. MUSTHAFA. K.P. 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur GIRL 6 600 Muslim
389 1910162022 SHAHMA.C SUMAYYA.M 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur GIRL 4 600 Muslim
390 1910675910 SHAMLA THOOBATH RAMLATH 19106 B. Y. K. R. H. S. Kadungathukundu GIRL 5 600 Muslim
391 1910666291 SHABEER ALI.P.C SUBAIR.P.C 19106 B. Y. K. R. H. S. Kadungathukundu BOY 10 600 Muslim
392 1910968549 MOHAMMED RAYEES.VT HAMZA 19109 MARKAZ HIGH SCHOOL, KARATHUR BOY 6 600 Muslim
393 1910987460 RINSHIDA SHERIN T .P RAFEEK 19109 MARKAZ HIGH SCHOOL, KARATHUR GIRL 6 600 Muslim
394 1911662130 P.T SIMSARUL HAQ ABDUL SALAM 19116 G. V. E. M. H. S. S. Kuttippala BOY 7 600 Muslim
395 1911868245 ARSHIDHA.K.M RAHIYA.K.M 19118 M. E. T. H. S. Vairamcode. Kazhuthakara GIRL 4 600 Muslim
396 1911990823 MOHAMMED SHAMMAS.A ABDULKABEER.A 19119 G. H. S. S. Ponmundam BOY 5 600 Muslim
397 1911983897 RAHMATH.P ABDURAHMAN 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 7 600 Muslim
398 1911998857 RISHANA.P HYDAR 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 7 600 Muslim
399 1911952779 SHABANA SHERIN.P SHOUKATH 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 2 600 Muslim
400 1911998645 SUHAILA .P KAHDEEJA.P 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 5 600 Muslim
401 1912480491 SHANUSHA S SHAJAHAN 19124 Majma - U - High School BOY 10 600 Muslim
402 1912452457 SHAWKATHLI.P SIDEEQU 19124 Majma - U - High School BOY 7 600 Muslim
403 1912456844 ASRATH KALANTHER . K.P HAFSATH 19124 Majma - U - High School BOY 6 600 Muslim
404 1912492701 SUHAIL.P SIDHEEQ.P 19124 Majma - U - High School BOY 9 600 Muslim
405 1912950422 MUHAMMED HUNAIF M V YOOSAF M 19129 THA-E-LEEMUL ISLAM ORPHANAGE HIGH SCHOOL PARAPPANANGADI BOY 5 600 Muslim
406 1914159685 AMAN SHIYAS SHIYAS M.K. 19141 MES CENTRAL SCHOOL, TIRUR BOY 4 600 Muslim
407 1915960161 RUSHNA. NV MOHAMMED IQBAL. NV 19159 HILL TOP PUBLIC SCHOOL, MARAVANCHERY GIRL 5 600 Muslim
408 1926361061 SHAHEELA.K.V KUNJAHAMMED.K.V 19263 S.S. U. P. S. Thrikkanapuram GIRL 7 600 Muslim
409 1930152801 ANVAR SADHIK K P BUSHARA 19301 G. L. P. S. Athippetta BOY 2 600 Muslim
410 1930181556 MUHAMMED SAHAL K K MUHAMMED SHAFI K K 19301 G. L. P. S. Athippetta BOY 3 600 Muslim
411 1930156816 MUBASHIRA K P BUSHARA 19301 G. L. P. S. Athippetta GIRL 4 600 Muslim
412 1930497560 FATHIMA FIDHA .KK SHAHINA .KK 19304 G. M. L. P. S. Ayirani GIRL 2 600 Muslim
413 1931372293 FAIJAS ASLAM.O.P KUNHI MUHAMMED.O.P 19313 G. M. L. P. S. Kallarmangalam BOY 3 600 Muslim
414 1931372541 ANSHIDA.K ABDUL SALAM.K 19313 G. M. L. P. S. Kallarmangalam GIRL 2 600 Muslim
415 1931576816 SHIMLA. T MUHAMMED SHAFI 19315 G. M. L. P. S. Kalpakancheri GIRL 3 600 Muslim
416 1931589907 NOUFA. M.K NIYAS BABU 19315 G. M. L. P. S. Kalpakancheri GIRL 2 600 Muslim
417 1931866490 MOHAMMED SHIBILI V HASEENA V 19318 A. L. P. S. Kadampuzha BOY 3 600 Muslim
418 1931883984 MOHAMMED YASIN VP SAITHALAVI VP 19318 A. L. P. S. Kadampuzha BOY 4 600 Muslim
419 1931861755 JAMSEER V NASAR V 19318 A. L. P. S. Kadampuzha BOY 3 600 Muslim
420 1931860666 MUHAMMED SAHANAD C HYDERALI 19318 A. L. P. S. Kadampuzha BOY 2 600 Muslim
421 1931879267 FATHIMA MARIHA MUHAMMED ALI 19318 A. L. P. S. Kadampuzha GIRL 3 600 Muslim
422 1932181599 RIFANA SHERIN MUJEEBURAHMAN 19321 G. L. P. S. Kattilangadi GIRL 2 600 Muslim
423 1932889726 MUHIYUDHEEN YASIR KUNHIMOHAMMED 19328 A. M. L. P. S. Kolathole BOY 4 600 Muslim
424 1933282108 MUHYADHEEN BADUSHA SUBAIDA 19332 G. M. L. P. S. Manhachola BOY 2 600 Muslim
425 1933791156 ASHIFA MP ABDULLA M P 19337 G. L. P. S. Melmuri GIRL 4 600 Muslim
426 1933769232 SA ADHA A P SEENATH 19337 G. L. P. S. Melmuri GIRL 2 600 Muslim
427 1933785406 SHAHANAS M BUSHRA M 19337 G. L. P. S. Melmuri GIRL 3 600 Muslim
428 1933788219 MURSHIDBABU V MUMTHAS N 19337 G. L. P. S. Melmuri BOY 4 600 Muslim
429 1933761511 MOHAMED MINHAJ A MOHAMEDKUTTY 19337 G. L. P. S. Melmuri BOY 2 600 Muslim
430 1934057243 MOHAMED SINAN. A. MUSTHAFA 19340 A. M. L. P. S. Puthanathani BOY 3 600 Muslim
431 1934461486 MUHAMMED MURSHID U NASAR U 19344 A. M. L. P. S. Thozhannur West BOY 4 600 Muslim
432 1934664198 SAFLA.M ABDUL RAZAK.M 19346 A. L. P. S. Thozhuvanur GIRL 4 600 Muslim
433 1934887630 MUHAMMED NASIM.O.K SAFIYA. 19348 G. L. P. S. Vadakkumbram BOY 2 600 Muslim
434 1934887827 ANSILA.P MAIMOONA 19348 G. L. P. S. Vadakkumbram GIRL 2 600 Muslim
435 1935479084 MISNA SHERIN.K.P ANVER.K.P 19354 A. M. L. P. S. Edayur North GIRL 4 600 Muslim
436 1935478333 MUHAMMED SHAHID .E T FOUSIA .E T 19354 A. M. L. P. S. Edayur North BOY 2 600 Muslim
437 1935795882 SHIBILA NARGEES E P KUNHUMUHAMMED EP 19357 G. U. P. S. Athavanad GIRL 6 600 Muslim
438 1935762787 MOHAMMED FAVAS M P IBRAHIM KUTTYY MP 19357 G. U. P. S. Athavanad BOY 6 600 Muslim
439 1935777117 FATHIMA SUHA V SAFIYA 19357 G. U. P. S. Athavanad GIRL 3 600 Muslim
440 1935867815 MUHAMMED IRFAN K P SHAJIMON K P 19358 K. M. U. P. S. Edayur BOY 2 600 Muslim
441 1935877852 AJMAL. C FATHIMA KUTTY 19358 K. M. U. P. S. Edayur BOY 6 600 Muslim
442 1935962484 MUHAMMED RISHAD. M RAMLA. M 19359 G. M. U. P. S. Karippole BOY 6 600 Muslim
443 1935979884 MISBAH MUSTHAFA .M 19359 G. M. U. P. S. Karippole BOY 3 600 Muslim
444 1935972415 MOHAMMED YUNUS. A MOHAMMED MUSTHAFA. A 19359 G. M. U. P. S. Karippole BOY 5 600 Muslim
445 1936394202 SHAHNA SHERIN. T MUJEEB RAHMAN 19363 G. U. P. S. Koodasseri GIRL 5 600 Muslim
446 1936696369 AFIL M P ABDULSALAM M P 19366 A. U. P. S. Marakkara BOY 2 600 Muslim
447 1936664084 ASNA .M.P ABDULLA 19366 A. U. P. S. Marakkara GIRL 6 600 Muslim
448 1936688879 MURSHIDA SHAHNAS V MUMTHAS 19366 A. U. P. S. Marakkara GIRL 7 600 Muslim
449 1936673737 AFEEFA M KHALID M 19366 A. U. P. S. Marakkara GIRL 4 600 Muslim
450 1936686999 MURSHID A MOHAMMED KUTTY A 19366 A. U. P. S. Marakkara BOY 7 600 Muslim
451 1936699656 ANSAL CP AHAMMED 19366 A. U. P. S. Marakkara BOY 7 600 Muslim
452 1936687329 SAFNA FARHANA .C.P AVARAN KUTTY.C.P 19366 A. U. P. S. Marakkara GIRL 6 600 Muslim
453 1936898449 SHAHANAS MP SIDDEEQUE MP 19368 A. M. U. P. S. Pazhur BOY 2 600 Muslim
454 1936860288 SHIFNA MP SIDHEEQ MP 19368 A. M. U. P. S. Pazhur GIRL 7 600 Muslim
455 1936874478 ABDUL MANAF K SULAIKA K 19368 A. M. U. P. S. Pazhur BOY 5 600 Muslim
456 1937197559 MOHAMMED MERIN IRFAN.M MOHAMMED ALI. M 19371 A. M. U. P. S. Puramannur BOY 7 600 Muslim
457 1937374570 MUSRIFA THASNI P ALI P 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram GIRL 5 600 Muslim
458 1937370641 SHAFANA JASMIN K SULAIKHA 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram GIRL 3 600 Muslim
459 1937354953 JUMAILATH K T MUHAMMED KUTTY 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram GIRL 5 600 Muslim
460 1937361923 MOHAMMED FASIL V K KUNHALAVI 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram BOY 5 600 Muslim
461 1937578758 MISNA YASMIN M ABDUL NAZAR M 19375 V. P. A. U. P. S. Vemdallur GIRL 3 600 Muslim
462 1937595212 SAMEEHA THASNI K.P. SHARAFUDHEEN K.P. 19375 V. P. A. U. P. S. Vemdallur GIRL 6 600 Muslim
463 1937679322 FATHIMA SHAHILA K V KUNCHI MOHAMMED K V 19376 K. M.A.U. P. S. Chellur GIRL 6 600 Muslim
464 1937973752 FASNA.P.K KADIYAMAKKUTTY 19379 A. U. P. S. Kadampuzha GIRL 6 600 Muslim
465 1937991096 SHABEEBA SHERIN NAZAR.C 19379 A. U. P. S. Kadampuzha GIRL 6 600 Muslim
466 1937991861 HIBA.C HUSSAIN 19379 A. U. P. S. Kadampuzha GIRL 6 600 Muslim
467 1937955087 RAMLA MOOSA 19379 A. U. P. S. Kadampuzha GIRL 7 600 Muslim
468 1938098488 MUHAMMED BASHEER P NABEESA 19380 K. M. A. U. P. S. Karthala BOY 5 600 Muslim
469 1940863009 SHAHANASHIRIN V P ANDULMANAF V P 19408 G. F. L. P. S. Parappanangadi GIRL 4 600 Muslim
470 1940899669 FATHIMALUBABA P P ASHRAF P P 19408 G. F. L. P. S. Parappanangadi GIRL 2 600 Muslim
471 1940857782 MUHAMMED ALTHAF K C SAFARIYA 19408 G. F. L. P. S. Parappanangadi BOY 3 600 Muslim
472 1940896816 SHIFANASHERIN K P MOIDEENKOYA K P 19408 G. F. L. P. S. Parappanangadi GIRL 4 600 Muslim
473 1941390178 SALMANUL FARIS.P SAIDALAVI.P 19413 A. M. L. P. S. Kaliyattumukku BOY 3 600 Muslim
474 1941390729 SHIFANA SHERY.M KOYA.M 19413 A. M. L. P. S. Kaliyattumukku GIRL 3 600 Muslim
475 1941481123 MUHAMMED SHIBINAN P SHAJEER P 19414 G. L. P. S. Thirurangadi BOY 2 600 Muslim
476 1941454954 ANEESHA P SHARAFUDEEN P 19414 G. L. P. S. Thirurangadi GIRL 2 600 Muslim
477 1941481059 FATHIMA FIDHA K SAJNA K 19414 G. L. P. S. Thirurangadi GIRL 3 600 Muslim
478 1941578619 FATHIMA NISHANA NASAR 19415 M. M. L. P. S. Keezhayil GIRL 4 600 Muslim
479 1943265879 THASFIYA BANU.T ASHRAF.T 19432 G. M. L. P. S. Parappanangadi GIRL 3 600 Muslim
480 1943266422 THAHA SAFAD.T ASHRAF.T 19432 G. M. L. P. S. Parappanangadi BOY 4 600 Muslim
481 1943396053 AFSANA SHERI.M SIDDIQUE.M 19433 G. L. P. S. Parappanangadi GIRL 5 600 Muslim
482 1943361064 AFSANA JUBY .M SIDHEEQUE.M 19433 G. L. P. S. Parappanangadi GIRL 4 600 Muslim
483 1943490778 JASNA.P.K NASAR.P.K. 19434 G. M. L. P. S. Parappanangadi Town GIRL 5 600 Muslim
484 1943960317 FATHIMANAJIYA T MUHAMMED ASHARAF T 19439 G. U. P. S. Ariyallur GIRL 4 600 Muslim
485 1944075322 MUHAMMED ADIL.N MAMMAD KOYA .N 19440 S. V. A. U. P. S. Chelembra BOY 4 600 Muslim
486 1944366817 MUHSINA THESNI V RUKHIYA 19443 G. U. P. S. Moonniyur GIRL 6 600 Muslim
487 1944663119 MUHAMMED VADOOD KP HAMSAKOYA KP 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram BOY 3 600 Muslim
488 1944686895 SHAHALA JALEEL K T JALEEL K T 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 5 600 Muslim
489 1944656508 FATHIMA MARSOOKA K SHIHABUDHEEN K 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 2 600 Muslim
490 1944657725 JINSHIYA SHERIM P N AHEEMA P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 4 600 Muslim
491 1944681625 FARHANA JANNATH MUSTHAFA K 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 2 600 Muslim
492 1944682395 SHAMA LUBNA K T SABREENA K P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 7 600 Muslim
493 1944689393 THAJUDHEEN K MUSTHAF K 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram BOY 5 600 Muslim
494 1944668552 NAYYIRA KP ABDUL AZEEZ 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 7 600 Muslim
495 1944674320 UMMUHABEEBA C P HAIRUNNISA C P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 7 600 Muslim
496 1944665678 JASEERA A SAKKARIYA A 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 3 600 Muslim
497 1944776721 MUHAMMEDARSHALAN KP SAIDALAVI KP 19447 G. M. U. P. S. Parakkadavu BOY 3 600 Muslim
498 1944875026 FATHIMATH SALEEMA.V.P SABIRA 19448 A. U. P. S. Kodakkad GIRL 4 600 Muslim
499 1944871618 JASEELA.V.C SAIDALAVI.V.C 19448 A. U. P. S. Kodakkad GIRL 7 600 Muslim
500 1945369185 AFNA FARVI VK SEENATH 19453 G. M. U. P. S. Venniyur GIRL 7 600 Muslim
501 1945373834 MUHAMMED AFSAL M MOIDEEN KUTTY 19453 G. M. U. P. S. Venniyur BOY 3 600 Muslim
502 1951877432 MOHAMMED YASEEN.P.M ABDUL NAZAR 19518 M. U. M. L. P. S. Marancheri BOY 2 600 Muslim
503 1951853423 AHAMED YASIR P.M ABDUL NAZAR 19518 M. U. M. L. P. S. Marancheri BOY 2 600 Muslim
504 1952181561 MUJEEB RAHMAN NUSHAIBA 19521 A. M. L. P. S. Palapetty South BOY 2 600 Muslim
505 1952596322 LAILA SHERIN .T MUNEERA 19525 A. M. L. P. S. Perumpadappa GIRL 4 600 Muslim
506 1952770405 NAFEESATHUL MISIRIYA.P.V MUJEEB 19527 New L. P. S. Ponnani GIRL 3 600 Muslim
507 1953652365 FARIZ M.Z. FASARIYA 19536 G. F. L. P. S. Veliyancode BOY 5 600 Muslim
508 1954782678 THANSEERA.T SULAIMAN 19547 A. M. M. U. P. S. Perumpadappa GIRL 5 600 Muslim
509 1954787787 THABSHEERA THAHIRA 19547 A. M. M. U. P. S. Perumpadappa GIRL 6 600 Muslim
510 1955053940 SUMAYYA K K HAMSAKKOYA 19550 T. I. U. P. S. Ponnani GIRL 6 600 Muslim
511 1955059428 SALAHUDHEEN AYYOOBI K K HAMSA KOYA K 19550 T. I. U. P. S. Ponnani BOY 7 600 Muslim
512 1955397120 NAHAS MON C V USMAN 19553 A. U. P. S. PuthuPonnani BOY 5 600 Muslim
513 1960175661 THAHREENA.P HASEENA.P 19601 A. M. L. P. S. Adrisseri GIRL 4 600 Muslim
514 1960188820 FATHIMASHIFA.K SAIDALAVI 19601 A. M. L. P. S. Adrisseri GIRL 4 600 Muslim
515 1960779830 MUHAMMED DANIS.V.P NAVAS V.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram BOY 3 600 Muslim
516 1960754306 MUHAMMAD RISHAD .K.P ASKAR .K.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram BOY 3 600 Muslim
517 1960760972 TUFAILA THASLI.K.M SAJU.K.M 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 2 600 Muslim
518 1960776790 FATHIMA ADABIYA .P.P MASIDA .C .M 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 2 600 Muslim
519 1960756132 SAHANA SHERIN .K.P MAHROOF .K.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 3 600 Muslim
520 1960774504 HUMAISA .B.P JAFAR .B.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 3 600 Muslim
521 1960754179 MUHAMMED DAHEEL.V.P NAVAS.V.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram BOY 2 600 Muslim
522 1960759505 AFSEENA .C.P ALI ASKAR .C.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 3 600 Muslim
523 1960793679 FATHIMA FIDA .C.P HANEEFA .C.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 2 600 Muslim
524 1960786117 FATHIMA DILSHA .V.P FAISAL.V.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 4 600 Muslim
525 1960795983 LUKUMAN .A.K BASHEER .A.K 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram BOY 3 600 Muslim
526 1960859497 RAMZANA.M ABDUL KADERKUTTY 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 2 600 Muslim
527 1960852671 FARHEENA YAKOOB CHERUVALAPPIL 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 3 600 Muslim
528 1960867858 FALAHUNNISA. FAROOKH.K 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 3 600 Muslim
529 1960851930 MUHAMMED SAFUVAN.K.P ABDU RASAK.K.P 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram BOY 2 600 Muslim
530 1960899870 SUHAILA. JAFAR CHERUVALAPPIL 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 3 600 Muslim
531 1960895697 SHANAMATH AP SALAM AP 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram BOY 3 600 Muslim
532 1960854447 MUHAMMED FAVAS. RAFEEQ AP 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram BOY 3 600 Muslim
533 1960861931 MOHEMMED RUBAIS MOIDEEN KOYA 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram BOY 2 600 Muslim
534 1960888900 JAMSHAD.C.V JAFAR.C.V 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram BOY 2 600 Muslim
535 1960893452 MUHAMMED SINAN AP SALAM 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram BOY 2 600 Muslim
536 1961391929 MUFEEDA K SAKEENA K 19613 G. L. P. S. Kanmanam GIRL 4 600 Muslim
537 1961457462 NUSAIRA.T.P ABDURAHIMAN 19614 A. M. L. P. S. Chilavil West GIRL 3 600 Muslim
538 1962297488 MUHAMMED SALIM.K.P ABDUL SALIM 19622 G. L. P. S. Nannambra BOY 3 600 Muslim
539 1962268236 SHEBEEBA SHERIN.C SAINABA 19622 G. L. P. S. Nannambra GIRL 4 600 Muslim
540 1962352257 FATHIMA HADHILA .C ALAVI .C 19623 A. M. L. P. S. Kaduvallur GIRL 2 600 Muslim
541 1962356404 MUHAMMED SAHAD .V.T ABOOBACKAR SIDHEEQUE .V.T 19623 A. M. L. P. S. Kaduvallur BOY 3 600 Muslim
542 1962474823 MUHAMMED MUBASHEER V MUSTHAFA 19624 G. M. L. P. S. Panangattur BOY 4 600 Muslim
543 1962450608 MUHAMMED SHEFEER V RAMLA 19624 G. M. L. P. S. Panangattur BOY 3 600 Muslim
544 1962489580 MUHAMMED MUHASIN V MUSTHAFA 19624 G. M. L. P. S. Panangattur BOY 2 600 Muslim
545 1962489362 MUHAMMED SWALIH V JAFAR 19624 G. M. L. P. S. Panangattur BOY 2 600 Muslim
546 1963198969 ABDUL BASITH .P ABDUL RAHIMAN .P 19631 G. M. L. P. S. Ponmundam South BOY 4 600 Muslim
547 1963192976 MOHAMMED JASEER M ISMAYEEL M 19631 G. M. L. P. S. Ponmundam South BOY 3 600 Muslim
548 1963364444 NASEEHA K.K HUSSAIN K.K 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North GIRL 4 600 Muslim
549 1963476313 IRFAN PP SHOUKATHALI PP 19634 A. M. L. P. S. Korangath BOY 3 600 Muslim
550 1963471254 SUHAIRA M KASIM M 19634 A. M. L. P. S. Korangath GIRL 3 600 Muslim
551 1963459675 SHAMNA NASRIN E MUSTHAFA E 19634 A. M. L. P. S. Korangath GIRL 2 600 Muslim
552 1963963847 MOHAMMED SHIBIL.MC ABDURAHMAN 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil BOY 3 600 Muslim
553 1963977888 FAMLEEL.K. FAISAL 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil BOY 3 600 Muslim
554 1963983412 MUHAMMED NAZEER.K.T AHAMMED 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil BOY 3 600 Muslim
555 1963959363 NIDA FINANA SAINABA 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil GIRL 4 600 Muslim
556 1963958724 SAREENA.M. ABDUSALAM 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil GIRL 3 600 Muslim
557 1963964373 RASHEEQA NOUFARA.C. ABDUL RAZAK.C. 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil GIRL 3 600 Muslim
558 1963957317 MUHAMMED AFSAL.M.K. MOHAMMED KUNHI.M.K. 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil BOY 3 600 Muslim
559 1963985494 HIBA.M.C. JAFER.M.C. 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil GIRL 3 600 Muslim
560 1963964838 FATHIMA SAHADIYA.K. HANEEFA.K. 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil GIRL 3 600 Muslim
561 1964092758 MUHAMMED SAHAD A P SIDDIQ 19640 G. M. L. P. S. Tanur North BOY 4 600 Muslim
562 1964083079 RAFEENA YASMIN K M SUHARA BEEVI 19640 G. M. L. P. S. Tanur North GIRL 4 600 Muslim
563 1964566533 FATHIMA FIDHA C.T MAIMOONA 19645 A. M. L. P. S. Omachapuzha GIRL 4 600 Muslim
564 1964963065 MUHAMMED SAFWAN.TK RASHEEDA 19649 A. M. L. P. S. Patham pad BOY 3 600 Muslim
565 1965295256 MUNEEF P RIYASKHAN P 19652 A. L. P. S. Puthu kulangara BOY 3 600 Muslim
566 1965781793 MUHAMMED SHAHEEL P ABDUL KAREEM 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram BOY 3 600 Muslim
567 1965766580 SHAHAD AP ASHARAF 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram BOY 3 600 Muslim
568 1965785847 AJINAS KP ASHRAF 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram BOY 2 600 Muslim
569 1965786138 IMOHAMMED FASIL CP ISMAIL 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram BOY 4 600 Muslim
570 1965750532 RISVAN K RAFI 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram BOY 2 600 Muslim
571 1965770466 RAHAD AP ASHARAF 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram BOY 3 600 Muslim
572 1965772036 SHANIYA P MUSTHAFA 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram GIRL 4 600 Muslim
573 1966586387 JILSIYA PARVIN MUNEER 19665 A. M. L. P. S. Perumanna GIRL 5 600 Muslim
574 1966592699 JASWAN MUNAVIR MUNEER 19665 A. M. L. P. S. Perumanna BOY 2 600 Muslim
575 1966659890 JAMSHEER. M ISMAIL .M 19666 A. M. U. P. S. Areekad BOY 5 600 Muslim
576 1966697083 MOHAMMED NISHAD K ISMAIL K 19666 A. M. U. P. S. Areekad BOY 6 600 Muslim
577 1966698901 MOHAMMED RINSHID. K SAMEERA 19666 A. M. U. P. S. Areekad BOY 5 600 Muslim
578 1966996033 THEYYIBA K AYISHA OLLAKKAN 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi GIRL 7 600 Muslim
579 1966975470 TWALHATH.K AYISHA.O 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi BOY 5 600 Muslim
580 1966961117 FATHIMA .K. P ABDUL SALEEM .K P 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi GIRL 7 600 Muslim
581 1967193950 MOHAMED HAZEEB .P ABDUL AZEEZ 19671 G. M. U. P. S. Meenadathur BOY 6 600 Muslim
582 1967189897 CINDRELLA SABARIMUTHU 19671 G. M. U. P. S. Meenadathur GIRL 4 600 Christian
583 1967194894 MOHAMED ANSHAD P ABDUL AZEEZ 19671 G. M. U. P. S. Meenadathur BOY 8 600 Muslim
584 1967254391 AFSAL RAHMAN PUTHANPEEDIYEKKAL HYDRALI 19672 A. M. U. P. S. Klari North Palachiramad BOY 6 600 Muslim
585 1967268495 HAFSATH.V ABOOBACKER.V 19672 A. M. U. P. S. Klari North Palachiramad GIRL 7 600 Muslim
586 1967281659 AKBAR.V ABOOBAUKAR 19672 A. M. U. P. S. Klari North Palachiramad BOY 3 600 Muslim
587 1967286125 ASHKER.V ABOOBACKER 19672 A. M. U. P. S. Klari North Palachiramad BOY 5 600 Muslim
588 1967357174 SAHAD . K SALAM . 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town BOY 6 600 Muslim
589 1967351772 SEBEEB K SALAM 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town BOY 5 600 Muslim
590 1967474706 FATHIMA SANIYA SHOUKATHALI C 19674 A. M. U. P. S. Kanmanam GIRL 3 600 Muslim
591 1967679624 LIYANA MOHAMMED.K MOHAMMED.K 19676 A. U. P. S. Pariyapuram Central GIRL 4 600 Muslim
592 1967767979 HASAN SHAHEED A P SAIFULLA A P 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA BOY 5 600 Muslim
593 1967765526 BENSEERA THESNI KP RABIYA KUTTI 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 6 600 Muslim
594 1967773830 ANEENA O P AYISHA 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 3 600 Muslim
595 1967791511 SUHAILA O P ASHRAF O P 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 5 600 Muslim
596 1967771810 MUFEEDHA KK YOOSAF KK 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 4 600 Muslim
597 1967762186 FATHIMA HIBA K KADEEJA 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 3 600 Muslim
598 1967760736 SHAHLA O P ASHRAF O P 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 7 600 Muslim
599 1967762781 SHANAS BABU VP SULAIKA 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA BOY 6 600 Muslim
600 1967785048 SHAMNA MOL FATHIMA 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 3 600 Muslim
601 1967775293 MURSHIDABANU KP SAVAD 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 7 600 Muslim
602 1967754687 HIDHASH BABU KP NOORJAHAN P 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA BOY 2 600 Muslim
603 1967763817 NIHANA SAINA SAVAD 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 4 600 Muslim
604 1967753220 MOHAMMED SUHAIL UP MOHAMMED RAFI UP 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA BOY 7 600 Muslim
605 1967781085 FATHIMA AFRA A P SAIFULLA A P 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 3 600 Muslim
606 1967789944 BILALUDHEEN KK HAMEED KK 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA BOY 7 600 Muslim
607 1967751115 LUBNA KP LATHEEF KP 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 2 600 Muslim
608 1967977095 HASNATH.K.P RAHMATH 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 5 600 Muslim
609 1967997650 MUHAMED MUFASIR.M ABDUL KHADERKUTTY.M 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 6 600 Muslim
610 1967996458 MUHAMMED HAFLAH.P.P HANEEFA 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 7 600 Muslim
611 1967977999 MUHAMMED RASHID.C.K TAJUDEEN.C.K 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 7 600 Muslim
612 1967984452 MUHAMMED AFREED.P.P MASHIDA.P.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 6 600 Muslim
613 1967969177 NOUFEERA.M MOIDEEN KOYA.M 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 6 600 Muslim
614 1967959329 FALALU RAHMAN.H.P ASSAINAR BAVA 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 7 600 Muslim
615 1967999208 ASNA SHERIN.M BADARUDHEEN.M 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 5 600 Muslim
616 1967969684 MUHAMMED SHAFI.A.K BASHEER.A.K 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 7 600 Muslim
617 1967973970 FATHIMA RASHIDA.C.P HANEEFA 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 5 600 Muslim
618 1967963843 MUHAMMED MUFRAH.C.P MOIDEEN.C.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 5 600 Muslim
619 1967973131 UNAIS.B.P JAFAR.B.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 7 600 Muslim
620 1967987359 HUSNA.B.P SUMAYYA 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 6 600 Muslim
621 1967967988 ABU HUVAIS.M.K HUSSAINKOYA 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 5 600 Muslim
622 1967957581 SHAHALA SHERI.A.P RAFEEQ.A.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 5 600 Muslim
623 1968287154 RASHIDA.T. SULAIMAN 19682 P. M. S. A. M. U. P. S. Cherumukku GIRL 5 600 Muslim
624 1968290520 MOHAMMAD NEYAS.K ASIYA 19682 P. M. S. A. M. U. P. S. Cherumukku BOY 5 600 Muslim
625 1968354364 FATHIMA SURURA.P ABDUL GAFOOR 19683 C. H. M. K. M. U. P. S. Kundur GIRL 5 600 Muslim
626 1968398171 RAHEESHA.T. ABDUL RAZAK.T. 19683 C. H. M. K. M. U. P. S. Kundur GIRL 5 600 Muslim
627 1968464223 RISHWANA SHERIN K P ABDUL SALIM K P 19684 S. N. U. P. S. Nannambra GIRL 6 600 Muslim
628 1968587749 MUMTHAS PP RIYAS KHAN 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 7 600 Muslim
629 1968570768 MUHAMMED JAMSHEER T ABDUSALAM T 19685 S. M. U. P. S. Tanur BOY 5 600 Muslim
630 1968582221 SAHADIYA KP ASHRAF KP 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 6 600 Muslim
631 1970890855 MOHAMMED SINAN. C.M.C ABDUL LATHEEF. C.M.C 19708 J. M. L. P. S. Parannakkad BOY 2 600 Muslim
632 1971189689 JABIR.A.P KUNCHIMON.A.P 19711 M.M.M.L. P. S. Kuttayi BOY 4 600 Muslim
633 1971397930 MOHAMMED NASIQ M YOOSUF M 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 600 Muslim
634 1971363973 RAMIS K ABDUL RASAK K 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 600 Muslim
635 1971368594 SANIRA BANU AP ABDUL MANAF AP 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 600 Muslim
636 1971354804 RASHID KP SAIDUMON KP 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 600 Muslim
637 1971396915 MUFEEDA M K SOUJATH M K 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 4 600 Muslim
638 1971376559 NAFEESATHUL MISRIYA M NAZEEMA M 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 4 600 Muslim
639 1971365805 MUHAMMED HASHIM MV MUHAMMED HARIS MV 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 600 Muslim
640 1971363806 MOHAMMED NAFI M MANAF M 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 600 Muslim
641 1971375187 MARSHAD AP UMMER KOYA AP 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 600 Muslim
642 1971384195 SHAHALA BANU KP SAINUDHEEN KP 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 600 Muslim
643 1971380264 SAFEER KP YUSUF KOYA 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 600 Muslim
644 1971398942 MUFEEDA M ALIKUTTY 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 600 Muslim
645 1971360380 MUSHRIF MK MANAF MK 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 600 Muslim
646 1971398263 SHAFNA NASRIN MP MUHAMMED RAFI 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 600 Muslim
647 1971376136 MUHAMMED SALIH K ABOOBACKER K 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 600 Muslim
648 1971355913 RAFKHANA K P SHAFI 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 600 Muslim
649 1971397250 MUFEEDA V MUHAMMED KUTTY 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 600 Muslim
650 1971382870 MUFEED MK SOUJATH M K 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 4 600 Muslim
651 1971383996 MUHAMMED SINAN M ALIKUTTY 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 600 Muslim
652 1971651958 MOHAMMED AMEEN AK ABDULLKKOYA 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South BOY 3 600 Muslim
653 1971695214 SUHANA CV SULAIMAN 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South GIRL 3 600 Muslim
654 1971664110 NASEEH P NAVAS 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South BOY 4 600 Muslim
655 1971788239 SHAHMA.K HAIRUNISHA.K 19717 J. S. S. E. M. L. P. S. Paravanna GIRL 2 600 Muslim
656 1972558431 MUBASHIRA V HANEEFA V 19725 G. M. L. P. S. Pachattiri GIRL 4 600 Muslim
657 1973762682 LUBNA RINSHI K ZAKKIR 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 4 600 Muslim
658 1973750062 ISMAYIL.M.K MUSTHAFA 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 4 600 Muslim
659 1973775813 RAMNA SHERI P RAFI 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 4 600 Muslim
660 1973760526 SHIBILI JAHAN K DIRAR 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 3 600 Muslim
661 1973751762 RAMEES K DIRAR 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 600 Muslim
662 1973778182 AFNA FABI P P ANVAR 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 4 600 Muslim
663 1973770865 MUSAMMIL.T LATHEEF 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 4 600 Muslim
664 1976084692 MUHAMMED NADHEER.E ALIKUTTY 19760 A. M. L. P. S. Thriparangode BOY 4 600 Muslim
665 1976157037 MUHAMMED SHABEER PV SADIQ 19761 A. M. L. P. S. Vakkad Kadappuram BOY 4 600 Muslim
666 1976261322 SHAMLA NASARIN M P YAHU 19762 A. M. L. P. S. Valamaruthur GIRL 4 600 Muslim
667 1976386670 MOHAMMED HIBIL RAJEENA T V 19763 T. I. M. L. P. S. Vettam BOY 2 600 Muslim
668 1976973666 FIDA K MOIDHEEN KUTTY 19769 G. U. P. S. Chamravattam GIRL 3 600 Muslim
669 1976965527 NIZAMUDHEEN K FAYAS 19769 G. U. P. S. Chamravattam BOY 3 600 Muslim
670 1976998850 FATHIMATHFADIYA E ALIKUTTY 19769 G. U. P. S. Chamravattam GIRL 6 600 Muslim
671 1977195899 AMEERSHAN.C.V NASEEMA 19771 E. M. U. P. S. Paravanna Salafi BOY 5 600 Muslim
672 1977291514 SAFANA THASNI. T ASHRAF. T 19772 V. V. U. P. S. Chennara GIRL 6 600 Muslim
673 1977597792 NADHIYA SANAM C T SHAJAHAN C T 19775 G. U. P. S. Purathur GIRL 5 600 Muslim
674 1977691001 JASEELA THESNI P SULAIKA 19776 M. D. P. S. U. P. S. Ezhur GIRL 5 600 Muslim
675 1977657443 NIMNA FEMIN.N MOIDEENKUTTY.N 19776 M. D. P. S. U. P. S. Ezhur GIRL 5 600 Muslim
676 1977872606 FATHIMALUBABA.AP MUSTHAFA.AP 19778 A. M. U. P. S. Kanjirakol GIRL 7 600 Muslim
677 1978177596 RAMEES K UMMER.K 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 6 600 Muslim
678 1978192191 JAHANA SHERIN .K .P KASIM 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 4 600 Muslim
679 1978182044 ABDUL ISHAN .M.P IQBAL .M.P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 2 600 Muslim
680 1978177322 SAFEEDA. K.P MUMTHAS 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 6 600 Muslim
681 1978165046 SAFVAN .K JABBAR 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 7 600 Muslim
682 1978159153 ASIF ALI HAMZAKUTTY.CV 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 6 600 Muslim
683 1978168150 MUHAMMED HASHIM P P SABIRA P P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 7 600 Muslim
684 1978187409 IRFANASHERIN MP IQBAL MP 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 5 600 Muslim
685 1978158013 NAFILA PP MUSTHAFA 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 3 600 Muslim
686 1978155186 HAIRUNEESA MUHAMMED BASHEER P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 3 600 Muslim
687 1978172928 MOHEMMAD NASEEB ABDUL NASAR 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 2 600 Muslim
688 1978189125 FARSHAD.SP RAZAK S.P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 6 600 Muslim
689 1978181352 MOHAMMEDSHABEEB T.K SHAHABUDHEEN 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 7 600 Muslim
690 1978198347 HARIS K JABBAR K 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 6 600 Muslim
691 1978175110 FATHIMA SHIBILA .CM ALI AKBAR 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 2 600 Muslim
692 1978353024 ISMAYIL KP YOOSUF KP 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South BOY 5 600 Muslim
693 1978397798 FASNA AP MANAF 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 7 600 Muslim
694 1978392249 JINSHAD MV ABDUL JALEEL MV 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South BOY 5 600 Muslim
695 1978395558 SHABEEBA RINSA HP SHIHABUDHEEN HP 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 2 600 Muslim
696 1978367575 MUHAMMED ALTHAF K ALI 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South BOY 7 600 Muslim
697 1978364823 MUBASINA MK MUSTAFA MK 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 6 600 Muslim
698 1978387122 DILSHANA CP YOONUS 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 6 600 Muslim
699 1978366657 FARSANA JABEEN K DIRAR 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 7 600 Muslim
700 1978589745 MOHAMED NIHAL.I KUNHI MUHAMMED.I 19785 K. A. U. P. S. Padiyam BOY 5 600 Muslim
701 1978581650 MOHAMMED AFREEDI SALEENA 19785 K. A. U. P. S. Padiyam BOY 2 600 Muslim
702 1978570908 JASHEEDA.V SAKEENA 19785 K. A. U. P. S. Padiyam GIRL 6 600 Muslim
703 1978577150 FATHIMA RISHDA T AYISHA T 19785 K. A. U. P. S. Padiyam GIRL 5 600 Muslim
704 1978566708 ASHIF SAHEER.PP SALEENA P.P 19785 K. A. U. P. S. Padiyam BOY 6 600 Muslim
705 1978676790 SHAHEEDA CP SIDEEQ 19786 B. E. M. U. P. S. Parapperi GIRL 7 600 Muslim
706 1978665768 SAFNA SHERIN P YOOSAF 19786 B. E. M. U. P. S. Parapperi GIRL 5 600 Muslim
707 1978781810 MUHAMMED SHEHAL T SAJITHA.CK 19787 A. U. P. S. Vallathole BOY 5 600 Muslim
708 1978962425 RASHIDA MOHAMMEDSHAFI 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 4 600 Muslim
709 1978953763 MUFEETA THASNI P V KALID P V 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 5 600 Muslim
710 1979258492 FASARIYA KP KASIM KP 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 6 600 Muslim
711 1979265481 MUHAMMED MUSHRAF V MUHAMMED ALI V 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 6 600 Muslim
712 1979281000 MUHAMMED SAFUVAN ABDUL GAFOOR KP 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 5 600 Muslim
713 1979287450 AFSAL KP BEEPATHU MOL 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 5 600 Muslim
714 1979494754 FABNA PARVI .K RAHMATHULLA 19794 Badhal school Pandazhi GIRL 4 600 Muslim
715 1980164767 MYMOONA SAFA . P.M MOIDEEN KOYA 19801 AMLPS Arakkal Pullithara GIRL 3 600 Muslim
716 1980665760 RISHANA RAHILA C HARIS C 19806 AMLPS Chathrathody GIRL 2 600 Muslim
717 1980758024 ASKAR ALI.M.K M.MOIDHEEN 19807 BPALPS Cherukunnu BOY 2 600 Muslim
718 1981188327 FATHIMA ASLA P PATHUMMU C P 19811 ALPS Iringallur GIRL 3 600 Muslim
719 1981153940 MOHAMMED SIBIL P MUHAMMED ASHRAF P 19811 ALPS Iringallur BOY 2 600 Muslim
720 1981180091 MOHAMMED FARIS K T USMAN K T 19811 ALPS Iringallur BOY 4 600 Muslim
721 1982350543 MOHAMMED ASIF MOHAMMEDKUTTY M 19823 AMLPS Kundil Paramba BOY 2 600 Muslim
722 1982372477 FATHIMA SUHRA AYOOB 19823 AMLPS Kundil Paramba GIRL 2 600 Muslim
723 1982479154 MUHAMMED BADUSHA T ISMAIL T 19824 GMLPS Orakam Kizhmuri BOY 2 600 Muslim
724 1982471945 MUHAMMED SINAN.T ISMAIL 19824 GMLPS Orakam Kizhmuri BOY 4 600 Muslim
725 1982599104 SHIBIL NIYAS AK SAIDALAVI 19825 AMLPS Kuttallur BOY 3 600 Muslim
726 1983297356 FATHIMA RINSHA K BUSHRA 19832 AMLPS Mattathur North GIRL 3 600 Muslim
727 1983279927 MOHAMED DHANISH K FOUSIYA 19832 AMLPS Mattathur North BOY 3 600 Muslim
728 1985198067 SAYYIDATH SHAREEFA NASBA V T FATHIMA BEEVI 19851 AMLPS Cheruchola GIRL 2 600 Muslim
729 1985156798 MOHAMMED MUHSIN V T ABOOBAKKAR V T 19851 AMLPS Cheruchola BOY 3 600 Muslim
730 1985468313 AFEEFA NESRY.T MOHAMMED.T 19854 AMLPS Klari South GIRL 4 600 Muslim
731 1985469231 MUHAMMED RAMEES.P T HAIDRESS 19854 AMLPS Klari South BOY 4 600 Muslim
732 1985496599 FATHIMA THASNEEM.PK KUNHAHAMED 19854 AMLPS Klari South GIRL 3 600 Muslim
733 1987064604 SADEEDHA.KP ABDURASK.KP 19870 TSAMUPS Mattathur GIRL 7 600 Muslim
734 1987080154 LASIMA FILDHA BUSHRA 19870 TSAMUPS Mattathur GIRL 5 600 Muslim
735 1987051826 RUSFIDA NASRI.K ABDUL NASER.K 19870 TSAMUPS Mattathur GIRL 6 600 Muslim
736 1987553901 MUHAMMED SHANID RASHID .PM MOIDEENKOYA 19875 MAMUPS Arrakkal BOY 5 600 Muslim
737 1988260765 SAFVA SEENA THOTTASSERI ISMAIL T 19882 PMSAMUPS Nelliparamba GIRL 7 600 Muslim
738 1988269105 SAVAD SALEEM T ABDU RAHIMAN T 19882 PMSAMUPS Nelliparamba BOY 5 600 Muslim
739 1968572562 SAFLA SERIN P ASHRAF P 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 7 613 Muslim
740 1910163892 MOHAMMED ADIL. M. KHYRUNNISA 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur BOY 5 625 Muslim
741 1931858853 SHABNA SHERIN A ABDUL MAJEED 19318 A. L. P. S. Kadampuzha GIRL 3 636 Muslim
742 1902374036 MUHAMMED ASHIF NAFEESU 19023 M S M H S S Kallingalparamba BOY 8 650 Muslim
743 1963963688 MUHAMMED IRSHAD.A.C. KHALID 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil BOY 3 650 Muslim
744 1966975049 FATHIMA MUNAVVIRA.K JAMEELA 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi GIRL 6 650 Muslim
745 1907488280 FARISHA THASNI . V AZEEZ. 19074 G. H. S. S. Athavanad GIRL 8 660 Muslim
746 1915354203 RABIYATH RUSHDA KK FATHIMA 19153 MES CENTRAL SCHOOL PUTHANATHANI GIRL 3 660 Muslim
747 1935799100 SUMAYYA BINCY N P SAIDALAVI 19357 G. U. P. S. Athavanad GIRL 7 660 Muslim
748 1935753162 SHAHAD N P RUKKIYA.N.P 19357 G. U. P. S. Athavanad BOY 3 660 Muslim
749 1937372901 JUBAINA THASNI P MOHAMMED P 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram GIRL 6 660 Muslim
750 1937381094 AMEERALI K P AHAMMED KUTTY 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram BOY 6 660 Muslim
751 1937390525 MUHAMMED SINAN P MOHAMMED SHAJAHAN P 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram BOY 2 660 Muslim
752 1942954667 FATHIMA MUHSINA.K.P KOYAMON.K.P 19429 G. F. L. P. S. Kadalundi GIRL 3 660 Muslim
753 1943667848 FATHIMA RIFA M MUHAMMED FAISAL M 19436 G. M. L. P. S. Velimukku GIRL 5 660 Muslim
754 1944677990 THWALHATH.K.P KOYAMON.K.P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram BOY 6 660 Muslim
755 1967775122 JAMSEENA KP MUHAMMEDALI 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 4 660 Muslim
756 1971195627 MUHAMED SINAN.C JAMSHAR.C 19711 M.M.M.L. P. S. Kuttayi BOY 2 660 Muslim
757 1982351607 MUHAMMED SHIYAS K.P ALSHEED 19823 AMLPS Kundil Paramba BOY 2 660 Muslim
758 1902169651 VADESHA MOL.M.K SHAHARBAN 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 9 666 Muslim
759 1909253653 MOHAMMED SUHAIL.P.V HUSSAIN 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira BOY 3 666 Muslim
760 1910863771 DILSHA MOHAMMED MUSTHAFA 19108 T. I. C. H. S. Tirur GIRL 7 666 Muslim
761 1931890075 AYISHA NASRIN MARIYAMU 19318 A. L. P. S. Kadampuzha GIRL 2 666 Muslim
762 1902187586 NASIYA A ALIKUTTY A 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 10 690 Muslim
763 1902572284 MASHOOD.C.P YAHIYA.C.P 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 8 700 Muslim
764 1902691910 MOHAMMAD JASEEL MK SAJITHA 19026 D. G. H. S. S. Tanur BOY 9 700 Muslim
765 1905279014 FATHIMATHUL MINSEENA P P ABUL SALAM P P 19052 D. H. H. S. S. Edappal GIRL 8 700 Muslim
766 1905799533 SHEREENA.V.P MUHAMMED KUTTY 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 8 700 Muslim
767 1906955243 FARSANA. A.P ABDUL GAFOOR. T 19069 K. H. M. H. S. Alathiyur GIRL 9 700 Muslim
768 1906995825 RUKSANA.A.P ABDUL GAFOOR. A.P 19069 K. H. M. H. S. Alathiyur GIRL 9 700 Muslim
769 1910987774 AJMAL SHAHIN.P MARIYAMU 19109 MARKAZ HIGH SCHOOL, KARATHUR BOY 10 700 Muslim
770 1930987220 JAZEERA P. KUNHIMOHAMMED 19309 A. M. L. P. S. Edachalam GIRL 4 700 Muslim
771 1937984714 SHAFNA SHERIN .C.K YOUSAF 19379 A. U. P. S. Kadampuzha GIRL 6 700 Muslim
772 1937970543 AFSAL SANU ABDUL MAJEED 19379 A. U. P. S. Kadampuzha BOY 7 700 Muslim
773 1944486107 SHAHANA SHERI S P SAFIYA S P 19444 A. U. P. S. Chiramangalam GIRL 6 700 Muslim
774 1960773884 MUHAMMAD ASLAM .K.P SAINABA .K.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram BOY 3 700 Muslim
775 1962384084 FATHIMA RIHA .K SYNUDHEEN .K 19623 A. M. L. P. S. Kaduvallur GIRL 2 700 Muslim
776 1963274018 SANADUL HISHAM.K HAJARA.OT 19632 A. M. L. P. S. Klari Puthur BOY 3 700 Muslim
777 1963963361 MUNSHIDA.V.P. MUHAMMED KUTTY 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil BOY 3 700 Muslim
778 1964862713 NASHIDA THESNI.P.P NABEESU.P 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam GIRL 2 700 Muslim
779 1966776458 ASLAH .N MUMTHAS NEELIYATT 19667 G. U. P. S. Karingappara BOY 5 700 Muslim
780 1966755211 BINCIYA NASRI.M ISMAIL.M 19667 G. U. P. S. Karingappara GIRL 6 700 Muslim
781 1966785420 ASHAB.N MUMTHAS NEELIYATH 19667 G. U. P. S. Karingappara BOY 5 700 Muslim
782 1967971894 LUBNA SHAHANAS.K.M HASEEN KOYA.C.M 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 5 700 Muslim
783 1967985148 JASEELA SHERIN RAMLA 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 5 700 Muslim
784 1967983648 HAMRASMON.K.P ABDUL KAREEM.K.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 7 700 Muslim
785 1978184501 MOHEMMAD SABEER.M SOUJATH 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 2 700 Muslim
786 1978184513 FEBIN FARSANA K.P SUBEENA K.P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 4 700 Muslim
787 1978198251 MUBASHEER.T.P SIDHIQUE 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 3 700 Muslim
788 1987058290 MUFLIH .A MUHAMMED KUTTY 19870 TSAMUPS Mattathur BOY 2 700 Muslim
789 1978988883 JADEEDA K K KADEEJA 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 3 716 Muslim
790 1978964272 JASEELA .K.K KHADEEJA 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 5 716 Muslim
791 1978958623 MUBASHIRA K SUHARA 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 6 716 Muslim
792 1978956072 MUHAMMED ANSAR P V GAFOOR P V 19789 A. M. U. P. S. Vettam BOY 4 716 Muslim
793 1901163867 FATHIMA FAIRUSA. N SAIDALAVI 19011 KHMHS Valakkulam GIRL 8 720 Muslim
794 1902278738 MUNSHIBA JABIN M MOHAMMED ALI M 19022 G. V. H. S. S. Kalpakanchery GIRL 6 720 Muslim
795 1902278554 FASIL.K SAMEERA.K.T 19022 G. V. H. S. S. Kalpakanchery BOY 5 720 Muslim
796 1902280122 MUNAFIKHA SARIN M MOHAMMED ALI M 19022 G. V. H. S. S. Kalpakanchery GIRL 5 720 Muslim
797 1902372430 MOHAMED ALI JOUHAR. K.C KADEEJA 19023 M S M H S S Kallingalparamba BOY 8 720 Muslim
798 1902555402 SHAHSADI.K ABDUL GAFOOR 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 9 720 Muslim
799 1902571816 JASHNA.KP ABDUL MAJEED 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 720 Muslim
800 1902557766 MOHAMMED MUZAMMIL.CP BASHEER.CP 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 9 720 Muslim
801 1902555424 IRFANA. K ISHAQUE. K 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 720 Muslim
802 1903579991 MUHAMMED RAFI K V ALI K V 19035 V. H. S. S. Valanchery BOY 8 720 Muslim
803 1903681910 THEFSIYA TP LATHEEF TP 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi BOY 6 720 Muslim
804 1903698651 ASLIYA AP ALIKUTTY 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 8 720 Muslim
805 1905471800 ASNA.K. SIDDEEQ 19054 G. H. S. S. Maranchery GIRL 5 720 Muslim
806 1905795347 MUHAMMED MUNAVVAR V SAIDALAVI 19057 V. V. M. H. S. Marakkara BOY 10 720 Muslim
807 1905792339 MOHAMMED MUBASHIR SAIDALAVI 19057 V. V. M. H. S. Marakkara BOY 9 720 Muslim
808 1905774821 FATHIMA THASNIM P P SAIDALAVI 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 10 720 Muslim
809 1906372290 SADIK.P.P MOIDEEN 19063 G.H. S. S. Kokkur BOY 8 720 Muslim
810 1907450146 NASEERA THASNEEN.M NAZAR.M 19074 G. H. S. S. Athavanad GIRL 9 720 Muslim
811 1907996662 SWALAHUNISAH K UMMER KOYA 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 8 720 Muslim
812 1907978795 SHAHIL SHAN MUSTHAQ.K SUBAIDA.K 19079 G. H. S. S. Niramaruthur BOY 9 720 Muslim
813 1907974066 AFEEFA JASMIN V P HANEEFA 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 5 720 Muslim
814 1910175260 SHIMNA SHERIN. P MOHAMMED KASIM. P 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur BOY 9 720 Muslim
815 1911688894 NISHIDHA JEBIN .PONIYERI SAMEERA 19116 G. V. E. M. H. S. S. Kuttippala GIRL 3 720 Muslim
816 1911950047 FATHIMA SHERIL.C. SAIDALAVI 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 8 720 Muslim
817 1931866047 FATHIMA NAJIYA AYISHA 19318 A. L. P. S. Kadampuzha GIRL 2 720 Muslim
818 1932082536 NIHILA JASMIN.M ABDUL ASEES,M 19320 A. L. P. S. Karthala GIRL 3 720 Muslim
819 1933057423 NISHADHA FASMIN.M.P SHOUKATHALI.M.P 19330 A. M. L. P. S. Kulamangalam GIRL 3 720 Muslim
820 1933853670 SIHANA FABIN.M SULAIKHA.K 19338 E. M. A. L. P. S. Paravannur GIRL 3 720 Muslim
821 1934686400 MUHAMMED NUFAIL.C RUKIYA C.P 19346 A. L. P. S. Thozhuvanur BOY 3 720 Muslim
822 1934753154 MUSHARIFA . P NASHEEDA 19347 A. M. L. P. S. Thozhuvannur GIRL 4 720 Muslim
823 1935493618 FATHIMA ARSHIDHA .K.V. KADEEJA 19354 A. M. L. P. S. Edayur North GIRL 3 720 Muslim
824 1935771139 ABIDHA K YOOSUF 19357 G. U. P. S. Athavanad GIRL 7 720 Muslim
825 1935872392 MUHAMED NAJEEB K P MUHAMMED BAVA 19358 K. M. U. P. S. Edayur BOY 5 720 Muslim
826 1935856380 ALFAS VALIYAPARAMBIL MUHAMMED MUSTHAFA 19358 K. M. U. P. S. Edayur BOY 5 720 Muslim
827 1935976391 NASRIYA JABIN. M NAZAR. M 19359 G. M. U. P. S. Karippole GIRL 2 720 Muslim
828 1936885494 SHARFIYA PP ASHARAF 19368 A. M. U. P. S. Pazhur GIRL 7 720 Muslim
829 1936966711 SHAFEEQUE ALI. K.T YOUSAF. K.T 19369 A. M. U. P. S. Poolamangalam BOY 7 720 Muslim
830 1937293397 AFSAL K V ALI K V 19372 K. V. U. P. S. Vadakkumbram BOY 4 720 Muslim
831 1937351795 FATHIMA ASLAHA N K MUHAMMADALI N K 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram GIRL 3 720 Muslim
832 1937496316 MUHAMMED FAYIS.C.P MUHAMMED FAISAL C.P. 19374 A. U. P. S. Vaikathur BOY 5 720 Muslim
833 1937999958 NUSAIBA.V SULAIKHA 19379 A. U. P. S. Kadampuzha BOY 7 720 Muslim
834 1940971322 AYISHATHUL MISRIYA SULAIKHA 19409 P. M. S. A. A. L. P. S. Kachadi GIRL 4 720 Muslim
835 1944675396 ALSABITH VP NASEER V P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram BOY 2 720 Muslim
836 1944652462 FASEENA K P ABDUL MAJEED K P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 7 720 Muslim
837 1944659978 SAHANA FIDA K P ABDUL MAJEED K P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 4 720 Muslim
838 1945360843 ADILA NASRIN K MUSTHAFA 19453 G. M. U. P. S. Venniyur GIRL 4 720 Muslim
839 1945577433 SUMAYYA M K ABOOBACKER SIDIQUE M K 19455 N. A. U. P. S. Vallikunnu GIRL 4 720 Muslim
840 1945569749 JUBAIRIA M K ABOOBACKER SIDIQUE M K 19455 N. A. U. P. S. Vallikunnu GIRL 6 720 Muslim
841 1945895767 MOHAMMED AFTHAD.K.T SULAIMAN.K.T 19458 O. U. P. S. Thirurangadi BOY 5 720 Muslim
842 1960195712 MOHAMMED NIHAL.P HUSSAIN.P 19601 A. M. L. P. S. Adrisseri BOY 2 720 Muslim
843 1960151842 FIDA MEHBIN.P AYOOB.P 19601 A. M. L. P. S. Adrisseri GIRL 4 720 Muslim
844 1960774708 HASNATH .P.K MAJEED .P.K 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 2 720 Muslim
845 1960791843 FABNA .A.P BASHEER .A.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 4 720 Muslim
846 1960790739 SHAHANA .C.P SIRAJ .C.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 2 720 Muslim
847 1960865246 FABNA SERIN SAIDU 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 2 720 Muslim
848 1960852681 AFNA.K.P HANEEFA.K.P 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 3 720 Muslim
849 1963388508 IHTHISHAM V P ABDULLAKKUTTY V P 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North BOY 2 720 Muslim
850 1963376986 SALMANUL FARIS.T.P LATHEEF 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North BOY 3 720 Muslim
851 1963394877 LUBNA T.P LATHEEF.T.P 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North GIRL 4 720 Muslim
852 1963459173 FATHIMA RIFA M ABDUL GAFOOR M 19634 A. M. L. P. S. Korangath GIRL 3 720 Muslim
853 1963492041 NUHMAN SHIBLI M ABDUL GAFOOR M 19634 A. M. L. P. S. Korangath BOY 2 720 Muslim
854 1965673275 ANSHID RAHMAN P ALI 19656 A. M. L. P. S. Valavannur North BOY 3 720 Muslim
855 1966353899 MUHAMMED SALIM.K RAJEENA 19663 G. L. P. S. Pariyapuram BOY 5 720 Muslim
856 1966355265 MUHAMMED SINAN. K REJEENA 19663 G. L. P. S. Pariyapuram BOY 3 720 Muslim
857 1966752381 MUHAMMED NISAM.M BASHEER 19667 G. U. P. S. Karingappara BOY 6 720 Muslim
858 1967260311 ISMAIL.M KUNHIMUHAMMED.M 19672 A. M. U. P. S. Klari North Palachiramad BOY 7 720 Muslim
859 1967956573 FARHATH.P.K MAJEED.P.K 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 5 720 Muslim
860 1967986514 ADHIL.P.K KHALID.P.K 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 5 720 Muslim
861 1968387262 SADATH NABEEL.K.K. ANWAR.K.K. 19683 C. H. M. K. M. U. P. S. Kundur BOY 5 720 Muslim
862 1971681442 NOUFEDA AP NAVAS 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South GIRL 2 720 Muslim
863 1971655087 MOHAMMED AFSAL AP FAISAL 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South BOY 2 720 Muslim
864 1971690883 MOHAMMED SHAHAN C SATHAR 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South BOY 4 720 Muslim
865 1971695569 SHAHAD IBNU ABDU SAMAD KK ABDU SAMAD 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South BOY 4 720 Muslim
866 1972575006 MUHAMMED SHAKEEB N MUHAMMED KUTTY 19725 G. M. L. P. S. Pachattiri BOY 2 720 Muslim
867 1977970554 AHSANA.P.I SAINABA.P.I 19779 G. M. U. P. S. Tirur GIRL 6 720 Muslim
868 1978670713 RUFEEDA T SIDEEQ T 19786 B. E. M. U. P. S. Parapperi GIRL 5 720 Muslim
869 1978697842 RISWANASHERI T SIDHIK 19786 B. E. M. U. P. S. Parapperi GIRL 7 720 Muslim
870 1979258461 RAMEES K RASIYA K 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 7 720 Muslim
871 1979279962 ASNA MOL MP ARIFA 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 6 720 Muslim
872 1980175800 MUHAMMED FARIS . N SAIDALAVI . N 19801 AMLPS Arakkal Pullithara BOY 3 720 Muslim
873 1902182134 ARSHEENA BANU K P ERAMULLAN K P 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 10 730 Muslim
874 1900769695 RUHEEDA N P MUHAMMED N P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 9 750 Muslim
875 1902164740 ANISHA.CP AYISHA.CP 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 8 750 Muslim
876 1902170545 SHIFANATH O P THAHIRA O P 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 10 750 Muslim
877 1902391490 SHAHIDHA FARHATH N SULAIMAN N 19023 M S M H S S Kallingalparamba GIRL 6 750 Muslim
878 1902396223 ASLAFEBIN AYISHA 19023 M S M H S S Kallingalparamba GIRL 6 750 Muslim
879 1902388512 MURSHIDA.K KADEEJA 19023 M S M H S S Kallingalparamba GIRL 6 750 Muslim
880 1902558801 SHAHANA. K.P. SHIHABUDHEEN. K.P. 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 9 750 Muslim
881 1902695940 SAFVANA KM MUSTHAFA 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 8 750 Muslim
882 1902694601 SHAMEEMA THASNEEM N HANEEFA N 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 10 750 Muslim
883 1904852299 NIZAMUDHEEN.K.M FOUSIYA 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 10 750 Muslim
884 1905765757 SHAHANAS N FATHIMA SUHARA 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 9 750 Muslim
885 1905794836 AMEERA K MOIDEEN 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 9 750 Muslim
886 1910165102 MOHAMMED RIFAYI . V JASEELA. M. 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur BOY 3 750 Muslim
887 1910165285 MOHAMMED ARSHID. V JASEELA. M. 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur BOY 5 750 Muslim
888 1911693783 MOHAMMED SUHAIL.K ABDU RAHIMAN 19116 G. V. E. M. H. S. S. Kuttippala BOY 7 750 Muslim
889 1932195819 MUNJIDHA A K ENTHEEN 19321 G. L. P. S. Kattilangadi GIRL 4 750 Muslim
890 1942199683 SHAKIRA P MUHAMMED MUSTHAFA P 19421 A. M. L. P. S. Pantharangadi GIRL 4 750 Muslim
891 1961551651 NASLA K ABDUL KADER K 19615 A. M. L. P. S. Chilavil GIRL 3 750 Muslim
892 1961567467 MUHAMMED MUBASHIR C MUSTHAFA C 19615 A. M. L. P. S. Chilavil BOY 3 750 Muslim
893 1962384858 MUHAMMED AFSAL .E.P ARIF.E.P 19623 A. M. L. P. S. Kaduvallur BOY 2 750 Muslim
894 1967779156 AFEEFA H ANTHALTH H 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 5 750 Muslim
895 1967980139 MUHAMMED ASLAM.K.P SAVAD.K.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 6 750 Muslim
896 1967963953 MUHAMMED ASLAM.K.T HAMZA.K.T 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 7 750 Muslim
897 1968295099 MUHAMMED MOIDEEN .V.V ALI 19682 P. M. S. A. M. U. P. S. Cherumukku BOY 5 750 Muslim
898 1976362840 MOHAMMED MUSTHAQUE .K K ABDUL KAREEM K K 19763 T. I. M. L. P. S. Vettam BOY 2 750 Muslim
899 1978152221 JAMSHAD.KP MUHAMMED ALI 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 6 750 Muslim
900 1978161381 MUHAMMED UVAIS T GAFOOR T 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 3 750 Muslim
901 1978184121 MUHAMMED HUKKAS T GAFOOR 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 5 750 Muslim
902 1978189833 JAMALUDHEEN K.P MOHEMMADALI 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 2 750 Muslim
903 1979280532 MUBASHEER C ABDUL MAJEED C 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 7 750 Muslim
904 1980698891 SALMAN FARIS K MUSTHAFA 19806 AMLPS Chathrathody BOY 3 750 Muslim
905 1980650173 SHAHANA SINI K MUHAMMED KUTTY K 19806 AMLPS Chathrathody GIRL 4 750 Muslim
906 1985979432 RIHLA SHERIN.M.K MUHAMMED BASHEER.M.K 19859 GUPS AR Nagar GIRL 4 750 Muslim
907 1987590178 MUHAMMED SAFWAN P.K ASSAINAR 19875 MAMUPS Arrakkal BOY 5 750 Muslim
908 1905765917 HAFSITHA JASMIN UNNEEN KUTTY 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 8 770 Muslim
909 1906364892 THASNIYA NASRIN.A MOIDUNNYKUTTY 19063 G.H. S. S. Kokkur GIRL 5 780 Muslim
910 1936878438 RAFNA SHERIN PK ABDUL AZEEZ PK 19368 A. M. U. P. S. Pazhur GIRL 7 780 Muslim
911 1937953762 MUHAMMED FASIL .V UNEENKUTTY 19379 A. U. P. S. Kadampuzha BOY 6 780 Muslim
912 1961966698 FATHIMA THESNI.N KADEEJA 19619 G. M. L. P. S. Manalipuzha GIRL 4 780 Muslim
913 1988698428 MOHAMMED ASIF SAHEER AP MOIDEENKUTTY AP 19886 TIOUPS Peruvallur BOY 6 780 Muslim
914 1900859920 MOHAMMED ATHIF K MOHAMMED HANEEFA K 19008 G. H. S. S. Tirurangadi BOY 8 800 Muslim
915 1900991431 MOHAMMED ASHRAF.C SAIDALAVI 19009 O. H. S. S. Tirurangadi BOY 10 800 Muslim
916 1900987010 MOHAMMED SHAMEEL KUNHI MON 19009 O. H. S. S. Tirurangadi BOY 8 800 Muslim
917 1902158441 SAHAD.K SHAHIDA 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 9 800 Muslim
918 1902172751 NAHAS.P SAINUDHEEN 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 9 800 Muslim
919 1902154553 MUFEEDA K ABDULLAKKUTTY 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 10 800 Muslim
920 1904067922 ASLAM KP MOHAMMED ASHARAF K P 19040 G. H. S. S. Kuttippuram BOY 8 800 Muslim
921 1905771964 MOHAMMED ARSHAD V K MOHAMMED HANEEFA V K 19057 V. V. M. H. S. Marakkara BOY 8 800 Muslim
922 1907569291 MOHAMMED HASHFAQ UNEENKUTTY 19075 PKMMHSS Edarikkode BOY 8 800 Muslim
923 1907986150 SALMA P V SAIDU P V 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 9 800 Muslim
924 1910194077 SHAMEEL C.K.P. SHAMSUDHEEN.K.P. 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur BOY 5 800 Muslim
925 1911962386 FATHIMA SHAMNA V ABDUL LATHEEF V 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 5 800 Muslim
926 1912568848 NIDHA SHERIN.K ISMAIL 19125 MET School GIRL 5 800 Muslim
927 1912596684 MOHAMMED BILAL.P HAMZA 19125 MET School BOY 9 800 Muslim
928 1914661647 ADHIL KALAM M SHAFEELA K V 19146 Ideal English School BOY 8 800 Muslim
929 1915964602 RAHEENA EBRAHIM.K EBRAHIM K 19159 HILL TOP PUBLIC SCHOOL, MARAVANCHERY GIRL 6 800 Muslim
930 1930966446 MUBEENA K.P. MUBARAK K.P. 19309 A. M. L. P. S. Edachalam GIRL 2 800 Muslim
931 1931893700 MOHAMMED BAKIR MOHAMMED JAFAR 19318 A. L. P. S. Kadampuzha BOY 3 800 Muslim
932 1931866245 SAHADIYA TP ABDUL RAHMAN 19318 A. L. P. S. Kadampuzha GIRL 3 800 Muslim
933 1931895152 HABEEBA TP ABDUL RAHIMAN 19318 A. L. P. S. Kadampuzha GIRL 2 800 Muslim
934 1935482167 ASNA HIBA . N T IBRAHIM.N.T 19354 A. M. L. P. S. Edayur North GIRL 4 800 Muslim
935 1937373865 MUHAMMED SAFEER T ABOOBACKER T 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram BOY 6 800 Muslim
936 1937961425 MUHAMMEDSALMAN.T.P UMMUSALMA. 19379 A. U. P. S. Kadampuzha BOY 6 800 Muslim
937 1941680628 MUHAMMED FEBULSHA T P SAKARIYA T P 19416 K. H. M. M. A. M. L. P. S. Kodakkad BOY 2 800 Muslim
938 1942157257 MUHAMMED UBAID.T SUBAIDA 19421 A. M. L. P. S. Pantharangadi BOY 3 800 Muslim
939 1945596224 SHAFTHAR MINHAJ A SHAREEFA 19455 N. A. U. P. S. Vallikunnu BOY 3 800 Muslim
940 1961499679 ADIL.K ABDUL HAMEED.K 19614 A. M. L. P. S. Chilavil West BOY 2 800 Muslim
941 1961594575 MUJEEBRAHMAN.E.K KOMUKKUTTY 19615 A. M. L. P. S. Chilavil BOY 4 800 Muslim
942 1963295272 MOHAMMED NAFIH.K HUSSAIN.K 19632 A. M. L. P. S. Klari Puthur BOY 3 800 Muslim
943 1964878065 MUHAMMED RASHID.P HASSAN.P 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam BOY 2 800 Muslim
944 1966683062 MUHSINARINSI. M ALI.M 19666 A. M. U. P. S. Areekad GIRL 5 800 Muslim
945 1966782311 ATHIKA THASNI.N ALI HASSAN.N 19667 G. U. P. S. Karingappara GIRL 6 800 Muslim
946 1968583337 MUHAMMED MUFSAL RAIHANATHN 19685 S. M. U. P. S. Tanur BOY 5 800 Muslim
947 1971150666 MUHAMMAD SAHAD.P.P SHIHABUDHEEN.P.P 19711 M.M.M.L. P. S. Kuttayi BOY 4 800 Muslim
948 1975177621 SANIYA N.V SIDHEEK 19751 Sastha A. L. P. S. Puthupalli GIRL 3 800 Muslim
949 1976558374 SHIFANA.C.T SHAJI.C.T 19765 G. W. L. P. S. Purathur GIRL 3 800 Muslim
950 1978159147 SAFLA T P ABDUL SAMAD T P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 6 800 Muslim
951 1978162988 MURSHIDA K ABDULLAKUTTY 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 6 800 Muslim
952 1978167703 JUSIRA PP RAHIMATH P P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 7 800 Muslim
953 1978373882 NABILA PK BAPPUTTI PK 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 2 800 Muslim
954 1978991618 MOHAMED MUSFIR T SALEENA 19789 A. M. U. P. S. Vettam BOY 6 800 Muslim
955 1978968736 MUHAMMED RISHAN T MOOSA T 19789 A. M. U. P. S. Vettam BOY 2 800 Muslim
956 1979272836 SIFANA MP FATHIMA 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 6 800 Muslim
957 1979294741 AFEELA MOL P P AFSATH 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 5 800 Muslim
958 1979371417 NAFSIYA.K.P NAZER.K.P 19793 P.P.N.M.A. U. P. S. Tirur GIRL 6 800 Muslim
959 1980760170 JASLA SHERIN.K.K AYISHA.A 19807 BPALPS Cherukunnu GIRL 2 800 Muslim
960 1903683535 SUHANA AP SIDHEEQUE AP 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 8 810 Muslim
961 1911964362 FASNA SHARI.K.P FOUSIYA 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 5 817 Muslim
962 1902656721 MUHAMMED JAUHAR M K NASAR M K 19026 D. G. H. S. S. Tanur BOY 6 820 Muslim
963 1967396102 SANOOBIYA.A SHAFAHATH 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town GIRL 2 820 Muslim
964 1967352869 MUHAMMED SAFVAN.A SHAFAHATH 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town BOY 7 820 Muslim
965 1902592134 ASIF.TP ALIKITTY.TP 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 8 834 Muslim
966 1902592076 UMMUHAFEEDA.T KAHBUL AKBAR 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 8 840 Muslim
967 1902578126 SHAMSEERA MOL.KP SAVAD 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 8 840 Muslim
968 1902554536 HAFSEENA.K.P ABID.K.P. 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 8 840 Muslim
969 1902586930 AFSEEDA.EP MUHAMMED HANEEFA.EP 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 9 840 Muslim
970 1903050201 IRSHAD .P MAYIN .P 19030 S. S. M. H. S. S. Theyyalingal BOY 8 840 Muslim
971 1903663703 RISHANA KP KOYA 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 5 840 Muslim
972 1903664705 MUFEEDAMOL PK BAPPUTTY 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 8 840 Muslim
973 1912496398 SHANUF K.P HYDERS KOYA .K.P 19124 Majma - U - High School BOY 8 840 Muslim
974 1931765165 MUKTHASIRA.P KHALID 19317 G. L. P. S. Kalpakancheri GIRL 4 840 Muslim
975 1933751799 JISHANA RINSHY K JAMSHEEDA K 19337 G. L. P. S. Melmuri GIRL 3 840 Muslim
976 1934653824 MUHAMMED IRFAD.M.K SULAIKHA 19346 A. L. P. S. Thozhuvanur BOY 3 840 Muslim
977 1936659657 FATHIMATHUL MISRIYA .K MUHAMMED BASHEER 19366 A. U. P. S. Marakkara GIRL 6 840 Muslim
978 1936670848 MUFEEDA THASNI K BASHEER.K 19366 A. U. P. S. Marakkara GIRL 5 840 Muslim
979 1941599742 RAHA.K MOIDEENKUTTY 19415 M. M. L. P. S. Keezhayil GIRL 4 840 Muslim
980 1951773312 SAJID K SAJIDA 19517 A. M. L. P. S. Kodathur BOY 2 840 Muslim
981 1953873406 RIJNAS K NASAR K C 19538 A. U. P. S. Ayiroor BOY 7 840 Muslim
982 1960176959 FATHIMAHUDA.C MOIDEENKUTTY.C 19601 A. M. L. P. S. Adrisseri GIRL 2 840 Muslim
983 1960764391 AFEEFA.E.P MOHAMMED HANEEFA 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 4 840 Muslim
984 1960859275 KAMRAN AKHMAL. ABOOBAKER 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram BOY 3 840 Muslim
985 1960888325 SHAHALA THESNI.K.P ABID 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 4 840 Muslim
986 1960889975 SAFEERA.K.P SAVAD 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 3 840 Muslim
987 1962975223 AFSEENA.P MUHAMMED HANEEFA .P 19629 G. L. P. S. Rayirimangalam GIRL 4 840 Muslim
988 1967759495 SUFAIJA BP SULAIKA KM 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 6 840 Muslim
989 1967754128 MURSHID K MUSTHAFA K 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA BOY 4 840 Muslim
990 1967986964 MUHAMMED SAIFU.P ABOOBACKER.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 5 840 Muslim
991 1967991255 AJISHA.T AKBAR.T 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 7 840 Muslim
992 1967955738 AJMAL SHABEER BUSHARA 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 5 840 Muslim
993 1967999489 HAFNAMOL.E.P FATHIMA 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 6 840 Muslim
994 1968267870 SHABABU NISAM.T.K. SAKEER 19682 P. M. S. A. M. U. P. S. Cherumukku BOY 5 840 Muslim
995 1968664450 MUHAMMED HASIF P MUHAMED HANEEFA P 19686 K. P. N. M. U. P. S. Tanur BOY 5 840 Muslim
996 1972881326 VARIDA NASRI P RAFEEQE P 19728 A. L. P. S. Kalur GIRL 3 840 Muslim
997 1972885133 MUHAMED SINAN P ABDUL KAREEM P 19728 A. L. P. S. Kalur BOY 2 840 Muslim
998 1973766890 SULTHAN RAHMAN K MAJEED 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 4 840 Muslim
999 1973799737 SAFEELA.K SIDHEEK 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 3 840 Muslim
1000 1973799605 SHAFEEDA.K ASHARAF 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 3 840 Muslim
1001 1978954825 SAFREENA AP ABDULKADAR AP 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 6 840 Muslim
1002 1979255784 VAIGIHA K KALESHA 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 6 840 Muslim
1003 1985888462 VASEEN MOHAMMED. P SAREENA 19858 ALPS Valakulam BOY 3 840 Muslim
1004 1985854566 FATHIMA AFRA.P ASHRAF KUNHI. P 19858 ALPS Valakulam GIRL 3 840 Muslim
1005 1987360339 JUNAID PP SAIDALAVI PP 19873 AUPS Thenhippalam BOY 4 850 Muslim
1006 1967970170 SHIBILI.E.P RASIYA.E.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 6 860 Muslim
1007 1967968534 FATHIMATHU SHIBILA.P SALAM.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 5 860 Muslim
1008 1967996937 SHIBILA.C.M SAVAD.C.M 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 6 860 Muslim
1009 1922285148 MOHAMMED BILAL K HASSAN KUTTY 19222 G. L. P. S. Perumparamba BOY 2 864 Muslim
1010 1900793893 FULAILA. C. P IBRAHIM KUTTY. C. P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 6 890 Muslim
1011 1968886297 HASHIM. A.P. ALIYAR 19688 MGLC Ossankadappuram. BOY 2 890 Muslim
1012 1900655189 RISWANA.KK SHAIJARNAVAS.K 19006 S. N. M. H. S. S. Parappanangadi GIRL 8 900 Muslim
1013 1900750228 RANEESHA P GAFOOR P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 7 900 Muslim
1014 1900768754 MUHAMMED KHALEEL T SUBAIR 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 6 900 Muslim
1015 1900774051 MUHAMMED SURAKKATH. P SHAHARBAN 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 6 900 Muslim
1016 1900789656 ABDUL NASAR P GAFOOR P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 7 900 Muslim
1017 1900786778 MUHSIN. C ABDUL LATHEEF. C 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 9 900 Muslim
1018 1900765362 MUHAMMED RASHEED SAIDALAVI 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 6 900 Muslim
1019 1900756607 MUHAMMED FARIS RAHMAN FASILA.T 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 6 900 Muslim
1020 1900752493 MUHAMMED SHIBILI .K. ABDUL SALAM K 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 6 900 Muslim
1021 1901577807 MUHAMMED SHERANI P K SAIDALAVI P K 19015 PPTMYHSS Cherur BOY 8 900 Muslim
1022 1902160801 ANSAL.K MUHAMMED YASEEN 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 9 900 Muslim
1023 1902184392 AYISHA RAFEEHA A ABUDL LATHEEF 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 10 900 Muslim
1024 1902165727 ABDUL RAHOOF ABDUL LATHEEF 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 10 900 Muslim
1025 1902374208 MUBASHIRA.K HAMZA 19023 M S M H S S Kallingalparamba GIRL 8 900 Muslim
1026 1902566862 ARSHIDA.M HOULATH 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 8 900 Muslim
1027 1902567226 JANEESH.A.P ABDUL RAZAK 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 8 900 Muslim
1028 1902556866 SAJINA. E.P. JAFAR. E.P. 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 9 900 Muslim
1029 1902565830 NABABIYA. KP FATHIMA. KP 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 10 900 Muslim
1030 1902564260 SAFANA.K AKBAR. 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 8 900 Muslim
1031 1903198917 MUHASINATH.P.P MUHAMED.P.P 19031 Navamukunda H. S. S. Thirunavaya GIRL 10 900 Muslim
1032 1903398944 MUFEEDA NARGIS A.V MUHAMMED A.V 19033 K. M. N. S. S. U. E. M. H. S. Athalur GIRL 7 900 Muslim
1033 1903677665 ANAS MON MK ABBAS 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi BOY 8 900 Muslim
1034 1903688193 HARIS M ABBAS M 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi BOY 9 900 Muslim
1035 1903651678 SAMEEDA.M ABDUSAMAD.M 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 10 900 Muslim
1036 1903689970 ARSHIDA. V.V MUHAMMED KUTTY. V.V 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 8 900 Muslim
1037 1903658691 SHAHNA BANUCP MANAFCP 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 6 900 Muslim
1038 1903680953 IRSHAD.M IBRAHIMKUTTY 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi BOY 5 900 Muslim
1039 1904059236 MUHAMMED RANEESH.K. ABDUL SALEEM.K. 19040 G. H. S. S. Kuttippuram BOY 7 900 Muslim
1040 1904270498 MUHAMMED FARIS P ABDUL GAFOOR P 19042 G. H. S. S. Perassannur BOY 8 900 Muslim
1041 1904892348 MUHAMMED ASHAR.M ASHRAF 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 8 900 Muslim
1042 1904854247 FARIS.P NASAR 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 8 900 Muslim
1043 1904876089 MUHAMMED SHIBILI.M KAMARUDDEEN. 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 10 900 Muslim
1044 1904857849 LUKMANULHAKEEM.M SULIKHA 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 10 900 Muslim
1045 1904984808 ASIYA.M DAVOOD.M 19049 M. I. H. S. S. For Girls. PuthuPonnani GIRL 9 900 Muslim
1046 1905367157 AJMALFAYIS.K ASHARAF.PK 19053 Vannery H. S. Perumpadappa BOY 8 900 Muslim
1047 1905795365 MUBASHIRA A MUHAMMED MUSTHAFA 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 8 900 Muslim
1048 1905997256 FATHIMA SHAHALA.K NUSRATH 19059 Cherural H. S. Kurumbathur GIRL 7 900 Muslim
1049 1906593286 MISIRIYA AV ABDUL RAHMAN AV 19065 N. N. M. H. S. S. Chelembra GIRL 9 900 Muslim
1050 1906757193 FARSHAD.K.P UMMERKOYA.K.P 19067 G. H. S. S. Cheriyamundam BOY 5 900 Muslim
1051 1906891233 FATHIMA RINSHA.V HAMSAKOYA 19068 C. B. H. S. S. Vallikkunnu GIRL 9 900 Muslim
1052 1906885033 FASMIYATH LIKHANA K P HANNATH K P 19068 C. B. H. S. S. Vallikkunnu GIRL 8 900 Muslim
1053 1906876692 HARSHILA K ISHAK 19068 C. B. H. S. S. Vallikkunnu GIRL 8 900 Muslim
1054 1906880056 ABDUL LATHEEF.A MUHAMMED ALI 19068 C. B. H. S. S. Vallikkunnu BOY 9 900 Muslim
1055 1907185524 ANSHIDA .YP KUNNIMUHAMMED .TP 19071 IUHSS Parappur GIRL 8 900 Muslim
1056 1907495336 MOHAMMED SINAN PK SABIRA PK 19074 G. H. S. S. Athavanad BOY 8 900 Muslim
1057 1907584910 NOORJAHAN.M MOHAMMED 19075 PKMMHSS Edarikkode GIRL 8 900 Muslim
1058 1907580011 ABDUL HAKEEM. M MOHAMMED 19075 PKMMHSS Edarikkode BOY 8 900 Muslim
1059 1907568324 RUKSANA. A SULAIMAN 19075 PKMMHSS Edarikkode GIRL 9 900 Muslim
1060 1907560603 NAJMA UMMA HANI BEEVI POOKOYA THANGAL 19075 PKMMHSS Edarikkode GIRL 9 900 Muslim
1061 1907886691 MOHAMMED RISHAN.V MOHAMMED 19078 B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur BOY 8 900 Muslim
1062 1907964740 FATHIMA SHAMNA M SHAJI 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 5 900 Muslim
1063 1907952607 MUHAMMED NABEEL V ABDULLA 19079 G. H. S. S. Niramaruthur BOY 6 900 Muslim
1064 1907987598 SHABNA SHERI O P ISMAIL O P 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 5 900 Muslim
1065 1907986538 NASNI O P NAZAR O P 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 5 900 Muslim
1066 1908067663 NASRIYYA THASNEEM. M RAHIYANATH 19080 J. M. H. S. S. Parannekkad GIRL 6 900 Muslim
1067 1908392547 SHAHIDA FARHANATH.C.P ABDU RAHEEM.C.P 19083 MUHS Orakam GIRL 8 900 Muslim
1068 1908461829 SHAHALA SHERIN A SAJITHA 19084 Girls` H. S. Valanchery GIRL 6 900 Muslim
1069 1908553873 MOHAMMED SIYAD. P SIDEEQUE. P 19085 M. T. I. H. S. Thalakkadathur BOY 2 900 Muslim
1070 1908683432 MOHAMED SHAREEF.M KUNNUMUHAMMAD 19086 M. E. S. H. S. S. Ponnani BOY 10 900 Muslim
1071 1909489287 IHSANA THESNI MP HANEEFA 19094 K. Y. K. H. S. Athavanad GIRL 10 900 Muslim
1072 1910166503 MUHAMMED RINFAS. K KASIM. K. 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur BOY 2 900 Muslim
1073 1910395627 KADEEJA SHIFA. K FAROOK 19103 A. H. M. H. S. Vettom GIRL 8 900 Muslim
1074 1910876227 HANEENAFIDHA.PK MUHAMMED KUTTY 19108 T. I. C. H. S. Tirur GIRL 3 900 Muslim
1075 1911994302 SAKKIR.P ABDUL NASAR 19119 G. H. S. S. Ponmundam BOY 5 900 Muslim
1076 1911975991 FATHIMA RISVANA MARIYAMU 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 8 900 Muslim
1077 1911998960 SHAHLASHERIN.P.K ASIYA 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 7 900 Muslim
1078 1911968082 MOHAMMED ARSHAD.N KUTTY HASSAN 19119 G. H. S. S. Ponmundam BOY 3 900 Muslim
1079 1911955489 SHAFEELA THASNI.N KUNHAHAMED KUTTY 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 8 900 Muslim
1080 1912453488 MOHAMMED FAYAS. P MOHAMMADALI 19124 Majma - U - High School BOY 9 900 Muslim
1081 1912595541 FATHIMA SHAHZIN.T SHAREEF BABU.T 19125 MET School GIRL 2 900 Muslim
1082 1912585883 AHAMMED SAEED MELETHIL M.MOHAMMED HUSSAIN 19125 MET School BOY 5 900 Muslim
1083 1912598529 MUHAMMED NAVAF.K.P ALI.K.P 19125 MET School BOY 6 900 Muslim
1084 1912988760 MUHAMMED RABEEH IP RAFEEQ IP 19129 THA-E-LEEMUL ISLAM ORPHANAGE HIGH SCHOOL PARAPPANANGADI BOY 5 900 Muslim
1085 1930157130 MUHAMMED SALIM C ABDU RAHMAN C 19301 G. L. P. S. Athippetta BOY 4 900 Muslim
1086 1930995298 NASILA THASNI P. MUHAMMED MANSOOR 19309 A. M. L. P. S. Edachalam GIRL 3 900 Muslim
1087 1931377114 SHIBLA SHERIN. K JAHANGEER.K 19313 G. M. L. P. S. Kallarmangalam GIRL 3 900 Muslim
1088 1931889130 FATHIMA HASNA VP SALEENA 19318 A. L. P. S. Kadampuzha GIRL 3 900 Muslim
1089 1932386634 MOHAMED RABEEH. K. SALEEM. K. 19323 K. S. M. M.A.L. P. S. Kazhuthallur BOY 2 900 Muslim
1090 1932352789 ABDUL RAHEEM. P. ABDUL ASEES. P. 19323 K. S. M. M.A.L. P. S. Kazhuthallur BOY 4 900 Muslim
1091 1932556653 MUHAMMED ADIL..K KATTUMADATHIL HASSAIN 19325 A. M. L. P. S. Kizhumuri BOY 3 900 Muslim
1092 1932889118 RINSHAD.PK SIDHIK 19328 A. M. L. P. S. Kolathole BOY 4 900 Muslim
1093 1932889875 FATHIMA SHAFNA ALAVIKKUTTY 19328 A. M. L. P. S. Kolathole GIRL 3 900 Muslim
1094 1933068614 FATHIMA SAFNA.K ASHARAF.K 19330 A. M. L. P. S. Kulamangalam GIRL 3 900 Muslim
1095 1933784683 MISRIYA BINCY P MUHAMMEDKUTTY P 19337 G. L. P. S. Melmuri GIRL 3 900 Muslim
1096 1933780464 AMALJALEESA K ASHRAF C 19337 G. L. P. S. Melmuri GIRL 2 900 Muslim
1097 1933783568 SALMANULFARIS C SHAHIDA 19337 G. L. P. S. Melmuri BOY 2 900 Muslim
1098 1933755854 MOHAMMED AFSAL O P ZEENATH 19337 G. L. P. S. Melmuri BOY 3 900 Muslim
1099 1934273895 FAHEEMA NASRIN T BUSHRA C 19342 A. M. L. P. S. Thozhannur East GIRL 2 900 Muslim
1100 1934271422 ABDHUL MALIK T SUHARA 19342 A. M. L. P. S. Thozhannur East BOY 3 900 Muslim
1101 1935461487 MUHAMMEDE SHAMEEM.T.K SHIHAB.T.K 19354 A. M. L. P. S. Edayur North BOY 5 900 Muslim
1102 1935492457 MUHAMMED SAFUVAN.K.V SALEENA 19354 A. M. L. P. S. Edayur North BOY 4 900 Muslim
1103 1935476230 MUHAMMED SIYAD . V SAFIYA 19354 A. M. L. P. S. Edayur North BOY 4 900 Muslim
1104 1935478460 FABINA.K.V RAMLA 19354 A. M. L. P. S. Edayur North GIRL 5 900 Muslim
1105 1935452080 MUHAMMED ANSIL .P T HAJARA 19354 A. M. L. P. S. Edayur North BOY 4 900 Muslim
1106 1935852310 MAJIDA M C AMINA M C 19358 K. M. U. P. S. Edayur GIRL 7 900 Muslim
1107 1935864785 MUHAMMED SHAMMAS C M KOULATH C M 19358 K. M. U. P. S. Edayur BOY 5 900 Muslim
1108 1935863403 JASANA THASNI P P JAMEELA M K 19358 K. M. U. P. S. Edayur GIRL 7 900 Muslim
1109 1935876260 MUHAMMED ANAS C ABDUL RAHMAN 19358 K. M. U. P. S. Edayur BOY 7 900 Muslim
1110 1935866952 MUHAMMED MUNJID M C RUKIYA C K 19358 K. M. U. P. S. Edayur BOY 7 900 Muslim
1111 1935991844 SUMAYYA. K MUSTHAFA. K 19359 G. M. U. P. S. Karippole GIRL 4 900 Muslim
1112 1935963770 MOHAMED SWALIH. K ABDUL RAZAK. K 19359 G. M. U. P. S. Karippole BOY 4 900 Muslim
1113 1936496257 MUHAMMEDSINAN.P RIYAS.P 19364 G. U. P. S. Painkannur BOY 2 900 Muslim
1114 1936460204 FASEELA.VP SIDEEQUE.VP 19364 G. U. P. S. Painkannur GIRL 6 900 Muslim
1115 1936473879 FATHIMA RINHA.K RASHEED.K 19364 G. U. P. S. Painkannur GIRL 4 900 Muslim
1116 1936599864 MUHAMMED NABEEL T BUSHRA 19365 G. U. P. S. Randathani BOY 6 900 Muslim
1117 1936694982 THASREEFA .O.P YOOSUF .O.P 19366 A. U. P. S. Marakkara GIRL 6 900 Muslim
1118 1936864670 MOHAMMED SAFVAN PK SOUDA PK 19368 A. M. U. P. S. Pazhur BOY 6 900 Muslim
1119 1937169310 MISHNA SHERIN . KP AIYISHA 19371 A. M. U. P. S. Puramannur GIRL 6 900 Muslim
1120 1937293514 SAFA SHRIN M SUBAIDA 19372 K. V. U. P. S. Vadakkumbram GIRL 5 900 Muslim
1121 1937254080 FATHIMA SHIFNA M SUBAIDA M 19372 K. V. U. P. S. Vadakkumbram GIRL 2 900 Muslim
1122 1937376921 BASITH U V MOIDEEN U V 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram BOY 2 900 Muslim
1123 1937350134 JASEEM C NASEEMA C V 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram BOY 6 900 Muslim
1124 1937466390 MIDLAJ M JISHAR M 19374 A. U. P. S. Vaikathur BOY 4 900 Muslim
1125 1938155575 MUBASHIR CT IBRAHIM CT 19381 N. I. A. U. P. S. Kazhuthalloor BOY 7 900 Muslim
1126 1940477636 FUHAD SANIN CP IBRAHIM CP 19404 M. V. A. L. P. S. Ariyallur BOY 4 900 Muslim
1127 1940479305 MUHAMMED SHAHEEN CP IBRAHIM KUTTY CP 19404 M. V. A. L. P. S. Ariyallur BOY 3 900 Muslim
1128 1940482147 NAHALA SHERIN KC IBRAHIM KUTTY CP 19404 M. V. A. L. P. S. Ariyallur GIRL 3 900 Muslim
1129 1940886644 AJINSHRAHMAN P P ABDURAHMAN P P 19408 G. F. L. P. S. Parappanangadi BOY 4 900 Muslim
1130 1940894659 MUHAMMED MAHROOF A P ABDULMANAF P K 19408 G. F. L. P. S. Parappanangadi BOY 3 900 Muslim
1131 1940997745 MUNEERA.K SAFIYA 19409 P. M. S. A. A. L. P. S. Kachadi GIRL 4 900 Muslim
1132 1940977066 MOHAMMED FASIL MOIDEENKUTTY 19409 P. M. S. A. A. L. P. S. Kachadi BOY 5 900 Muslim
1133 1940992851 RAHEEMASHERIN.M BIYYUTTY 19409 P. M. S. A. A. L. P. S. Kachadi GIRL 4 900 Muslim
1134 1940962766 JAMSHEER.K ABDURAHIMAN 19409 P. M. S. A. A. L. P. S. Kachadi BOY 4 900 Muslim
1135 1942990889 FIDA SHERIN.K.M.P SALEEM.K.M.P 19429 G. F. L. P. S. Kadalundi GIRL 2 900 Muslim
1136 1942982867 FATHIMATH LUBANA.K.P MUSTHAFA.K.P 19429 G. F. L. P. S. Kadalundi GIRL 4 900 Muslim
1137 1943375235 SAHSINA N P ABDULLA NP 19433 G. L. P. S. Parappanangadi GIRL 5 900 Muslim
1138 1943352484 FAWAS P ISMAIL P 19433 G. L. P. S. Parappanangadi BOY 2 900 Muslim
1139 1943894635 SEENATH .I P SAKEENA 19438 D. V. A. U. P. S. Ariyallur GIRL 6 900 Muslim
1140 1943976544 AFNA NP MANAF NP 19439 G. U. P. S. Ariyallur GIRL 3 900 Muslim
1141 1943950581 MUHAMMAD ASLAM C ABDUL LATHEEF C 19439 G. U. P. S. Ariyallur BOY 4 900 Muslim
1142 1943961724 ADILSHA CP SHAJAHAN CP 19439 G. U. P. S. Ariyallur BOY 2 900 Muslim
1143 1943980828 FATHIMA MAJIDA.V RAMLA C 19439 G. U. P. S. Ariyallur GIRL 7 900 Muslim
1144 1943978482 MUHAMMED HARSHID K SHIJAR NAVAS 19439 G. U. P. S. Ariyallur BOY 3 900 Muslim
1145 1943976157 MUHAMMED ABID K SHIJAER NAVAS K 19439 G. U. P. S. Ariyallur BOY 7 900 Muslim
1146 1944150733 JESMINA JEBIN K USMAN K 19441 G. M. U. P. S. Kakkad GIRL 6 900 Muslim
1147 1944169464 SHAHANA FEBI K SAIDALAVI 19441 G. M. U. P. S. Kakkad GIRL 5 900 Muslim
1148 1944471100 FATHIMA HIDA C HANEEFA C 19444 A. U. P. S. Chiramangalam GIRL 4 900 Muslim
1149 1944556083 ABDUL SAMAD K ABDUL SALAM K 19445 G. U. P. S. Neduva BOY 6 900 Muslim
1150 1944653259 ANEESA K P MAIMOONA 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 7 900 Muslim
1151 1944653828 MUHSILA BATHOOL P ISMAIL P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 7 900 Muslim
1152 1944664502 JISANA K SIDDEEQUE K 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 7 900 Muslim
1153 1944670704 SAHALA FATHIMA ISMAIL P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 3 900 Muslim
1154 1944653724 ALIASKAR C P JAFAR CP 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram BOY 5 900 Muslim
1155 1944696162 MUHAMMED RASHID V HAMSAKOYA V 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram BOY 3 900 Muslim
1156 1944671611 HASNA K UMMUSALMA K 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 7 900 Muslim
1157 1944688643 RISANA V HAMZAKOYA V 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 6 900 Muslim
1158 1944772423 JAHANASHERIN.M.K ABDUL SALAM.M.K 19447 G. M. U. P. S. Parakkadavu GIRL 6 900 Muslim
1159 1944869141 FATHIMA SHERIN.P MUHAMMED RAFEEQUE 19448 A. U. P. S. Kodakkad GIRL 3 900 Muslim
1160 1944872710 MUHAMMAD MUHASIN.K.P UMMER FAROOQUE 19448 A. U. P. S. Kodakkad BOY 5 900 Muslim
1161 1945155349 NAFEESATHUL MISRIYA.PT ARIFA 19451 G. U. P. S. Trikkulam GIRL 7 900 Muslim
1162 1945382556 FATHIMATHUL HASANATH TK HAMZA T 19453 G. M. U. P. S. Venniyur GIRL 7 900 Muslim
1163 1945592355 SALMATH BEEVI A MUHAMMED ALI A 19455 N. A. U. P. S. Vallikunnu GIRL 6 900 Muslim
1164 1945987159 RISWANA P P MANAF P P 19459 MGLC AVIYIL BEACH GIRL 4 900 Muslim
1165 1945952738 HOORUNISHA P P MANAF P P 19459 MGLC AVIYIL BEACH GIRL 2 900 Muslim
1166 1945955201 SHAMNAD V HANEEFA V 19459 MGLC AVIYIL BEACH BOY 4 900 Muslim
1167 1945969840 SHAHLA FARHATH A RAFEEQ 19459 MGLC AVIYIL BEACH GIRL 3 900 Muslim
1168 1953892153 ABDUL RASHID ABDUL KABEER 19538 A. U. P. S. Ayiroor BOY 5 900 Muslim
1169 1955399689 MOHAMMED ARIF.M DAVOOD 19553 A. U. P. S. PuthuPonnani BOY 5 900 Muslim
1170 1960199540 MOHAMMED IRSHAD.N SALMATH 19601 A. M. L. P. S. Adrisseri BOY 2 900 Muslim
1171 1960779181 NASEEF .P ABDU 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram BOY 3 900 Muslim
1172 1960792016 SHIBILA MOL .E.P KASIM KOYA .E.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 3 900 Muslim
1173 1960774222 SHAHALA SHERIN .K.P NASAR .K.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 3 900 Muslim
1174 1960764354 MUHAMMAD JAVAD .E.P JAFAR .E.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram BOY 3 900 Muslim
1175 1960887195 NISHANA SHERI BASHEER 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 4 900 Muslim
1176 1961490405 FATHIMA SHIFANA.P HAMZA 19614 A. M. L. P. S. Chilavil West GIRL 2 900 Muslim
1177 1961450185 MUHAMMED FAYIS HAMZA 19614 A. M. L. P. S. Chilavil West BOY 4 900 Muslim
1178 1961464776 MOHAMMED SHAHEEM MOIDEENKUTTY 19614 A. M. L. P. S. Chilavil West BOY 4 900 Muslim
1179 1963351098 SHAFNA PARVIN .T KOYA .T 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North GIRL 3 900 Muslim
1180 1963350775 LASNA P.P SALAM.P.P 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North GIRL 2 900 Muslim
1181 1963399668 MUHAMMED IRFAN K.P BUSHARA 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North BOY 4 900 Muslim
1182 1963383779 FARSEEN BABU .K.P UMMER FAROOQUE K.P 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North BOY 2 900 Muslim
1183 1963374897 SAJINA. K. P UBAID K.P 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North GIRL 2 900 Muslim
1184 1963381660 LUBHNA P.P ABDUL SALAM 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North GIRL 4 900 Muslim
1185 1963495616 MUHAMMED IRFAN OA UMMER BAVA 19634 A. M. L. P. S. Korangath BOY 4 900 Muslim
1186 1963462876 VAFNA PP MUHAMMEDALI PP 19634 A. M. L. P. S. Korangath GIRL 4 900 Muslim
1187 1963494805 SHAMLA SHERI M SHAJI M 19634 A. M. L. P. S. Korangath GIRL 2 900 Muslim
1188 1963479736 FABNA SERIN OA UMMER BAVA 19634 A. M. L. P. S. Korangath GIRL 2 900 Muslim
1189 1963854378 SABNA M MUHAMMED M 19638 A. M. L. P. S. Kozhichena GIRL 2 900 Muslim
1190 1963894127 SAJANA M MUHAMMED 19638 A. M. L. P. S. Kozhichena GIRL 4 900 Muslim
1191 1963876273 MUBASHIRA K THAHIRA 19638 A. M. L. P. S. Kozhichena GIRL 3 900 Muslim
1192 1963964772 MUHAMMED FAHNAS.C.P. ANWAR SIDHEEQ 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil BOY 3 900 Muslim
1193 1963996655 MUHAMMED SAVAD.K ALI HASSAN.KUNNATHEDATH 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil BOY 3 900 Muslim
1194 1963984649 NIDA SHERI.M. ANWAR.K. 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil GIRL 3 900 Muslim
1195 1963989853 MUHAMMED NASIF.T. ABDUL NAZER 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil BOY 3 900 Muslim
1196 1964077327 AJMAL BABU HAMSAKOYA 19640 G. M. L. P. S. Tanur North BOY 2 900 Muslim
1197 1964881476 SALMAN FARIS.K SUBAIDA 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam BOY 2 900 Muslim
1198 1965064354 THOUFEER .PK KADEEJA 19650 A. M. L. P. S. Ponmundam North BOY 3 900 Muslim
1199 1965373319 FARSEENA MOL.K.P UMMERKOYA.K.P 19653 A. M. L. P. S. Thalakkadathur North GIRL 3 900 Muslim
1200 1965759179 MUHAMMED HISHAN OP ABDUL BUHARI 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram BOY 2 900 Muslim
1201 1965798165 FATHIMA LIYA OP JASEELA 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram GIRL 3 900 Muslim
1202 1965770737 JEMSHEER PT NASAR PT 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram BOY 2 900 Muslim
1203 1965756244 SHAHNA SERI T V SHAREEF 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram GIRL 2 900 Muslim
1204 1965773216 SHEHEER PT SAKEER HUSAIN 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram BOY 3 900 Muslim
1205 1965982850 MUHAMMED ADIL P RASHEED PANAYATHIL 19659 A. M. L. P. S. Velliyampuram BOY 2 900 Muslim
1206 1965980341 NAHALA THESNI T SAKKEER BABU T 19659 A. M. L. P. S. Velliyampuram GIRL 2 900 Muslim
1207 1966188080 HIBA FATHIMA.P HANEEFA .P 19661 G. M. L. P. S. Kuttippala GIRL 5 900 Muslim
1208 1966173913 FATHIMA NASLIYA .P SAMEER. P 19661 G. M. L. P. S. Kuttippala GIRL 5 900 Muslim
1209 1966186679 FATHIMA RINSHA .A REJILA APPADAN 19661 G. M. L. P. S. Kuttippala GIRL 3 900 Muslim
1210 1966399561 MUHAMMED SAHID V SAINABA 19663 G. L. P. S. Pariyapuram BOY 4 900 Muslim
1211 1966373194 SHIFNA SHERIN V SAINABA 19663 G. L. P. S. Pariyapuram GIRL 3 900 Muslim
1212 1966471431 ABDUL KADAR .E ABDUL GAFOOR 19664 G. L. P. S. Tanur BOY 4 900 Muslim
1213 1966692486 SHADIL P SULAIMAN P 19666 A. M. U. P. S. Areekad BOY 3 900 Muslim
1214 1966789038 MOHAMMED SARFAS.M KUNCHI AHAMMED.M 19667 G. U. P. S. Karingappara BOY 5 900 Muslim
1215 1967069153 FATHIMA SHAHEERA ABDURAHIMAN 19670 S. V. A. U. P. S. Iringavur GIRL 6 900 Muslim
1216 1967050240 RINSHAD. V MOHAMMED 19670 S. V. A. U. P. S. Iringavur BOY 5 900 Muslim
1217 1967098850 UMMER FAROOK KHADEEJA 19670 S. V. A. U. P. S. Iringavur BOY 5 900 Muslim
1218 1967088709 SHIFANATH. K.T HAFSATH. K.T 19670 S. V. A. U. P. S. Iringavur GIRL 5 900 Muslim
1219 1967193958 MUHAMMED DANISH U ABDUL JALEEL U 19671 G. M. U. P. S. Meenadathur BOY 4 900 Muslim
1220 1967250946 SHIFNA SHERIN.A MOOSAKKUTTY.A 19672 A. M. U. P. S. Klari North Palachiramad GIRL 6 900 Muslim
1221 1967261827 FATHIMA SHAHANAS.PP MOIDEEN KUTTY.PP 19672 A. M. U. P. S. Klari North Palachiramad GIRL 7 900 Muslim
1222 1967257352 MUHAMMED JABIR.KARUVATTIL SAIFUNNISA 19672 A. M. U. P. S. Klari North Palachiramad BOY 5 900 Muslim
1223 1967382695 SABEER.A.K ALIYAR 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town BOY 5 900 Muslim
1224 1967385586 MOHAMMED SIBILI.A.K ALIYAR.A.K 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town BOY 7 900 Muslim
1225 1967389989 ADILA FARSHANA.P ABDUL KADHAR 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town GIRL 5 900 Muslim
1226 1967391872 MUHAMMED IRFAN.P ABDUL KADHAR 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town BOY 2 900 Muslim
1227 1967368200 MUBEENA .K.P MANSOOR KP 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town GIRL 6 900 Muslim
1228 1967366971 HALEEMA.A.P HAMSAKOYA 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town GIRL 7 900 Muslim
1229 1967665714 FATHIMA SAHLA.P RASHEED 19676 A. U. P. S. Pariyapuram Central GIRL 7 900 Muslim
1230 1967679154 MOHAMMED SHAHID .V IBRAHIM.V 19676 A. U. P. S. Pariyapuram Central BOY 7 900 Muslim
1231 1967680030 MOHAMMED SABITH.P RASHEED.P 19676 A. U. P. S. Pariyapuram Central BOY 5 900 Muslim
1232 1967675956 NAJIYA.PK MUHAMMED ASIF.PK 19676 A. U. P. S. Pariyapuram Central GIRL 7 900 Muslim
1233 1967672905 SHAHINA FARSANA.V IBRAHIM 19676 A. U. P. S. Pariyapuram Central GIRL 5 900 Muslim
1234 1967772097 NOORUNNISA KP MARIYAMOL KP 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 2 900 Muslim
1235 1967796300 MUHAMMED RAFEEQ CKP ABDUL RAZAK CKP 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA BOY 4 900 Muslim
1236 1967778225 SHIFANA SHERIN KP MARIYA MOL KP 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 7 900 Muslim
1237 1967767645 ASNATH KP MARIYAMOL 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 6 900 Muslim
1238 1967863851 SHIBIL ZAID .A SAKEENA 19678 A. M. U. P. S. Vaniyannur BOY 6 900 Muslim
1239 1967855963 SHABEEB RAHMAN SAKEENA 19678 A. M. U. P. S. Vaniyannur BOY 4 900 Muslim
1240 1967997589 MUHAMMED IRSHAD.C.V SAIDALAVI.C.V 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 7 900 Muslim
1241 1967982678 JASEEL.E.P JAFAR.E.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 7 900 Muslim
1242 1967984124 JUBAISA.Y.P ASHRAF.Y.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 7 900 Muslim
1243 1967991791 MUHAMMED NISSAM.C.V SAIDALAVI.C.V 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 7 900 Muslim
1244 1968177039 MOHAMED RINSHAD. S SAJITHA 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya BOY 6 900 Muslim
1245 1968159560 MURSHIDA SHERIN MP MUSTHAFA M P 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 6 900 Muslim
1246 1968194355 JASNA.K MOIDEEN 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 5 900 Muslim
1247 1968174708 ABDUL SABEEL SAIDALAVI 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya BOY 5 900 Muslim
1248 1968196320 MOHAMMED SHAMEEL..K SAIDALAVI 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya BOY 5 900 Muslim
1249 1968486708 MUHAMMED SHIBIL .M.K SULAIKHA 19684 S. N. U. P. S. Nannambra BOY 6 900 Muslim
1250 1968592698 VASIM AKREM PP MOHAMMEDALI PP 19685 S. M. U. P. S. Tanur BOY 5 900 Muslim
1251 1968587797 THOUHEEDA KP HAMZAKUTTY 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 7 900 Muslim
1252 1968590955 IRFAN FARIS PP IBRAHIM PP 19685 S. M. U. P. S. Tanur BOY 7 900 Muslim
1253 1968567106 THANSEELA NK AYISHA BEEVI NK 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 5 900 Muslim
1254 1968552768 MUHAMMED ASLAM A MUHAMMED ASHRAF M 19685 S. M. U. P. S. Tanur BOY 7 900 Muslim
1255 1968565427 MUHAMMED ANSAR K ABDUSALEEM K 19685 S. M. U. P. S. Tanur BOY 7 900 Muslim
1256 1971384077 MUHAMMED SUHAIB KP ABDULGAFOOR KP 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 3 900 Muslim
1257 1971359962 MUFEEDA AP MUHAMMED BAVA 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 900 Muslim
1258 1971361748 HARSHI BANU ASHRAF 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 900 Muslim
1259 1971368136 THAHANIYA FEBI CP SHAMSUDHEEN 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 900 Muslim
1260 1971357866 SAFOORA K P ASHRAF KP 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 900 Muslim
1261 1971355330 DANISH A P DIRAR A P 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 3 900 Muslim
1262 1971371849 SHAHALA BANU NP ABDUL SHUKKOOR NP 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 900 Muslim
1263 1971368522 NISAR KP SATHAR 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 900 Muslim
1264 1971374488 ANSILA BANU E NASEER E 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 900 Muslim
1265 1971369903 SHAHNA ASFEEN C KUNHIMON C 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 3 900 Muslim
1266 1971351980 MUHAMMED SHIBILI K K HAMSAKUTTY K K 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 900 Muslim
1267 1971377483 MUHAMMED SABIK SAIDALAVI 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 900 Muslim
1268 1971394184 RIFANA SHERIN KP ASHRAF KP 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 900 Muslim
1269 1971351209 MUHAMMED SHIHAN MP ASHRAF MP 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 900 Muslim
1270 1971369927 AFNA M SHAJAHAN M 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 900 Muslim
1271 1971357830 MUHAMMED RAFSAL M MUHAMMED RAFI M 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 900 Muslim
1272 1971355561 RISHAD KP MUSTHAFA KP 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 900 Muslim
1273 1971354879 HAMNA MAHAR K ABDUL GAFOOR K 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 900 Muslim
1274 1971353385 MISRIYA BIFI C P SHAMSUDHEEN C P 19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 4 900 Muslim
1275 1971658552 NAFSIYA K ABDUL KABEER 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South GIRL 4 900 Muslim
1276 1971685219 MOHAMMED SHAHANAS AP SIDHIQUE AP 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South BOY 2 900 Muslim
1277 1971695996 SAFEERA KP RASHEED 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South GIRL 4 900 Muslim
1278 1971673524 AFRA SHAREEN K MOHAMMED KHILAB 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South GIRL 2 900 Muslim
1279 1971687191 MOHAMED HAFEES AP ABDUL GAFOOR 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South BOY 4 900 Muslim
1280 1971666240 MUHAMMED NIYAS P SAFIYA 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South BOY 2 900 Muslim
1281 1971672991 IMRAN KHAN K IKHBAL 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South BOY 3 900 Muslim
1282 1971791450 MAHIRA MAJEED.K.P ABDUL MAJEED.K.P 19717 J. S. S. E. M. L. P. S. Paravanna GIRL 3 900 Muslim
1283 1972173386 MOHAMMED MUHSIN P MOHAMMED ALI P 19721 G. L. P. S. Mangattiri BOY 2 900 Muslim
1284 1973761337 MUHAMMED SHAHAL K ISMAYIL 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 4 900 Muslim
1285 1973759967 MUHAMMED RIFAN P RAFEEQ 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 4 900 Muslim
1286 1973783456 MUHAMMED SHAHAD K IBRAHIM KUTTY 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 4 900 Muslim
1287 1973768390 SAHALA K NOUSHAD 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 2 900 Muslim
1288 1973769989 VASEEM AKRAM A P NASARULLA 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 3 900 Muslim
1289 1973791223 SHAMEEMA K IBRAHIM KUTTY 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 3 900 Muslim
1290 1973785943 MUFNAD K MUSTHAFA 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 900 Muslim
1291 1973791771 MUHAMMED BASIL A P BASHEER 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 900 Muslim
1292 1974392368 SALMANUL FARIS K SUBAIR K 19743 A. M. L. P. S. Muthur Hills BOY 4 900 Muslim
1293 1974362358 SHIFA SHERIN K MOHAMMED ALI K 19743 A. M. L. P. S. Muthur Hills GIRL 4 900 Muslim
1294 1976196272 MOHAMED JAISAL K JALEEL 19761 A. M. L. P. S. Vakkad Kadappuram BOY 4 900 Muslim
1295 1976784712 AGISHA P ANWAR P 19767 G. M. U. P. S. BP Angadi GIRL 6 900 Muslim
1296 1976984202 MUHAMMED MUSTHAFA K SHARAFUDHEEN 19769 G. U. P. S. Chamravattam BOY 3 900 Muslim
1297 1977274636 MUHAMED ANSIF. V. V MUHAMMEDKUTTY. V.V 19772 V. V. U. P. S. Chennara BOY 6 900 Muslim
1298 1977272084 MUHAMED RIFAD. K SHAHUL HAMEED. K 19772 V. V. U. P. S. Chennara BOY 4 900 Muslim
1299 1977283751 REFA SHERI.K RUKHIYA 19772 V. V. U. P. S. Chennara GIRL 7 900 Muslim
1300 1977288772 RINSHA SHERIN. K SHAHUL HAMEED. K 19772 V. V. U. P. S. Chennara GIRL 2 900 Muslim
1301 1977673819 SHIBILA RINSI K RABIYA 19776 M. D. P. S. U. P. S. Ezhur GIRL 4 900 Muslim
1302 1977790816 SUFIYA THESNI. K. K SULAIMAN. K.K 19777 G. U. P. S. Purathupadinjarekkara GIRL 4 900 Muslim
1303 1977972133 RASHEEDA.K SIDEEQUE.K 19779 G. M. U. P. S. Tirur GIRL 7 900 Muslim
1304 1977999300 RAFIDA.K SIDEEQUE.K 19779 G. M. U. P. S. Tirur GIRL 7 900 Muslim
1305 1978174251 AFNASHERIN U YASAR ARAFATH.U 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 3 900 Muslim
1306 1978181469 SAFNA .C .P MARIYAKUTTY 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 4 900 Muslim
1307 1978169922 SHAHANA SHERIN TP SADIQ 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 5 900 Muslim
1308 1978193926 JASLIYA .K JALEEL .K 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 2 900 Muslim
1309 1978186976 FARSANA THESNI P.P SAKEENA.P.P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 7 900 Muslim
1310 1978157301 MOHAMMED RAFSAL. K P MOHAMMED RAFI 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 7 900 Muslim
1311 1978194626 FARSHANA P P MUHAMMED KUTTY 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 3 900 Muslim
1312 1978152918 FATHIMA SHAHALA C P MUJEEB C P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 6 900 Muslim
1313 1978157807 SHAHALA THESNI.K.V SALEENA 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 4 900 Muslim
1314 1978172006 SHARHANALI .CP SAKEENA 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 5 900 Muslim
1315 1978253191 HAMNA JASMIN .K HAMSAKUTTY K 19782 A. M. U. P. S. Kott GIRL 4 900 Muslim
1316 1978376129 SHEBEENA SHERI AP SIDHEEQ 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 6 900 Muslim
1317 1978363919 MUHAMMED SHAMIL KP SAIDALVI 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South BOY 6 900 Muslim
1318 1978388734 SHAHANAS PI ISMAYIL K 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 7 900 Muslim
1319 1978356895 NASIFA PK MUHAMMED NASAR 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 6 900 Muslim
1320 1978381873 MUHAMMEDSUFAIL . A P SIDDIQUE . AP 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South BOY 5 900 Muslim
1321 1978399897 THESNI SHERIN KK IBRAHIMKUTTY 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 6 900 Muslim
1322 1978376578 SABNA SHERIN KP RAFI 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 6 900 Muslim
1323 1978398093 MUHAMMED THOUFEER PK BAPPUTTY 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South BOY 6 900 Muslim
1324 1978364232 SUHAIL MP SHAMSUDHEEN MP 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South BOY 2 900 Muslim
1325 1978372443 SALEENA A ALIKUTTY A 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 5 900 Muslim
1326 1978372816 FARSEENA KK SAIDUMON KK 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 6 900 Muslim
1327 1978353413 FARSHEENA P RASHEED 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 7 900 Muslim
1328 1978375018 THENSIL BANU M HAMSAKOYA 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 7 900 Muslim
1329 1978571898 MOOSA SAHAD.M SUBAIDA.V.P 19785 K. A. U. P. S. Padiyam BOY 5 900 Muslim
1330 1978790872 MOHAMMED FARIS A FAISAL A 19787 A. U. P. S. Vallathole BOY 6 900 Muslim
1331 1979286994 MUHAMMED SUHAIL KK THAHIRA KK 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 7 900 Muslim
1332 1979282807 RAMEESHNA BANU E P BASHEER 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 5 900 Muslim
1333 1979281581 ISHANU HAQ SIDDIEQUE AK 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 6 900 Muslim
1334 1979258260 SHAHAD M HAIRUNNISA 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 7 900 Muslim
1335 1979252618 UMMUHANI PP SHAHIDA 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 6 900 Muslim
1336 1979293997 MUFASIL PP SAFIYA PP 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 7 900 Muslim
1337 1979287630 ASNA K AMINA BEEVI K 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 5 900 Muslim
1338 1979279138 MUHSINA PP SAFIYA PP 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 5 900 Muslim
1339 1979288762 ANSIYA M JUBAIRIYA M 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 5 900 Muslim
1340 1979280954 MOHAMMED HASEEB AP ABDUL GAFOOR 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 5 900 Muslim
1341 1979294697 MUHAMMED ALFAS CK SOUJATH 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 7 900 Muslim
1342 1979278919 MOHMED SHAHAD AP SIDHIQUE 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 5 900 Muslim
1343 1979271044 SHADHIYA M ATHIKA M 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 5 900 Muslim
1344 1979298560 SANEETH M ABDUSAMAD 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 5 900 Muslim
1345 1982351798 MUHAMMED ANSHID ASHARAF 19823 AMLPS Kundil Paramba BOY 2 900 Muslim
1346 1982357585 MUHAMMED SAHAD HUMAYUN KABEER 19823 AMLPS Kundil Paramba BOY 4 900 Muslim
1347 1982356995 MUHAMMED ASHIQ MUHAMMED ASHRAF 19823 AMLPS Kundil Paramba BOY 4 900 Muslim
1348 1982573848 FATHIMA FOUMIDA KARADAN MUHAMMED ASHRAF 19825 AMLPS Kuttallur GIRL 2 900 Muslim
1349 1983290372 MOHAMED ARSHAD M SULAIKHA M 19832 AMLPS Mattathur North BOY 4 900 Muslim
1350 1983286936 THAFSEELA KOLLUTTUPARA SAINABA 19832 AMLPS Mattathur North GIRL 4 900 Muslim
1351 1983288409 RUSHDHA P T AYOOB 19832 AMLPS Mattathur North GIRL 2 900 Muslim
1352 1983257402 ARSIN JAMEEJ K MUJEEB RAHMAN K 19832 AMLPS Mattathur North BOY 2 900 Muslim
1353 1984392012 MUHAMMED MURSHID CK ABDUL RASHEED CK 19843 AMLPS Padinharakkara BOY 4 900 Muslim
1354 1984372656 MUHAMMED SINAN P KAMMU P 19843 AMLPS Padinharakkara BOY 2 900 Muslim
1355 1984381840 ASHIQUE RAHMAN P MUHAMMED KOYA P 19843 AMLPS Padinharakkara BOY 2 900 Muslim
1356 1984365042 FATHIMA FIDHA KK MAHAROOF KK 19843 AMLPS Padinharakkara GIRL 2 900 Muslim
1357 1984368372 MOHAMMED ALI FARHAN VP MAHBOOBA K 19843 AMLPS Padinharakkara BOY 2 900 Muslim
1358 1984357659 UMMU NADIYA KK SAIDALAVI KK 19843 AMLPS Padinharakkara GIRL 4 900 Muslim
1359 1984394458 MOHAMED RABEEH K AKBAR AMEEN K 19843 AMLPS Padinharakkara BOY 3 900 Muslim
1360 1984380508 SINU FASNA P KUNHUMUHAMMED P 19843 AMLPS Padinharakkara GIRL 4 900 Muslim
1361 1984391887 FATHIMA ANSI CT SAIDALAVI CT 19843 AMLPS Padinharakkara GIRL 3 900 Muslim
1362 1984393355 FATHIMA ASLI CT SAITHALAVI CT 19843 AMLPS Padinharakkara BOY 2 900 Muslim
1363 1984366294 ALI VP SAIDALAVI VP 19843 AMLPS Padinharakkara BOY 4 900 Muslim
1364 1984367689 MOHAMED ASIR P SAKEER HUSSAIN P 19843 AMLPS Padinharakkara BOY 4 900 Muslim
1365 1984351349 SAINABA VP SAIDALAVI VP 19843 AMLPS Padinharakkara GIRL 3 900 Muslim
1366 1984360391 MUHAMMED RASHID S ALAVI S 19843 AMLPS Padinharakkara BOY 3 900 Muslim
1367 1984389117 MUHAMMED SINAN KM MAJEED KM 19843 AMLPS Padinharakkara BOY 2 900 Muslim
1368 1984467728 MOHAMMED SHAFEEQ M ALAVIKUTTY 19844 AMLPS Perumpuzha BOY 3 900 Muslim
1369 1984896681 MOHAMMED RAMEES V RAJEENA V 19848 AMLPS Thottasseriyara BOY 3 900 Muslim
1370 1985051730 MOHAMMED HASHIR .P N HAMZA .P.P 19850 AMLPS Vengara Kuttur BOY 3 900 Muslim
1371 1987076195 MOHAMMED IRFAN.K ABDUL GAFOOR 19870 TSAMUPS Mattathur BOY 6 900 Muslim
1372 1987060722 MAJIDA SHERIN.E MUHAMMED ASHRAF.E 19870 TSAMUPS Mattathur GIRL 6 900 Muslim
1373 1987060417 INSANASRI.K ABDUL LATHEEF.K 19870 TSAMUPS Mattathur GIRL 6 900 Muslim
1374 1987064045 NASEEBA .K ABDUL GAFOOR 19870 TSAMUPS Mattathur GIRL 2 900 Muslim
1375 1987054100 FATHIMA SHERIN.K ABDUL GAFOOR.K 19870 TSAMUPS Mattathur GIRL 5 900 Muslim
1376 1987597014 THASHEELA. K KUNCHI MOIDEEN MUSLIYAR 19875 MAMUPS Arrakkal GIRL 5 900 Muslim
1377 1905779957 ABDUL RASHID RASAK P 19057 V. V. M. H. S. Marakkara BOY 8 950 Muslim
1378 1915162260 BENZY.K.V AMINAKUTTY 19151 IRSHAD ENGLISH SCHOOL,PANTHAVOOR GIRL 10 950 Muslim
1379 1915162391 MOHAMMED BINEESH.K.V. AMINAKUTTY 19151 IRSHAD ENGLISH SCHOOL,PANTHAVOOR BOY 7 950 Muslim
1380 1968184746 FASEELA M ALI. M 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 5 950 Muslim
1381 1902195825 SHAHANA K ABDUL SAMAD K 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 10 960 Muslim
1382 1902161009 SHAMNA K ISMAYIL K 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 9 960 Muslim
1383 1902273198 FASNA POTTENGAL RIYAZ POTTENGAL 19022 G. V. H. S. S. Kalpakanchery GIRL 5 960 Muslim
1384 1902579755 MUHAMMED SHIBIL.A.P RUKIYA 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 8 960 Muslim
1385 1902586290 MUHAMMAD FAHADOOS. P LATHEEF. P 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 9 960 Muslim
1386 1902565604 MUHAMMED JURAIJ.CP ABDULLAKOYA 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 9 960 Muslim
1387 1903691372 SHAHEEDA.C IBRAHIMKUTTY 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 10 960 Muslim
1388 1903685397 MUFSILA.P.V MUSTHAFA. 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 9 960 Muslim
1389 1903660073 RINSHIDA SHERIN AP RAFI 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 5 960 Muslim
1390 1903668507 ALFATH .K ABDUL KADAR 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 9 960 Muslim
1391 1905169543 FARSANA MOHAMMED K 19051 D. H. O. H. S. S. Pookkarathara GIRL 10 960 Muslim
1392 1906871646 MUHAMMED NIYAS.C ABBAS.C 19068 C. B. H. S. S. Vallikkunnu BOY 8 960 Muslim
1393 1911992036 SARTHAJA NASRIN.C ABDU SALAM 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 7 960 Muslim
1394 1924282684 MUHAMMED JASIM M V SUBAIDHA M V 19242 A. M. L. P. S. Ayilakkad BOY 4 960 Muslim
1395 1933757289 MOHAMED RISVAN K RAMLA 19337 G. L. P. S. Melmuri BOY 3 960 Muslim
1396 1935786199 FAHIMA SHERI.P.K SAJIDA 19357 G. U. P. S. Athavanad GIRL 5 960 Muslim
1397 1936761176 MOHAMMED SAFWAN P SAJIITHA P 19367 A. M. U. P. S. Melmuri South BOY 6 960 Muslim
1398 1937260506 SHIFA SHERIN K K MUHAMMED MUSTHAFA K K 19372 K. V. U. P. S. Vadakkumbram GIRL 4 960 Muslim
1399 1941581526 FATHIMANIDHA.C ABBAS 19415 M. M. L. P. S. Keezhayil GIRL 4 960 Muslim
1400 1944671271 SHAMSIYA BANU K P BASHEER 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 6 960 Muslim
1401 1944653417 HABINSA FEBI N P MUJEEB N P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 2 960 Muslim
1402 1944668408 MUHAMMED INFAR N P MUJEEB 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram BOY 6 960 Muslim
1403 1960794372 BUSTHANA SERI .M.K SUBAIR .M.K 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 2 960 Muslim
1404 1960872801 ABHINASHA.P LATHEEF 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 2 960 Muslim
1405 1960882308 MAJIDABANU MUHAMMEDALI 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 2 960 Muslim
1406 1960867676 JUFAINA NASRI ISAHAK AP 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 3 960 Muslim
1407 1960851948 BADRUNNISA ABDUL RAZAK 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram GIRL 2 960 Muslim
1408 1962466393 RAFNA K P USMAN K P 19624 G. M. L. P. S. Panangattur GIRL 4 960 Muslim
1409 1963371305 SAHALA SHERI K.K YOUSAF 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North GIRL 2 960 Muslim
1410 1963989085 ROSHIBA HAMEED THILAYIL 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil GIRL 3 960 Muslim
1411 1965773674 NIFANA C SAVAD 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram GIRL 4 960 Muslim
1412 1967083202 SHAFINSHAD. M.T ASIYA. M.T 19670 S. V. A. U. P. S. Iringavur BOY 6 960 Muslim
1413 1967055634 FATHIMA RINSIYA .M.T ASIYA .M.T 19670 S. V. A. U. P. S. Iringavur GIRL 3 960 Muslim
1414 1967998839 SHIBILA MOL.K.K RAHMATH 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 6 960 Muslim
1415 1967966101 SHAHINA.C.P SALMATH 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 5 960 Muslim
1416 1967971036 MUHAMMED BARJISH.A.P SHAHARBAN 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 5 960 Muslim
1417 1967973824 MUHAMMED SENUD.P LATHEEF.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 5 960 Muslim
1418 1967994170 SURSHAD.K.K YOOSAF.K.K 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 7 960 Muslim
1419 1967985512 SAHANA.C.P NAZEER 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram GIRL 5 960 Muslim
1420 1968272109 FAATHIMA MURSHIDA.P.P. SULAIKHA 19682 P. M. S. A. M. U. P. S. Cherumukku GIRL 5 960 Muslim
1421 1968367697 RAMEESHA BANU.K.K. IBRAHIM.K.K. 19683 C. H. M. K. M. U. P. S. Kundur GIRL 5 960 Muslim
1422 1971690192 MUFLIYA PV MUSTHAFA PV 19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South GIRL 2 960 Muslim
1423 1973766090 MUHAMMED IRSHAD V ISMAYIL 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North BOY 2 960 Muslim
1424 1973787761 MUHSINA M P MOIDEEN 19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North GIRL 4 960 Muslim
1425 1974775881 RIFANA C.P ALI C.P 19747 A. V. L. P. S. Perinthallur BOY 2 960 Muslim
1426 1976975424 ABDUL FAHAD CP ALI 19769 G. U. P. S. Chamravattam BOY 5 960 Muslim
1427 1977273860 MUHAMED FAYIS. C.P ALIKUTTY. C.P 19772 V. V. U. P. S. Chennara BOY 4 960 Muslim
1428 1978191167 NAJEEHA .TK UMMAR 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 3 960 Muslim
1429 1978385708 MUFSIDHA V ISMAYIL 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 5 960 Muslim
1430 1979297399 MUHAMMED RASHID O MUHAMMED RASHEED 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 6 960 Muslim
1431 1979273154 MUHAMMED RANEES AP NASEEMA 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 7 960 Muslim
1432 1983273690 NAFLA FEBIN E FATHIMA.K 19832 AMLPS Mattathur North GIRL 2 960 Muslim
1433 1983259151 MOHAMED SAJAS K.K RIYAS K 19832 AMLPS Mattathur North BOY 2 960 Muslim
1434 1984359211 ASHAB M AZEEZ M 19843 AMLPS Padinharakkara BOY 3 960 Muslim
1435 1984351546 RANEESHA KK ASHRAF KK 19843 AMLPS Padinharakkara GIRL 3 960 Muslim
1436 1984362023 IIHSANA FIDHA P IBRAHIM P 19843 AMLPS Padinharakkara GIRL 2 960 Muslim
1437 1984354146 MOHAMMED AJSAL K ALAVIKUTTY K 19843 AMLPS Padinharakkara BOY 3 960 Muslim
1438 1984373488 RINSHANA SHERIN KM ABDU RAHEEM KM 19843 AMLPS Padinharakkara GIRL 4 960 Muslim
1439 1904999023 AFEEFA .V NASSAR 19049 M. I. H. S. S. For Girls. PuthuPonnani GIRL 6 996 Muslim
1440 1900261829 MAJITHA NASREEN. P.M MOOSAKOYA. P,M 19002 GMHSS C U Campus GIRL 10 1000 Muslim
1441 1900450840 SHIBILA NISHAN SAFOORA 19004 B. E. M. H. S. Parappanangadi GIRL 7 1000 Muslim
1442 1900664984 SHAMLA.K.P KUNHI MOIDEENKUTTY.K.P 19006 S. N. M. H. S. S. Parappanangadi GIRL 9 1000 Muslim
1443 1900799794 MOHAMMED ASHIM.K SAJITHA 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 7 1000 Muslim
1444 1900792193 ARSHIDA A P HANEEFA A P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 8 1000 Muslim
1445 1900780984 MURSHIDA. K MUMTHAS 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 8 1000 Muslim
1446 1900755688 FATHIMA SHERIN M HAFSATH 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 9 1000 Muslim
1447 1900781286 MUHAMMED AJMAL. K HAIRUNNEESA 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 6 1000 Muslim
1448 1900762782 MUBASHIRA. K. P SAIDALAVI 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 10 1000 Muslim
1449 1900782628 HARSHEENA C NASAR C 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 8 1000 Muslim
1450 1900759161 MUHSHIRA. B. P MUHAMMED KOYA. B. P 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 8 1000 Muslim
1451 1900797716 RUFSEENA MOIDEENKOYA. C. M 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur GIRL 7 1000 Muslim
1452 1900797028 ABDUL VAHID. P. N ZUHARA. P. N 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 6 1000 Muslim
1453 1900763462 MUHAMMED SHIBILI T ABDUL RAZAK T 19007 M. V. H. S. S. Ariyallur BOY 8 1000 Muslim
1454 1900878584 SAHLA CHAPPANGATHIL KUNHAHAMMED.C 19008 G. H. S. S. Tirurangadi GIRL 8 1000 Muslim
1455 1900979397 SAKEENA. VA RAHEENA. M 19009 O. H. S. S. Tirurangadi GIRL 8 1000 Muslim
1456 1901060313 THASRIFA. T. K ABDUL KAREEM 19010 G. V. H. S. S. Chettiyan kinar GIRL 9 1000 Muslim
1457 1901374096 SUBAIBATHUL ASLAMIYA.T.P AMINA.T.P 19013 GVHSS Vengara GIRL 8 1000 Muslim
1458 1901489383 FATHIMAJASIRA.K.C. ABDUSALAM 19014 GGVHSS Vengara GIRL 6 1000 Muslim
1459 1901481233 MUHAMMED SHAMEEMUDHEEN P V SULIKA V 19014 GGVHSS Vengara BOY 5 1000 Muslim
1460 1901457709 NAFIYA.A IBRAHIM 19014 GGVHSS Vengara GIRL 9 1000 Muslim
1461 1901453390 SHIFLA SHERIN A K RUKHIYA 19014 GGVHSS Vengara GIRL 3 1000 Muslim
1462 1901485337 MUBASHIRA. C.H. ABOOBACKER. C. H. 19014 GGVHSS Vengara GIRL 6 1000 Muslim
1463 1902167897 DULFUKKAR.K.K SAINUDEEN.K.K 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 9 1000 Muslim
1464 1902161441 MUHAMMED UNAIS MK ALIKUTTY MK 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 10 1000 Muslim
1465 1902153947 AYISHA RIDU PP RASIYA 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 9 1000 Muslim
1466 1902176236 MUHAMMED SHAHEEL.K.K. ISMAIL 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 8 1000 Muslim
1467 1902166089 RIYAS V K MUHAMMED 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 8 1000 Muslim
1468 1902190842 MUHAMMED ARAFATH.KK HANEEFA.KK 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 9 1000 Muslim
1469 1902152668 FARSANA.C.P. KUNCHIMON 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 8 1000 Muslim
1470 1902179070 UMMUFARSANA BASHEER 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 10 1000 Muslim
1471 1902153580 FARSANA.P ALIAKBAR.P 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 8 1000 Muslim
1472 1902184206 RAMSHEELA.VK MUHAMMED.VK 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 8 1000 Muslim
1473 1902196285 HARSHAD PP RASHEED PP 19021 G. V. H. S. S. Paravanna BOY 8 1000 Muslim
1474 1902182906 FARSANA.K SAINUDHEEN.K 19021 G. V. H. S. S. Paravanna GIRL 8 1000 Muslim
1475 1902293833 THASRIYA.V.K MOHAMED KUTTY 19022 G. V. H. S. S. Kalpakanchery GIRL 8 1000 Muslim
1476 1902283554 RUSHDA V V ABDUL LATHEEF 19022 G. V. H. S. S. Kalpakanchery GIRL 9 1000 Muslim
1477 1902356318 FATHIMA MINNATH .P. JAFARSADIQ 19023 M S M H S S Kallingalparamba GIRL 5 1000 Muslim
1478 1902360929 MOHSINA.C ABOOBAKAR SIDHEEQ.C 19023 M S M H S S Kallingalparamba GIRL 7 1000 Muslim
1479 1902377441 MOHAMED ADIL. T.P ALAVI 19023 M S M H S S Kallingalparamba BOY 5 1000 Muslim
1480 1902397072 NISAR.PP SULAIMAN.PP 19023 M S M H S S Kallingalparamba BOY 7 1000 Muslim
1481 1902352910 FATHIMA JASNA.P ABDU SALAM.P 19023 M S M H S S Kallingalparamba GIRL 7 1000 Muslim
1482 1902387265 FARSHANA SHERIN .T. P. MUHAMED KUTTY. T .P. 19023 M S M H S S Kallingalparamba GIRL 5 1000 Muslim
1483 1902372605 AMNA SHAHANA. P MOIDUTTY 19023 M S M H S S Kallingalparamba BOY 6 1000 Muslim
1484 1902490811 YASIRA THESNEEM.N.T MOIDEEN.N.T 19024 G. H. S. S. Kattilangadi GIRL 7 1000 Muslim
1485 1902453814 ASHIBA M FATHIMA VP 19024 G. H. S. S. Kattilangadi GIRL 7 1000 Muslim
1486 1902464243 FARHANA .U KUNCHIMOHAMMED.U 19024 G. H. S. S. Kattilangadi GIRL 7 1000 Muslim
1487 1902569976 MUHAMMED KAMIL.B.P BEERANKOYA.B.P 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 8 1000 Muslim
1488 1902563236 ASHAR MASHOOD. K.K. ABDU SALEEM 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 9 1000 Muslim
1489 1902588807 RISWANA.C.P NAJMATH.C.P 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 8 1000 Muslim
1490 1902592661 HARSHAD.KK BASHEER.K 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 8 1000 Muslim
1491 1902598566 MUHAMMED NADEER. K.P. FOUSIYA. K.P. 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam BOY 9 1000 Muslim
1492 1902592171 KAMARUNNISA.K.P HANEEFA..K.P 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam GIRL 8 1000 Muslim
1493 1902681251 AMIN SHAHAD . M SAIDALAVI 19026 D. G. H. S. S. Tanur BOY 6 1000 Muslim
1494 1902663093 FAHAD USMAN K MUHAMMED K 19026 D. G. H. S. S. Tanur BOY 10 1000 Muslim
1495 1902669743 ABDUL QAYYOOM ABDUL SHUKOOR 19026 D. G. H. S. S. Tanur BOY 9 1000 Muslim
1496 1902666349 ANSHIFA.K.P ARIFA 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 5 1000 Muslim
1497 1902691020 SHAMLIYA KT ISMAIL 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 9 1000 Muslim
1498 1902698000 MUHAMMED ASHIF A NASAR 19026 D. G. H. S. S. Tanur BOY 9 1000 Muslim
1499 1902671103 HARSHIDA. P HANEEFA .P 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 5 1000 Muslim
1500 1902684896 ABDUL MUSAVVIR AP SAINA MOL 19026 D. G. H. S. S. Tanur BOY 9 1000 Muslim
1501 1902668855 FADALUL RAHMAN YOOSAF 19026 D. G. H. S. S. Tanur BOY 5 1000 Muslim
1502 1902682084 HASNA SHERI M SHAFI 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 8 1000 Muslim
1503 1902655009 SUMAYYA.M.K. HAMZA 19026 D. G. H. S. S. Tanur GIRL 7 1000 Muslim
1504 1903086387 KHADEEJATHUL MISRIYA.M.P KUCHI MEUDEEN 19030 S. S. M. H. S. S. Theyyalingal GIRL 9 1000 Muslim
1505 1903181982 SHAHANA SHERIN.C SHIHAB.C 19031 Navamukunda H. S. S. Thirunavaya GIRL 5 1000 Muslim
1506 1903169993 HASIFA SHERIN.V.T ZEENATH 19031 Navamukunda H. S. S. Thirunavaya GIRL 8 1000 Muslim
1507 1903254088 MUBASHIRA.CV SUHARA.N 19032 K. M. G. V. H. S. S. Tavanur GIRL 10 1000 Muslim
1508 1903366057 MOHAMMED FAISAL P.P KADEEJA 19033 K. M. N. S. S. U. E. M. H. S. Athalur BOY 7 1000 Muslim
1509 1903586911 MOHAMMED UNISE.V.T FATHIMA.K.K 19035 V. H. S. S. Valanchery BOY 5 1000 Muslim
1510 1903664416 SUMAYYA.K SALAM 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 10 1000 Muslim
1511 1903661723 SHAHUL HAMEED .E RAMLA 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi BOY 9 1000 Muslim
1512 1903679528 MUHAMMED AJMAL .T MOIDEEN KOYA 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi BOY 5 1000 Muslim
1513 1903685343 JASEERA .M JABBAR 19036 M. M. M. H. S. S. Kuttayi GIRL 9 1000 Muslim
1514 1903773313 MUHAMMAD IHJAS. P MAMMU. P 19037 B. H. S. S. Mavandiyur BOY 8 1000 Muslim
1515 1903979075 SHABEEB V SABIRA 19039 Khidmathul Islam H. S. S. Edakkulam BOY 8 1000 Muslim
1516 1904296138 SHAMNA SHIRIN.KP RAMLA .K 19042 G. H. S. S. Perassannur GIRL 7 1000 Muslim
1517 1904276484 MOHAMEDFAZIL.K MOHAMMED 19042 G. H. S. S. Perassannur BOY 5 1000 Muslim
1518 1904264700 SAFEELANASRI.K SABIRA.VK 19042 G. H. S. S. Perassannur GIRL 5 1000 Muslim
1519 1904361233 FASILA.P.A MUHAMMED ASHARAF 19043 P. C. N. G. H. S. S. Mookkuthala GIRL 9 1000 Muslim
1520 1904868654 HABEEB RAHMAN.A KHALID 19048 M. I. H. S. S. Ponnani BOY 9 1000 Muslim
1521 1904974598 ANEESHA.K.K ASHRAF.K.K 19049 M. I. H. S. S. For Girls. PuthuPonnani GIRL 9 1000 Muslim
1522 1904991857 RAMSEENA.P.K RAZAK 19049 M. I. H. S. S. For Girls. PuthuPonnani GIRL 10 1000 Muslim
1523 1904958881 AYSHA K.H KIZHAKKOOT HAMZAKOYA 19049 M. I. H. S. S. For Girls. PuthuPonnani GIRL 8 1000 Muslim
1524 1904975733 NASRIN.K.M MUSTHAFA.K 19049 M. I. H. S. S. For Girls. PuthuPonnani GIRL 8 1000 Muslim
1525 1904967331 HISANA.M RASIYA V 19049 M. I. H. S. S. For Girls. PuthuPonnani GIRL 7 1000 Muslim
1526 1905263643 ABDUL GAFOOR P.V FATHIMMA 19052 D. H. H. S. S. Edappal BOY 6 1000 Muslim
1527 1905292405 SHAMEEMA T.K.V SHAJAHAN T.K.V 19052 D. H. H. S. S. Edappal GIRL 5 1000 Muslim
1528 1905277846 MOHAMMED SUHAIL V.P SULAIMAN V P 19052 D. H. H. S. S. Edappal BOY 2 1000 Muslim
1529 1905281510 SAYYID ZAINUL ABIDEEN KOYATHANGAL K KUNJI KOYA THANGAL K M P 19052 D. H. H. S. S. Edappal BOY 7 1000 Muslim
1530 1905274936 FATHIMA LIYA KM MUJEEB RAHMAN 19052 D. H. H. S. S. Edappal GIRL 4 1000 Muslim
1531 1905294014 FATHIMATH HANNA M.V ASHRAF MV 19052 D. H. H. S. S. Edappal GIRL 2 1000 Muslim
1532 1905393113 MUHASINA BANU SHAJITHA 19053 Vannery H. S. Perumpadappa GIRL 7 1000 Muslim
1533 1905469671 RASHIDA P V RUKKIYA 19054 G. H. S. S. Maranchery GIRL 8 1000 Muslim
1534 1905775976 HASNATH KP AHMMAD KUTTY 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 9 1000 Muslim
1535 1905771949 SAJLA.O MUHAMMEDKUTTY 19057 V. V. M. H. S. Marakkara BOY 8 1000 Muslim
1536 1905795250 ABDUL GAFOOR K MAMMU K 19057 V. V. M. H. S. Marakkara BOY 10 1000 Muslim
1537 1905775804 MOHAMMED REMIS IBRAHIMKUTTY 19057 V. V. M. H. S. Marakkara BOY 8 1000 Muslim
1538 1905782757 RAHEENA V K HUSSAIN 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 8 1000 Muslim
1539 1905778872 NAJVA.C ALAVI 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 9 1000 Muslim
1540 1905781274 RAHMATHUNNISA.V.P MAIMOONA.V.P 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 9 1000 Muslim
1541 1905791679 MUFEEDA PARVIN T SUHRA 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 9 1000 Muslim
1542 1905799804 SHAMEEMA NASRIN SAMEERA 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 9 1000 Muslim
1543 1905798794 RUMAISA SULAIKHA 19057 V. V. M. H. S. Marakkara GIRL 9 1000 Muslim
1544 1905865548 MURSHIDA.K SAINUDHEEN.K 19058 GHSS Othukkungal GIRL 10 1000 Muslim
1545 1905873800 MUHSINA.T.K MARAKKAR.T.K 19058 GHSS Othukkungal GIRL 10 1000 Muslim
1546 1905877617 MUFAZIL A MOHAMED KUTTY.ARUKATTIL 19058 GHSS Othukkungal BOY 8 1000 Muslim
1547 1905876450 MUBASHIRA.K SAINUDHEEN 19058 GHSS Othukkungal GIRL 10 1000 Muslim
1548 1905893144 JUBAIRIYA. P T ABDULLA 19058 GHSS Othukkungal GIRL 8 1000 Muslim
1549 1905867565 YASEEN MOHAMMED.P.K MOHAMMED KUTTY.P.K 19058 GHSS Othukkungal BOY 8 1000 Muslim
1550 1905891946 JASNA.K.K MOIDEEN KUTTY 19058 GHSS Othukkungal GIRL 10 1000 Muslim
1551 1905862843 MOHAMMED ASLAM.CK ABDULLA 19058 GHSS Othukkungal BOY 10 1000 Muslim
1552 1905853094 MOHAMMEDABDUL VAHID.K MOHAMMED KUTTY 19058 GHSS Othukkungal BOY 10 1000 Muslim
1553 1905956697 AMNA SHERIN. C.P ALI MON. CP 19059 Cherural H. S. Kurumbathur GIRL 4 1000 Muslim
1554 1905979176 MUFEEDA BANU..P FOUSIYA 19059 Cherural H. S. Kurumbathur GIRL 5 1000 Muslim
1555 1906377535 FABEENA.R.S SAFIYA 19063 G.H. S. S. Kokkur GIRL 7 1000 Muslim
1556 1906380727 MUHAMMED SALIM MOIDEENKUTTY 19063 G.H. S. S. Kokkur BOY 5 1000 Muslim
1557 1906456984 SHANSIYA . A. S SULAIMAN . A. M 19064 M. V. M. R. H. S. S. Valayamkulam GIRL 8 1000 Muslim
1558 1906693620 SHAFEENA.C.T FATHIMA 19066 G. H. S. S. Irimbiliyam GIRL 9 1000 Muslim
1559 1906885125 HAFEEFA.K.P KOYAMON 19068 C. B. H. S. S. Vallikkunnu GIRL 8 1000 Muslim
1560 1906964145 HANNATH. M.P FATHIMA 19069 K. H. M. H. S. Alathiyur GIRL 8 1000 Muslim
1561 1907269443 SADIN HASSAN. K ABDUL NAZER. C.K 19072 Farook EMHSS Changuvetty BOY 3 1000 Muslim
1562 1907362708 MUSHRIFA BANU C MUHAMMED MUSTHAFA C 19073 GHSS Peruvallur GIRL 8 1000 Muslim
1563 1907561789 MOHAMMED SHIYAS.T .P ABDUL RAHMAN. T. P 19075 PKMMHSS Edarikkode BOY 8 1000 Muslim
1564 1907560293 MUHAMMED SABEEB K SIDHEEK K 19075 PKMMHSS Edarikkode BOY 8 1000 Muslim
1565 1907560546 THESNI. N SHAREEFA. N 19075 PKMMHSS Edarikkode GIRL 10 1000 Muslim
1566 1907570654 SHIJILA SHERIN P MOHAMMED LENIN 19075 PKMMHSS Edarikkode GIRL 8 1000 Muslim
1567 1907576759 RASINA MUJABIRA T K MUJEEB 19075 PKMMHSS Edarikkode GIRL 8 1000 Muslim
1568 1907589858 NAJIYANASRI.V.P SHAFI 19075 PKMMHSS Edarikkode GIRL 8 1000 Muslim
1569 1907862283 AYISHA. M SULAIKHA. N P 19078 B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur GIRL 9 1000 Muslim
1570 1907885497 NAJLA.K AYISHA 19078 B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur GIRL 8 1000 Muslim
1571 1907986614 SHAHALA SHERIN.E SULAIMAN 19079 G. H. S. S. Niramaruthur BOY 5 1000 Muslim
1572 1907968728 SUHAILA PK ABDULLA PK 19079 G. H. S. S. Niramaruthur GIRL 8 1000 Muslim
1573 1908068076 SAMSEEBA. T FAISAL RAHMAN. T 19080 J. M. H. S. S. Parannekkad GIRL 7 1000 Muslim
1574 1908070517 SAFNA. M ABDUL SAMAD. M 19080 J. M. H. S. S. Parannekkad GIRL 7 1000 Muslim
1575 1908553921 NADIR MON. K USMAN. K 19085 M. T. I. H. S. Thalakkadathur BOY 7 1000 Muslim
1576 1908593951 ARSHIDA. K HYDER 19085 M. T. I. H. S. Thalakkadathur GIRL 7 1000 Muslim
1577 1908592035 JASNA JASMIN. C ABDUL MUNEER. C 19085 M. T. I. H. S. Thalakkadathur GIRL 7 1000 Muslim
1578 1909270024 FASNA NASRIN. K KUNHI MOHAMMED 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira GIRL 2 1000 Muslim
1579 1909289847 MEHAROOFA NASRI. KT ABDUL NASER 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira GIRL 6 1000 Muslim
1580 1909279976 MOHAMMED SHAMIL . MT ABDUL RAHMAN 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira BOY 2 1000 Muslim
1581 1909265589 FARHANA THASNI.M NASEERA 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira GIRL 3 1000 Muslim
1582 1909253595 AYISHA JASLA. VK MOHAMMED. 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira GIRL 3 1000 Muslim
1583 1909274668 SHIJAS. PP ALI 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira BOY 2 1000 Muslim
1584 1909287960 FATHIMA FIDA.C SABIRA 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira GIRL 3 1000 Muslim
1585 1909276415 NAJIBA.K NASSAR 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira GIRL 3 1000 Muslim
1586 1909290917 MOHAMMED SHAHEEN. KT ABDUL NAZER KT 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira BOY 3 1000 Muslim
1587 1909299569 ANSHIDA. V MUHAMMED ALI.V 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira GIRL 3 1000 Muslim
1588 1909271773 IRFANA THASNEEM. N RUFAIDA 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira GIRL 6 1000 Muslim
1589 1909266009 MOHAMMED IRFAN TP JAMEELA 19092 P. M. S. A. P. T. M. H. S. Vettichira BOY 3 1000 Muslim
1590 1909484700 FATHIMA THANSHA .KM SAINABA 19094 K. Y. K. H. S. Athavanad GIRL 3 1000 Muslim
1591 1909464045 MOHAMMED NIHAL .M ABDUL RASHEED 19094 K. Y. K. H. S. Athavanad BOY 3 1000 Muslim
1592 1909664838 MUHAMMADALI.CT AYISHA 19096 I. R. H. S. Pookattiri BOY 8 1000 Muslim
1593 1909695877 UMARUL FAROOQ.CT NABEESA 19096 I. R. H. S. Pookattiri BOY 8 1000 Muslim
1594 1910076992 ADIL K NUSAIBA 19100 Modern H. S. Pottur BOY 3 1000 Muslim
1595 1910169294 MOHAMMED ANOOP. P MOHAMMED RAFI K 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur BOY 3 1000 Muslim
1596 1910160666 RAFLA SHERIN. K.P. RAFI.K.P. 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur GIRL 4 1000 Muslim
1597 1910150341 SHIBILA NARGEES. T ISMAIL. T 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur GIRL 7 1000 Muslim
1598 1910162443 HIBA THESNI. P.P. IBRAHIM. P.P. 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur GIRL 4 1000 Muslim
1599 1910178002 SHAHABAS AMAN. V.V. FARISHA 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur BOY 3 1000 Muslim
1600 1910172320 FATHIMA RIYA. T.P. FAIZAL. T.P. 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur GIRL 2 1000 Muslim
1601 1910179543 SAFREENA. C.P. SAINABA 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur GIRL 8 1000 Muslim
1602 1910198557 RAHMATHUNNISA. P. YOOSAF. P. 19101 H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur GIRL 7 1000 Muslim
1603 1910355219 JASEEL. T ASHRAF.T 19103 A. H. M. H. S. Vettom BOY 8 1000 Muslim
1604 1910397663 MOHAMMED SHIBILY. T HAMEED. T 19103 A. H. M. H. S. Vettom BOY 5 1000 Muslim
1605 1910699343 MOHAMED NISSAR ABDUL NASAR.K 19106 B. Y. K. R. H. S. Kadungathukundu BOY 3 1000 Muslim
1606 1910887113 ALIYA YOONUS SUNAISHA 19108 T. I. C. H. S. Tirur GIRL 2 1000 Muslim
1607 1910892216 NADHA.K KHAMARUNNISA.M 19108 T. I. C. H. S. Tirur GIRL 4 1000 Muslim
1608 1911190397 NABEELA SHAMEER KP SHAMEER ALI KP 19111 K. E. M. H. S. Chemmad GIRL 4 1000 Muslim
1609 1911194010 MUHAMMED FAHIM N.P FATHIMA 19111 K. E. M. H. S. Chemmad BOY 6 1000 Muslim
1610 1911694485 FATHIMA SAHIRA.M MUSTHSFA 19116 G. V. E. M. H. S. S. Kuttippala GIRL 7 1000 Muslim
1611 1911685294 LUBNA SHERI.M.P ABIDA 19116 G. V. E. M. H. S. S. Kuttippala GIRL 5 1000 Muslim
1612 1911756102 MUFEEDA SHERIN C ABDU RAHIM 19117 Malabar S. S. Alathiyur GIRL 7 1000 Muslim
1613 1911967314 FASIL.C MOIDEEN 19119 G. H. S. S. Ponmundam BOY 5 1000 Muslim
1614 1911978735 MUBASHIRA MOIDEEN KUTTY 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 7 1000 Muslim
1615 1911950691 FARSANA.P BASHEER 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 5 1000 Muslim
1616 1911991127 IRSHAD.P.K MUHAMMED 19119 G. H. S. S. Ponmundam BOY 5 1000 Muslim
1617 1911965926 FATHIMA SHIFANA.M USMAN 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 2 1000 Muslim
1618 1911951498 FATHIMA.N BEERANKUTTY 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 5 1000 Muslim
1619 1911950451 SHAMSHERIN.K.P. HABEEB RAHMAN.K.P 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 5 1000 Muslim
1620 1911972654 SHANIBA THESNI.VP HAMZA 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 7 1000 Muslim
1621 1911982386 ADILA JASMIN.M SHAREEFA 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 2 1000 Muslim
1622 1911975632 MUBASHIRA.T SHAHIDA 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 9 1000 Muslim
1623 1911960943 SHIFNA SHERIN.P.K SAKEER HUSSAIN 19119 G. H. S. S. Ponmundam GIRL 5 1000 Muslim
1624 1912091535 ROSHNA.P RAHMATH 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA GIRL 7 1000 Muslim
1625 1912053095 MUHAMMED ALTHAF SADIK ALI 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA BOY 2 1000 Muslim
1626 1912079919 FATHIMA THASNEEM ABDULLA 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA GIRL 10 1000 Muslim
1627 1912097768 NAJIYA.P RAHMATH 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA GIRL 2 1000 Muslim
1628 1912080053 SHAHALA.M.K ISMAIL 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA GIRL 9 1000 Muslim
1629 1912078670 LIYANA SHIRIN.K ABDULLA 19120 K.M.M.ENGLISH SCHOOL ,PERUMBADAPPA GIRL 5 1000 Muslim
1630 1912459596 MOHAMMED SUHAIB .K.P KUNHIMOIDEEN 19124 Majma - U - High School BOY 6 1000 Muslim
1631 1912571884 AFEEFA.C.K ABDISALEEM.C.K 19125 MET School GIRL 4 1000 Muslim
1632 1912562604 AFEEFA.K.T USMAN HADEED.K.T 19125 MET School GIRL 2 1000 Muslim
1633 1912889252 NIDHA SHIRIN. K SAFIYA. K 19128 I E C Secondary School Engilsh Medium, Kodinhi GIRL 9 1000 Muslim
1634 1912859131 NAFEESATH. K ASHRAF 19128 I E C Secondary School Engilsh Medium, Kodinhi GIRL 6 1000 Muslim
1635 1912964049 AFSAL K HAMZA KP 19129 THA-E-LEEMUL ISLAM ORPHANAGE HIGH SCHOOL PARAPPANANGADI BOY 2 1000 Muslim
1636 1913486084 ABU UBAIS K ABDU 19134 D.T.G. Orphanage High School, Kundoor BOY 10 1000 Muslim
1637 1914676647 MOHAMMED SHEMIL NOUSHAR 19146 Ideal English School BOY 4 1000 Muslim
1638 1915167441 SHAHANAS.M.M NADEERA 19151 IRSHAD ENGLISH SCHOOL,PANTHAVOOR GIRL 10 1000 Muslim
1639 1915179413 SANIYA HAMZA NISHATH 19151 IRSHAD ENGLISH SCHOOL,PANTHAVOOR GIRL 5 1000 Muslim
1640 1915187348 SUNINA.P.K ABDUL REHMAN 19151 IRSHAD ENGLISH SCHOOL,PANTHAVOOR GIRL 10 1000 Muslim
1641 1915970413 ASIF HUSSAIN K.V HUSSAIN K.V 19159 HILL TOP PUBLIC SCHOOL, MARAVANCHERY BOY 6 1000 Muslim
1642 1915985718 MOHAMMED NIYAS. VP NASEEMA. VP 19159 HILL TOP PUBLIC SCHOOL, MARAVANCHERY BOY 6 1000 Muslim
1643 1915999946 SHARBIN C SHAKEELA.K.K 19159 HILL TOP PUBLIC SCHOOL, MARAVANCHERY GIRL 7 1000 Muslim
1644 1915959420 ANSIL. V V RAMLA 19159 HILL TOP PUBLIC SCHOOL, MARAVANCHERY BOY 6 1000 Muslim
1645 1915968651 FARHANSHA N.V UMAIRA N.V 19159 HILL TOP PUBLIC SCHOOL, MARAVANCHERY BOY 7 1000 Muslim
1646 1915958822 MUHSINA V.P NASEEMA V.P 19159 HILL TOP PUBLIC SCHOOL, MARAVANCHERY GIRL 3 1000 Muslim
1647 1915950851 HASNA. KP URMAN 19159 HILL TOP PUBLIC SCHOOL, MARAVANCHERY GIRL 5 1000 Muslim
1648 1920974388 MUHAMMED SHAFI.KM MUHAMMED ALI .K 19209 A. L. P. S. Chiyanur BOY 3 1000 Muslim
1649 1921796316 FIDA NAUFIYA.P MOOSAKUTTY.P 19217 A. M. L. P. S. Kanhiyoor GIRL 3 1000 Muslim
1650 1923385311 AYSHA HIBA JASEERA 19233 G. M. L. P. S. Vadakkummuri GIRL 2 1000 Muslim
1651 1924293038 MOHAMMED SIRAJUDHEEN. P SABIRA 19242 A. M. L. P. S. Ayilakkad BOY 4 1000 Muslim
1652 1924858685 HARSHNA CH HYDER 19248 K. V. U. P. S. Kakkidippuram GIRL 7 1000 Muslim
1653 1925252644 SHAFNA SHERIN.K.K SABIRA.K 19252 M. T. S. U. P. S. Nannamukku GIRL 6 1000 Muslim
1654 1925665893 MUHAMMED NAJIL KK NOUFAL KK 19256 M. A. M. U. P. S. Thavanur BOY 4 1000 Muslim
1655 1925650502 NIHALA NOUFAL.K NOUFAL 19256 M. A. M. U. P. S. Thavanur GIRL 7 1000 Muslim
1656 1930796647 SHAMNA SHERIN C P SUBITHA 19307 C. M. A. M. L. P. S. Chinakkal GIRL 3 1000 Muslim
1657 1931453517 LIYANASHERIN SAINUDHEEN C P 19314 Ayoob A. M. L. P. S. Irimbiliyam GIRL 3 1000 Muslim
1658 1931891073 SAFNA K ASHARAF K 19318 A. L. P. S. Kadampuzha GIRL 2 1000 Muslim
1659 1931969209 SHEFNA SHERIN P SUHARA 19319 G. L. P. S. Karaikkad GIRL 4 1000 Muslim
1660 1931965343 MOHAMMED ADHIL V T ABU VALLAKKATTU THODI 19319 G. L. P. S. Karaikkad BOY 2 1000 Muslim
1661 1931950963 MOHAMMED SHAMIL T SIHAZ T 19319 G. L. P. S. Karaikkad BOY 4 1000 Muslim
1662 1931986370 ROSNA ROOBY M REJULA 19319 G. L. P. S. Karaikkad GIRL 4 1000 Muslim
1663 1931996277 MOHAMMED AJNAS C KABEER CHENADAN 19319 G. L. P. S. Karaikkad BOY 2 1000 Muslim
1664 1931985201 MUHAMMED SWABEEH K JAMEELA 19319 G. L. P. S. Karaikkad BOY 2 1000 Muslim
1665 1931950916 FASNA P IBRAHIM KUTTY P 19319 G. L. P. S. Karaikkad GIRL 3 1000 Muslim
1666 1934782854 MUHAMMED AFLAH.K ABDUL JALEEL . K 19347 A. M. L. P. S. Thozhuvannur BOY 2 1000 Muslim
1667 1935753575 SHANAVAS S SAKEER HUSSAIN 19357 G. U. P. S. Athavanad BOY 6 1000 Muslim
1668 1936178132 ABOOBAKAR SIDHEQUE SAIDALAVI 19361 A. M. U. P. S. Irimbiliyam BOY 5 1000 Muslim
1669 1936480661 FATHIMARINHA.K MOHAMMEDSHAFI.K 19364 G. U. P. S. Painkannur GIRL 2 1000 Muslim
1670 1937168567 MOHAMMED ASHIK.K ABDULLA.K 19371 A. M. U. P. S. Puramannur BOY 4 1000 Muslim
1671 1937390434 FASEEHA P ALIKKUTTY P 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram GIRL 5 1000 Muslim
1672 1937357884 MUHAMMED NASIH C P A LAVIKKUTY 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram BOY 6 1000 Muslim
1673 1937361335 MOHAMMED ASIM N ZEENATH N 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram BOY 5 1000 Muslim
1674 1937356827 FASEELA THASNI M ABDUL KHADAR 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram GIRL 5 1000 Muslim
1675 1937352082 AYISHA P MOIDEEN KUTTY P 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram GIRL 6 1000 Muslim
1676 1937368282 ASMILA MOL K LAILA 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram GIRL 5 1000 Muslim
1677 1937374588 ABDUL HASEEB.K FATHIMA 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram BOY 5 1000 Muslim
1678 1937368918 MUHAMMED JUNAID.P. MUSTHAFA P 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram BOY 5 1000 Muslim
1679 1937367887 SHAMSHADALI M JAMEELA 19373 A. U. P. S. Vadakkumbram BOY 7 1000 Muslim
1680 1937468005 SALMAN FARIS P MUHAMMED 19374 A. U. P. S. Vaikathur BOY 4 1000 Muslim
1681 1937557887 SHAHANA SHERIN T. ABOOBACKER 19375 V. P. A. U. P. S. Vemdallur GIRL 7 1000 Muslim
1682 1937996636 MUHAMMDFARIS. JAMALUDHEEN 19379 A. U. P. S. Kadampuzha BOY 7 1000 Muslim
1683 1937963597 ANVAR SADATH.A ABDUL KAREEM 19379 A. U. P. S. Kadampuzha BOY 6 1000 Muslim
1684 1937962580 SHAIMA V.P SAIDALAVI 19379 A. U. P. S. Kadampuzha GIRL 7 1000 Muslim
1685 1937985681 ZAINULABID.K ASSAINAR 19379 A. U. P. S. Kadampuzha BOY 6 1000 Muslim
1686 1938072856 FATHIMA SUFAINIYA P ABDUL RASAK 19380 K. M. A. U. P. S. Karthala GIRL 5 1000 Muslim
1687 1938057276 SAFWAN FARIS .M NAZAR ALI .M 19380 K. M. A. U. P. S. Karthala BOY 6 1000 Muslim
1688 1940461723 JILSHABANU MAJEED 19404 M. V. A. L. P. S. Ariyallur GIRL 2 1000 Muslim
1689 1940483748 SANIYA.KP BASHEER.KP 19404 M. V. A. L. P. S. Ariyallur GIRL 3 1000 Muslim
1690 1940471503 MUHAMMED SHAMNAD AP MUJEEB 19404 M. V. A. L. P. S. Ariyallur BOY 2 1000 Muslim
1691 1940460154 MUHAMME FASIL U ISMAIL U 19404 M. V. A. L. P. S. Ariyallur BOY 4 1000 Muslim
1692 1940481758 MUHAMMED RASHID ABDUL MUNEER 19404 M. V. A. L. P. S. Ariyallur BOY 2 1000 Muslim
1693 1941957439 MUHAMMED IRFAN.CP RAFEEQUE 19419 A. M. L. P. S. Neduva South BOY 4 1000 Muslim
1694 1941977165 MOHAMMED NEBEEL.T.K FAISAL RAHMAN 19419 A. M. L. P. S. Neduva South BOY 4 1000 Muslim
1695 1941963211 THAMEEM.C KHALEEL RAHMAN 19419 A. M. L. P. S. Neduva South BOY 3 1000 Muslim
1696 1941972324 MUHAMMED AFSAL.CP HANEEFA.CP 19419 A. M. L. P. S. Neduva South BOY 4 1000 Muslim
1697 1942176187 MUHAMMED RAMEEL VP ISMAYIL VP 19421 A. M. L. P. S. Pantharangadi BOY 3 1000 Muslim
1698 1942484393 SAHLA FATHIMA K SULAIMAN K 19424 A. L. P. S. Pullikunnu GIRL 2 1000 Muslim
1699 1943296443 MUFTHASHIR.M.P BASHEER.M.P 19432 G. M. L. P. S. Parappanangadi BOY 3 1000 Muslim
1700 1943481002 MUHAMMAD SARFAS. M P MUHAMMAD SHAJI. M P 19434 G. M. L. P. S. Parappanangadi Town BOY 3 1000 Muslim
1701 1943890939 MUHAMMED VASIM A.P SIDHEEQUE A.P 19438 D. V. A. U. P. S. Ariyallur BOY 7 1000 Muslim
1702 1944063435 RAFIDA SHIRIN. ASHREF. P 19440 S. V. A. U. P. S. Chelembra GIRL 6 1000 Muslim
1703 1944075265 SHAHLA.K SAIDALAVI.K 19440 S. V. A. U. P. S. Chelembra GIRL 4 1000 Muslim
1704 1944175499 FATHIMA PARVIN C AMINA 19441 G. M. U. P. S. Kakkad GIRL 4 1000 Muslim
1705 1944499509 AFEEYA C MUSTHAFA 19444 A. U. P. S. Chiramangalam GIRL 7 1000 Muslim
1706 1944481292 MUHAMMED SHAHEEN P JUBAIRIYA 19444 A. U. P. S. Chiramangalam BOY 7 1000 Muslim
1707 1944462664 MARBOOBATH K K MUHAMMED KASIM 19444 A. U. P. S. Chiramangalam GIRL 7 1000 Muslim
1708 1944573020 FATHIMATHUL SHIRIN MIRSHA P E MUHAMMED BASHEER P E 19445 G. U. P. S. Neduva GIRL 6 1000 Muslim
1709 1944658328 UMMUHABEEBA C P MUSTHAFA C P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 7 1000 Muslim
1710 1944660420 MUHAMMED SHAMEEL K MAHARUNNISA M 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram BOY 4 1000 Muslim
1711 1944683032 FARSANA KMP NEJMATH 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 3 1000 Muslim
1712 1944697441 FARSHANA P ABDUL AZEEZ P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 4 1000 Muslim
1713 1944691633 NOORBEENA P ABDULLAKOYA P 19446 A. M. U. P. S. Kadalundinagaram GIRL 4 1000 Muslim
1714 1944780194 MURSHIDA.P.V MUHAMEEDKUTTY.P.V 19447 G. M. U. P. S. Parakkadavu GIRL 3 1000 Muslim
1715 1945555629 FATHIMA FIDA CV LATHEEF CV 19455 N. A. U. P. S. Vallikunnu GIRL 5 1000 Muslim
1716 1945850225 ASNA RINSHI ABDUL RASHEED V 19458 O. U. P. S. Thirurangadi GIRL 7 1000 Muslim
1717 1945895271 MUHAMEED FAYAS K ARIFA 19458 O. U. P. S. Thirurangadi BOY 6 1000 Muslim
1718 1945852182 SHABNA P AHAMED KOYA 19458 O. U. P. S. Thirurangadi GIRL 7 1000 Muslim
1719 1953298921 AYISHA FIDA.M. ASHARAF.M. 19532 A.M.L.P.S. Vadamukku GIRL 4 1000 Muslim
1720 1954169661 FARSANA H FAISAL 19541 G. F. U. P. S. Palapetty GIRL 6 1000 Muslim
1721 1954984211 JASLIYA . K SAKEER 19549 M. I. U. P. S. Ponnani GIRL 3 1000 Muslim
1722 1960579739 MUFEEDA SHERI.C.K KUNHIMOHAMED 19605 G. M. L. P. S. Cheruvannur GIRL 4 1000 Muslim
1723 1960562130 MOHAMED RIFAKATH.V.V SAKEENA.V.V 19605 G. M. L. P. S. Cheruvannur BOY 4 1000 Muslim
1724 1960790636 FATHIMA AFNA .C FASILA 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 3 1000 Muslim
1725 1960783989 LUBINA SHERI .P.P HANEEFA .P.P 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram GIRL 3 1000 Muslim
1726 1960760578 NIHAL KHAN .C SAVAD .C 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram BOY 2 1000 Muslim
1727 1961462553 SAIMATH.M UMMER 19614 A. M. L. P. S. Chilavil West GIRL 4 1000 Muslim
1728 1961574545 MUHAMMED ARSHAD.K.P SALEEM BABU 19615 A. M. L. P. S. Chilavil BOY 4 1000 Muslim
1729 1961566135 MOHAMMED ANAS ABDUL KAREEM 19615 A. M. L. P. S. Chilavil BOY 3 1000 Muslim
1730 1961590944 MUHAMMED ADIL.T KUNHUMOIDEEN.T 19615 A. M. L. P. S. Chilavil BOY 4 1000 Muslim
1731 1961556937 FAVAS P MOHAMMED KUTTY 19615 A. M. L. P. S. Chilavil BOY 2 1000 Muslim
1732 1961567239 MOHAMMED SAJAD MULLAMADAKKAL SHIHABUDHEEN 19615 A. M. L. P. S. Chilavil BOY 3 1000 Muslim
1733 1961563051 FATHIMA SHAHANA.P.K ASIYA.P.K 19615 A. M. L. P. S. Chilavil GIRL 3 1000 Muslim
1734 1961569248 MUHAMMED SHAHEER.M KUNJEEDU.M 19615 A. M. L. P. S. Chilavil BOY 4 1000 Muslim
1735 1961554055 MUNAVIRA M P KUNJIMOHAMMED 19615 A. M. L. P. S. Chilavil GIRL 3 1000 Muslim
1736 1961552932 ANSHIFA.P ZAKEER HUSSAIN.P 19615 A. M. L. P. S. Chilavil GIRL 3 1000 Muslim
1737 1961572825 FADI RAMZAN HANEEFA 19615 A. M. L. P. S. Chilavil BOY 2 1000 Muslim
1738 1961598099 SANA.A.P ABOOBACKER A P 19615 A. M. L. P. S. Chilavil GIRL 3 1000 Muslim
1739 1962396640 FATHIMA FIDA .O.K JAFAR .O.K 19623 A. M. L. P. S. Kaduvallur GIRL 3 1000 Muslim
1740 1962384056 SHAFNA .P ABOOBAKAR SIDHEEQE 19623 A. M. L. P. S. Kaduvallur GIRL 2 1000 Muslim
1741 1962992623 MUHAMMED AFSAL C P GAFOOR.C.P 19629 G. L. P. S. Rayirimangalam BOY 3 1000 Muslim
1742 1963282352 MUHAMMED AJNAS.M MUHAMMED KUTTY 19632 A. M. L. P. S. Klari Puthur BOY 2 1000 Muslim
1743 1963975798 MUBEENA SHERIN.V.K. KHADEEJA.V.K. 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil GIRL 4 1000 Muslim
1744 1963966346 MUBASHIRA.M ASHRAF.M 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil GIRL 4 1000 Muslim
1745 1963975521 SUNAINA.A.C. SHOUKATHALI 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil GIRL 3 1000 Muslim
1746 1964060084 AFSAL.A.P ASAINAR.A.P 19640 G. M. L. P. S. Tanur North BOY 4 1000 Muslim
1747 1964096913 AFSAL.A P ASAINAR.A.P 19640 G. M. L. P. S. Tanur North BOY 4 1000 Muslim
1748 1964078840 NIHALASHERI. B.P BEERAN KOYA . B.P 19640 G. M. L. P. S. Tanur North GIRL 2 1000 Muslim
1749 1964071606 JASY SANIYA.K.P. HAJARA 19640 G. M. L. P. S. Tanur North GIRL 3 1000 Muslim
1750 1964875552 FATHIMA RINSHA.P.P JUSNABI 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam GIRL 2 1000 Muslim
1751 1964855083 RIHAN.N.K SUHARABI 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam BOY 2 1000 Muslim
1752 1964860092 MOHAMMED IRSHAD.P ABDU RAHMAN.P 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam BOY 4 1000 Muslim
1753 1964891727 MUHAMMED SINAN.C KUNHIKOYA.C 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam BOY 2 1000 Muslim
1754 1964883806 FATHIMA JUMANA K JAMEELA.K 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam GIRL 2 1000 Muslim
1755 1964852662 AFEED.V.T HAFSATH 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam BOY 2 1000 Muslim
1756 1964881547 RIMSHA.P MUHAMMED RAFI.P 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam GIRL 2 1000 Muslim
1757 1964873707 SAFLA.K.V ABDUL LATHEEF.K.V 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam GIRL 2 1000 Muslim
1758 1964863357 MUHAMMED ASLAM.A FATHIMA SUHARA 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam BOY 2 1000 Muslim
1759 1964888599 FATHIMA SAFVA.K AYISHUMMU.K 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam GIRL 2 1000 Muslim
1760 1964860619 NAFLA SHIRIN.P.P THAHIRA 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam GIRL 2 1000 Muslim
1761 1964859507 ABDUL JABID.M ABDIL KAREEM.M 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam BOY 4 1000 Muslim
1762 1964869702 MOHAMMED ARSHAD.P.K SUHARA 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam BOY 4 1000 Muslim
1763 1964865164 FATHIMA FARHANA.K FATHIMA.K 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam GIRL 2 1000 Muslim
1764 1964896418 SAMBIL RAHMAN.P.K ABDU 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam BOY 2 1000 Muslim
1765 1965495174 MUHAMMED MUSLIH .T SHUKOOR 19654 A. M. L. P. S. Thalakkottur BOY 2 1000 Muslim
1766 1965492977 RASHA FAHMI .U UMMER .U 19654 A. M. L. P. S. Thalakkottur GIRL 4 1000 Muslim
1767 1965491450 MOHAMED SHEHAL.T.K HUSAIN 19654 A. M. L. P. S. Thalakkottur BOY 2 1000 Muslim
1768 1965962634 AFNA RIFA .C.P ASHRAF.C.P 19659 A. M. L. P. S. Velliyampuram GIRL 2 1000 Muslim
1769 1966598917 SALMAN AYYOOB 19665 A. M. L. P. S. Perumanna BOY 4 1000 Muslim
1770 1966768684 MUHAMMED SINAN.K.C BASHEER 19667 G. U. P. S. Karingappara BOY 2 1000 Muslim
1771 1966785369 REMSIYA.K SAIDALAVI.K 19667 G. U. P. S. Karingappara GIRL 6 1000 Muslim
1772 1966757451 JUNAID. U KUNHIMOHAMMED.K 19667 G. U. P. S. Karingappara BOY 6 1000 Muslim
1773 1966759162 RAMEES ALI.P KUNHIMOIDEEN. 19667 G. U. P. S. Karingappara BOY 6 1000 Muslim
1774 1966765401 NIDHA FATHIMA.K SAFIYA 19667 G. U. P. S. Karingappara GIRL 3 1000 Muslim
1775 1966797995 HASNA.K HUMSA 19667 G. U. P. S. Karingappara GIRL 6 1000 Muslim
1776 1966992019 SHAHARU BANU.K KUNHEEVI.K 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi GIRL 5 1000 Muslim
1777 1966950374 MUHAMMED SALAHUDEEN.P RUKKIYA.P 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi BOY 5 1000 Muslim
1778 1966953371 JINSHAD.P.K MYMOONA..P.K 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi BOY 5 1000 Muslim
1779 1966969375 SAJAD.K.V SUHARA.K.V 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi BOY 5 1000 Muslim
1780 1966977250 FATHIMA RAISANA.V.V ARIFA.V.V 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi GIRL 5 1000 Muslim
1781 1966955977 ANEESA.P.K AYISHA.P.K 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi GIRL 5 1000 Muslim
1782 1966958980 MUHAMMED ADNAN.P SUHARA.P 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi BOY 5 1000 Muslim
1783 1966985954 SHAHID ANWAR.M ABIDHA.M 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi BOY 5 1000 Muslim
1784 1966959779 NAHEEMA RISA.K NASEERA.K 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi GIRL 5 1000 Muslim
1785 1966969315 MUHAMMED MUNSHID.P NUSAIBA.P 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi BOY 5 1000 Muslim
1786 1967094318 MUFEEDA. A MOHAMMED 19670 S. V. A. U. P. S. Iringavur GIRL 6 1000 Muslim
1787 1967157394 NASLA P MOHAMED KUTTY 19671 G. M. U. P. S. Meenadathur GIRL 7 1000 Muslim
1788 1967190653 MUHAMMED ANSHAF VP ABDURAHIMAN VP 19671 G. M. U. P. S. Meenadathur BOY 2 1000 Muslim
1789 1967191085 SHAMNA V SUBAIDA 19671 G. M. U. P. S. Meenadathur GIRL 8 1000 Muslim
1790 1967156971 ATHILA SHAMSAD BASHEER N 19671 G. M. U. P. S. Meenadathur GIRL 7 1000 Muslim
1791 1967361747 MOHAMMED RIJAS K P SALAM KP 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town BOY 5 1000 Muslim
1792 1967394218 SUBAIR.V.P HAMSA KUTTY 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town BOY 7 1000 Muslim
1793 1967356430 MUHAMMED HASHIM.K ALI AKBAR 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town BOY 3 1000 Muslim
1794 1967356611 NASARI . Y.K KASIM .YK 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town GIRL 6 1000 Muslim
1795 1967398383 SHIBILA SHERIN C P SAJU C P 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town GIRL 7 1000 Muslim
1796 1967371994 JUBAIRIYA.K AKBAR 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town GIRL 5 1000 Muslim
1797 1967368560 MAJIDA.T.K JABBAR.T.K 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town GIRL 7 1000 Muslim
1798 1967368716 BHIMA.K AKBAR. 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town GIRL 7 1000 Muslim
1799 1967670087 MUBASHIR.P MU8STHAFA 19676 A. U. P. S. Pariyapuram Central BOY 7 1000 Muslim
1800 1967675131 NISAMUDDEEN V RAMLA E 19676 A. U. P. S. Pariyapuram Central BOY 6 1000 Muslim
1801 1967775913 SAJIDA K HASNATH 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 6 1000 Muslim
1802 1967762575 RAMEESH BABU K P SAVAD K P 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA BOY 5 1000 Muslim
1803 1967767309 MOHAMMED JASIL K JABBAR K 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA BOY 3 1000 Muslim
1804 1967772244 FARISHA KK ASHRAF KK 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 7 1000 Muslim
1805 1967763804 MUSHTHAK KK MUMTHAS KK 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA BOY 6 1000 Muslim
1806 1967770655 SHAHANA KK ASHRAF K K 19677 A. M. U. P. S. GNANAPRABHA GIRL 5 1000 Muslim
1807 1967965501 MUNAVIR.P.K IBRAHIMKUTTY.P.K 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 7 1000 Muslim
1808 1967978680 MUHAMMED SUFAIR.K.P SALAM.K.P 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram BOY 6 1000 Muslim
1809 1968190527 FATHIMA JASEERA MOHAMMEDKUTTY 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 5 1000 Muslim
1810 1968170710 UNSIA PARVI USMAN 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 7 1000 Muslim
1811 1968166959 MOHAMMED SALMANUL FARIS.P UMMER.P 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya BOY 5 1000 Muslim
1812 1968171211 JAMSHEER.P ABDURAHMAN.P 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya BOY 5 1000 Muslim
1813 1968165646 MUFEEDA .U KOYA.U 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 5 1000 Muslim
1814 1968162415 UMARUL FAROOQ N SAFIYA P 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya BOY 6 1000 Muslim
1815 1968172844 MUHAMMED ARSHAD.K.P SALEEM BABU 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya BOY 5 1000 Muslim
1816 1968198288 THAFHEEMA M.T ABOOBAKKAR M.T 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 5 1000 Muslim
1817 1968154797 HASEERA.T.P SAIDALI 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 5 1000 Muslim
1818 1968194665 FARSANA.K.P HAMEED.K.P 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 5 1000 Muslim
1819 1968174257 FIDAFATHIMA.P.T MOHAMMED RAFEEQ 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 5 1000 Muslim
1820 1968189236 THANSEEHA M.T ABOOBAKKAR M.T 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 5 1000 Muslim
1821 1968199702 NISHANA PARVEEN.N.K ABDUL LATHEEF 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 5 1000 Muslim
1822 1968190812 RASMIYA.K.P HANEEFA.K.P 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 5 1000 Muslim
1823 1968162461 RAHMATH.K MOHAMMED.K 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya GIRL 5 1000 Muslim
1824 1968293823 SUHAILA. P ABDUL LATHEEF. P 19682 P. M. S. A. M. U. P. S. Cherumukku GIRL 5 1000 Muslim
1825 1968296854 MOHAMMED THWAHA. P MOHAMMED 19682 P. M. S. A. M. U. P. S. Cherumukku BOY 5 1000 Muslim
1826 1968583007 SUHANA M ZAINUDHEEN M 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 7 1000 Muslim
1827 1968584104 FATHIMA HISANA K ABDURAHIMAN 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 5 1000 Muslim
1828 1968576986 AFLAH RISWAN K ASHRAF K 19685 S. M. U. P. S. Tanur BOY 5 1000 Muslim
1829 1968597712 ASHIQUE KK SHIHAB KK 19685 S. M. U. P. S. Tanur BOY 6 1000 Muslim
1830 1968550456 ARIFA SM HANEEFA SM 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 7 1000 Muslim
1831 1968563760 NIHMATH PARWEEN K SHANAVAS K 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 6 1000 Muslim
1832 1968571200 MUHAMMED IHSAN RAHOOFUDHEEN 19685 S. M. U. P. S. Tanur BOY 5 1000 Muslim
1833 1968568804 SHAHAVANATH K ASHRAF K 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 6 1000 Muslim
1834 1968579738 ASLAHA FARHATH KP RAFI KP 19685 S. M. U. P. S. Tanur GIRL 5 1000 Muslim
1835 1968972267 FAWAS. C.P. HAMZAKUTTY 19689 MGLC Ottumpuram. BOY 4 1000 Muslim
1836 1968973320 NIHALA JASMIN. A. ABOOBACKER ANDIKADAVATH 19689 MGLC Ottumpuram. GIRL 2 1000 Muslim
1837 1968977150 SAYYID INAYATH. T. NOUSHIDA. T. 19689 MGLC Ottumpuram. BOY 2 1000 Muslim
1838 1970465571 SANHAFATHIMA K M ABOOBECKER SIDEEK K M 19704 G. L. P. S. B. P. Angadi GIRL 2 1000 Muslim
1839 1970880481 MOHAMED SHIDHIL. C.P MUJEEB RAHMAN. C.P 19708 J. M. L. P. S. Parannakkad BOY 3 1000 Muslim
1840 1970863496 MOHAMED NIFIL . C.P FAISAL NAVAS. C.P 19708 J. M. L. P. S. Parannakkad BOY 3 1000 Muslim
1841 1970883982 RASHA NASRIN. M ABDUL SAKEER. M 19708 J. M. L. P. S. Parannakkad GIRL 4 1000 Muslim
1842 1971058916 FASILA SARIN . P FAISAL. P 19710 G. M. L. P. S. Kaithakkara GIRL 4 1000 Muslim
1843 1971774468 MHISHAM.A.KUHAMMED A.K RASEENA 19717 J. S. S. E. M. L. P. S. Paravanna BOY 3 1000 Muslim
1844 1971766142 MUHAMMED ANSAR.K.P HAMZAKUTTY.K.P 19717 J. S. S. E. M. L. P. S. Paravanna BOY 3 1000 Muslim
1845 1971783264 FATHIMA RANA TV RUBY RYHANATH 19717 J. S. S. E. M. L. P. S. Paravanna GIRL 4 1000 Muslim
1846 1971760052 NIHALA NASRIN.V.C SOUDHA 19717 J. S. S. E. M. L. P. S. Paravanna GIRL 3 1000 Muslim
1847 1974660360 ABDUL AMEEN P.P ABDUL LATHEEF P.P 19746 A. M. L. P. S. Pariyapuram BOY 4 1000 Muslim
1848 1974763493 UMMU NIFLA HUSSAIN FAIZI 19747 A. V. L. P. S. Perinthallur GIRL 4 1000 Muslim
1849 1974771582 NIDHA K NASAR 19747 A. V. L. P. S. Perinthallur GIRL 4 1000 Muslim
1850 1974780480 MUHAMMED ADNAN. K.P SHIHAB 19747 A. V. L. P. S. Perinthallur BOY 2 1000 Muslim
1851 1974956029 MUHAMMED SHAHAL K T SHAMSUDHEEN KT 19749 A. M. L. P. S. Pookayil BOY 2 1000 Muslim
1852 1976155080 SABNA PV FATHIMA 19761 A. M. L. P. S. Vakkad Kadappuram GIRL 3 1000 Muslim
1853 1976367021 SALMANUL FARISI HUSSAIN U 19763 T. I. M. L. P. S. Vettam BOY 2 1000 Muslim
1854 1976780073 AJISHA.V.P NADEERA VP 19767 G. M. U. P. S. BP Angadi GIRL 2 1000 Muslim
1855 1977156105 DILNA AMEEN.T.V NOORUL AMEEN.T.V 19771 E. M. U. P. S. Paravanna Salafi GIRL 5 1000 Muslim
1856 1977164181 MOHAMMED AMIR ASIYA 19771 E. M. U. P. S. Paravanna Salafi BOY 5 1000 Muslim
1857 1977289690 SAHIRA.A ASMATH BASHA.A 19772 V. V. U. P. S. Chennara GIRL 5 1000 Muslim
1858 1977280389 HAMZATHUL RISWAN. MOHAMMED SHAFI.T.P 19772 V. V. U. P. S. Chennara BOY 5 1000 Muslim
1859 1977258780 SAMEENA.A ASMATH BASHA.A 19772 V. V. U. P. S. Chennara GIRL 5 1000 Muslim
1860 1977667176 FEMINA. T UMMER 19776 M. D. P. S. U. P. S. Ezhur GIRL 7 1000 Muslim
1861 1977790859 MOHAMMED FAYIS. S ALI. S 19777 G. U. P. S. Purathupadinjarekkara BOY 7 1000 Muslim
1862 1978186858 MUHAMMED JASIL AV AMINA BEEVI 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 5 1000 Muslim
1863 1978190719 SUHAIB K.P MUHAMMED K.P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 4 1000 Muslim
1864 1978185730 HAJISHA .P A SIYA 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 6 1000 Muslim
1865 1978169475 UDAIF T .V FATHIMA. T.V 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 6 1000 Muslim
1866 1978151225 JURAIJ PALLATHH YOUNAS 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 2 1000 Muslim
1867 1978161309 NIZAMUDHEEN A.V AMINA BEEVI 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 2 1000 Muslim
1868 1978188071 RAHMATHUNNISA P RAIHANATH P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 4 1000 Muslim
1869 1978164666 MOHAMMED MIDHULAJ.P.P MOHAMMED KABEER.P.P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 2 1000 Muslim
1870 1978181523 FAJILISHA P SAIDHALAVI P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 5 1000 Muslim
1871 1978157542 JASID .TP DIRAR.TP 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 6 1000 Muslim
1872 1978156479 FARHATH. K ASHARAF K 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 4 1000 Muslim
1873 1978187420 SHAFEEKHA .CP SHAMSU .CP 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 3 1000 Muslim
1874 1978171062 MUHAMMED ANAS .P ABDU RAHMAN 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 6 1000 Muslim
1875 1978188774 SHABILA.C.P SAIFU. CP 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 2 1000 Muslim
1876 1978165557 HAFNA SHERIN. P ATHIKA 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 2 1000 Muslim
1877 1978197163 SHAFNASHERIN KV SIDHIQUE KV 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 5 1000 Muslim
1878 1978184809 SHIBANA SHERIN PK HANEEFA PK 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 2 1000 Muslim
1879 1978158076 ASIYA MK ABDULNASAR MK 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 5 1000 Muslim
1880 1978177752 MUHAMMED SADIQ P SUHARA 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 6 1000 Muslim
1881 1978157507 HIBA THASNI .P.P ABDUL SALAM.P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 6 1000 Muslim
1882 1978168655 AFEEF AJMAL C.P DHIRAR 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 3 1000 Muslim
1883 1978189969 SUHAIL V P NOORJAHAN 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 5 1000 Muslim
1884 1978154412 NASLA THENSI C.P JALEEL C.P 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 3 1000 Muslim
1885 1978192397 MUHAMMED SHAHAL K.V SAJID K.V 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 4 1000 Muslim
1886 1978179212 MUHAMMED JASIL .T .P MUSTHAFA 19781 G. M. U. P. S. Paravanna BOY 7 1000 Muslim
1887 1978163542 SUHAILA P.P ASSAINAR 19781 G. M. U. P. S. Paravanna GIRL 2 1000 Muslim
1888 1978387598 ANSHIDHA BANU PV NASARUDHEEN PV 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 6 1000 Muslim
1889 1978352071 KHAIRUNNISA K MUSTAFA 19783 S. H. M. U. P. S. Kuttayi South GIRL 6 1000 Muslim
1890 1978980010 FATHIMA SHIFA P BABYBUSHARA 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 5 1000 Muslim
1891 1978972924 SHAMIDHA SHERIL SHEREENA 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 6 1000 Muslim
1892 1978961339 MUHAMMED IRSHAD K K NADEERA K K 19789 A. M. U. P. S. Vettam BOY 6 1000 Muslim
1893 1978998465 THASILA K THAHIRA 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 7 1000 Muslim
1894 1978997236 NAJLA K THAHIRA 19789 A. M. U. P. S. Vettam GIRL 4 1000 Muslim
1895 1978960058 MUHAMMED JASIM N FATHIMA 19789 A. M. U. P. S. Vettam BOY 3 1000 Muslim
1896 1978976800 SALMANUL FARIS .N FATHIMMA 19789 A. M. U. P. S. Vettam BOY 5 1000 Muslim
1897 1979268124 MUHAMMED SOUFEEQ S MUHAMMED KUTTY S 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 6 1000 Muslim
1898 1979250131 ALEEMA BEEVI M SHAHIDA 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 6 1000 Muslim
1899 1979262054 AFLA AP LAILA 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal GIRL 6 1000 Muslim
1900 1979258563 SUHAIB K MUSTHAFA K 19792 P. K. T. B. M. U. P. S. Kuttayi Vadikkal BOY 6 1000 Muslim
1901 1980298753 FALULUL ABID.P MUHAMMED BASHEER.PULIKKAL 19802 GMLPS Cherur BOY 4 1000 Muslim
1902 1980699607 MUHAMMED SINAN K UNEENKUTTY K 19806 AMLPS Chathrathody BOY 4 1000 Muslim
1903 1980656413 MUHAMMED SALIH VV HASSAIN VV 19806 AMLPS Chathrathody BOY 4 1000 Muslim
1904 1980660131 MOHAMMED MUNAVAR PT KAMMUTTY HAJI 19806 AMLPS Chathrathody BOY 4 1000 Muslim
1905 1980693042 FATHIMA RAFSINA PP KHALID PP 19806 AMLPS Chathrathody GIRL 4 1000 Muslim
1906 1980684317 ABDUL BASITH CK NAFEESA PK 19806 AMLPS Chathrathody BOY 4 1000 Muslim
1907 1980686566 FATHIMA RINSILA K ABDUL JABBAR K 19806 AMLPS Chathrathody GIRL 4 1000 Muslim
1908 1980678773 MUHAMMED UVAIS P MUHAMMED RIFAYIN 19806 AMLPS Chathrathody BOY 3 1000 Muslim
1909 1980666421 MAZUD.M PATHUMMAKUTTY 19806 AMLPS Chathrathody BOY 4 1000 Muslim
1910 1980650667 MOHAMMED SHUHAIB PP SHABEERUDHEEN PP 19806